sobota, 31 października 2015

What's Halloween Without A Graveyard!

Cześć Wam
Każde Halloween potrzebuje porządnego cmentarza! Nie byłabym sobą gdybym nie zrobiła go na paznokciach w tym roku.

Hi there!
Every Halloween needs a decent graveyard! I wouldn't be myself if I didn't do one on my nails this year.Jak widzicie moje paznokcie przeżyły mały wypadek i są dużo krótsze niż ostatnio. Niestety musiałam je skrócić jeszcze bardziej po tym mani, więc nie będzie za wiele postów dopóki choć trochę nie odrosną.

As You can see my nails had a little accident and they're much shorter than last time. Unfortunately I had to shorten them even more after this manicure, so there won't be a lot of posts until they grow at least a bit.


Wracając do obecnego mani - nałożyłam jedną warstwę My Secret 121 i jedną warstwę China Glaze Boundary Of Memory jako bazę. Odbiłam trochę nagrobków z płytek Qgirl-002 i MoYou Londodn Festive 16 lakierem Avon Metallic Effects Gold Leaf.

Back to the current manicure - I did one coat of My Secret 121 and one coat of China Glaze Boundary Of Memory as a base. I stamped some tombstones from Qgirl-002 and MoYou London Festive 16 image plates with Avon Metallic Effects Gold Leaf nail polish.
Zdecydowałam dodać INM Out The Door Matte Top Coat, żeby wzorek był bardziej widoczny. W wersji błyszczącej trochę się gubił na brokatowej bazie. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ostatnie Halloweenowe mani w tym roku!

I decided to add INM Out The Door Matte Top Coat, so the design would be more visible. In the glossy version it got a bit lost in the glitter base. Hope You'll like my last Halloween manicure this year!


Poniżej są lakiery jakich użyłam.

Below are the polishes I used.

piątek, 30 października 2015

Zombies!!!

Hej!
Od jakiegoś czasu Zombie przeżywają swoją drugą młodość! Dzisiaj pokażę Wam mani całe w temacie mózgów i Zombiaków :)

Hey!
For some time now Zombies are undergoing a revival! Today I'll show You a manicure all about brains and Zombies :)


Nie dawno widziałam dwa niesamowite mani w temacie Zombie zrobione przez Copycat Claws i całkowicie się w nich zakochałam. Na podstawie tych mani zdecydowałam, że muszę kupić płytkę Uber Chic Zombie Love i stworzyć podobne mani! Oto rezultat!
 
Not long ago a saw two amazing Zombie manicure by Copycat Claws and I totally loved both. Based on these manicures I decided I have to get the Zombie Love plate by Uber Chic and create a similar mani! This is the result!
Jako bazę dałam jedną warstwę Virtual Street Fashion Decadence i dwie warstwy China Glaze I Love Your Guts. Na każdym paznokciu odbiłam wzorek mózgu używając Mundo de Unas Pastel Pink i sylwetkę Zombie lakierem My Secret Dressed In Black. Na palcu serdecznym zamiast Zombie odstemplowałam napis "He wants me for my brains", który zawiera dowcip o Zombie. Wszystkie wzorki pochodzą z płytki Uber Chic Zombie Love.

As a base I did one coat of Virtual Street Fashion Decadence and two coats of China Glaze I Love Your Guts. On each nail I stamped a brain design using Mundo de Unas Pastel Pink and a silhouette of a Zombie with My Secret Dressed In Black. On my ring finger instead of a Zombie I stamped an inscription "He wants me for my brains", which contains a Zombie joke. All the designs come from the Uber Chic Zombie Love plate.


Poniżej, jak zwykle są lakiery jakich użyłam.

Below, as usual are the polishes I used.


czwartek, 29 października 2015

Gothic Halloween

Cześć!
Dzisiaj chciałabym Wam pokazać coś co może być noszone cały rok. Ten manicure jest trochę gotycki i tajemniczy więc pasuje do tematu Halloween, ale nosiłabym go też każdego innego dnia.

Hi!
Today I'd like to show You something that can be worn all year long. This manicure is a bit Gothic and mysterious so it fits the Halloween theme, but I would wear it any other day as well.


Ten manicure miał wyglądać całkiem inaczej. Chciałam zrobić coś związanego z Draculą na kciuku i serdecznym, ale nie mogłam zrobić tego jak należy. Zamek Drakuli nie chciał się ładnie odbić, nie mogłam odstemplować głowy Drakuli prosto. Musiałam poprawiać te paznokcie chyba ze trzy czy cztery razy! Na koniec dałam spokój pomysłowi z Drakulą i zrobiłam coś innego. Wynik mojego kiepskiego dnia do nail art'u możecie zobaczyć na zdjęciach.

This manicure was supposed to look totally different. I wanted to do something Dracula related on my thumb and ring finger, but I just couldn't get it right. The Dracula castle didn't want to stamp nicely, I couldn't get the Dracula head straight. I think I had to redo these nails at least three or four times! In the end I gave up the Dracula idea and did something else. You can see the result of my bad nail art day on the photos.


Żeby zdziałać to mani pomalowałam większość paznokci dwoma warstwami Safari 56 i odbiłam wzorek z płytki MoYou London Gothic 04. Użyłam Sally Hansen Insta Dri 280 Rapid Red. Serdeczny i kciuk są pokryte dwoma warstwami Essie She's Pampered. Odbiłam na nich czarne wzorki używając My Secret 121 i dwóch płytek MoYou London (Gothic 04 i Gothic 06).

For this manicure to happen I painted most of my nails with two coats of Safari 56 and stamped a design from MoYou London Gothic 04 image plate. I used Sally Hansen Insta Dri 280 Rapid Red. My ring finger and thumb are covered with two coats of Essie She's Pampered. I stamped black designs on them using My Secret 121 and two MoYou London image plates (Gothic 04 and Gothic 06).
Chociaż to mani nie było tym co chciałam zrobić, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Myślę, że powinnam zrobić taki sam wzorek na serdecznym i kciuku, ale odbicie prosto kolii było dużym wyzwaniem. Po trudnościach z serdecznym zrobiłam coś prostszego na kciuku. Jak pisałam wcześniej - zły dzień na nail art!

Although this manicure wasn't what I wanted to do, I hope You'll like it. I think I should have done the same design on my ring finger on my thumb, but stamping straight the necklace was a big challenge. After having difficulties with the ring finger I went for something easier on the thumb. As I wrote before - bad nail art day!


Poniżej możecie zobaczyć lakiery jakich użyłam.

Below You can see the polishes I used.


sobota, 24 października 2015

It's Alive!!! - Frankenstein Manicure

Cześć Wam!
Wiem, wiem... Pisałam, że lubię Halloween za całą tą ciemność, a teraz wstawiam neonowy Frankenstein Manicure.. cóż, dotrzemy do części z ciemnością - obiecuję :D

Hi there!
I know, I know... I wrote that I like Halloween for the whole darkness thing and now I'm posting a neon Frankenstein Manicure.. well, will get to the dark part - I promise :D


Ten pomysł pojawił się bardzo niespodziewanie. W tym roku na prawdę chciałam zrobić manicure Frankenstein'owy ze szwami itp. Kiedy musiałam się zdecydować na kolor, neonowo zielony jakoś tak wpadł mi do głowy. Pomalowałam kciuk i palec serdeczny na czarno używając My Secret 121, a żeby mani był jeszcze bardziej interesujący na reszcie zrobiłam neonowy gradient. Użyłam trzech lakierów: Lovely Butterfly Colors Nr 2, Orly Thrill Seeker, Lovely Butterfly Colors Nr 1 i gąbki do makijażu.

This idea came to me very unexpectedly. This year I really wanted to do a Frankenstein manicure with the stitches and all. When I had to decide on a colour, neon green just popped into my head. I painted my thumb and ring finger black using My Secret 121 and  to make this manicure even more interesting I did a neon gradient on the rest. I used three polishes: Lovely Butterfly Colors Nr 2, Orly Thrill Seeker, Lovely Butterfly Colors Nr 1 and a make-up sponge.


Wzorki jakie odbiłam pochodzą z plytek MoYou London Gothic 04 i Festive 16. Szwy zrobiłam My Secret 121 a głowy Frankenstein'a lakierem B. Loves Plates BPL02 B. a Snow White. Chciałam żeby wzory z kciuka i serdecznego pasowały do gradientu, niestety nie miałam lakieru do stempli w żadnym podobnym kolorze. Żeby osiągnąć mój cel po prostu odstemplowałam wzory bielą i pokolorowałam tintami własnej roboty. Próbowałam nawet zrobić gradient przy pomocy tintów, mam nadzieję, że jest widoczny :)

The designs I stamped come from MoYou London Gothic 04 and Festive 16 image plates. I did the stitches with My Secret 121 and the Frankenstein's heads with B. Loves Plates BPL02 B. a Snow White. I wanted the design from my thumb and ring finger to match the gradient, unfortunately I didn't have a stamping polishes in any similar colour. To achieve my goal I just stamped the designs in white and coloured with my DIY sheer tints. I even tried to do a gradient with the tints, hope it's visible :)


Poniżej znajdują się lakiery jakich użyłam.

Below are the polishes I used.


czwartek, 22 października 2015

Zacznijmy Halloween Wcześniej!

Let's Start Halloween Early!

Hej!
Tak jak wspominałam w ostatnim poście, chciałabym zacząć serię halloween'owych mani. Absolutnie kocham atmosferę Halloween, to tak jakby jego ciemność i tajemniczość sprawiały, że czuję się sobą. Jako mój pierwszy manicure wybrałam w sumie coś nie aż tak ciemnego, ale z dużą ilością pająków ;)

Hey!
Like I mentioned in my last post I'd like to start a series of Halloween themed manicures. I absolutely love the atmosphere of Halloween, it's like the darkness and mysteriousness of it make me feel me. For my first manicure I chose something not so dark actually, but with lots of spiders ;)


Nie wiem czy jest to widoczne, ale wypróbowałam tu po raz pierwszy technikę saran wrap. Prawdopodobnie nie mogłam wybrać do tego gorszych lakierów niż błyszczące... ale cóż - to w końcu mój pierwszy raz :D

I don't know if it's visible, but I tried the saran wrap technique for the first time here. I probably couldn't choose worse nail polishes to do that than sparkly ones... but well - it was my first try :D
Przejdźmy do szczegółów tego mani. Najpierw pomalowałam paznokcie dwiema warstwami Color Club Almost Famous, ponieważ lakiery jakich używałam później mają na prawdę kiepskie krycie. Następnie nałożyłam jedną warstwę Color Club Daisy Does It i zaczekałam aż wyschnie. Wzorek saran wrap zrobiłam przez maczacie zwiniętej folii w lakierze Color Club Sparkle And Soar i potem nakładanie na paznokieć. Widziałam kilka tutoriali tej techniki i czasem dziewczyny nakładały drugi lakier na pierwszy i wtedy używały folii żeby stworzyć wzór. Może rezultat jest przy tej opcji inny, nie wiem.

Let's go to the details of this manicure. First I painted my nails with two coats of Color Club Almost Famous, because the polishes I was using next have really poor coverage. Next I applied one coat of Color Club Daisy Does It and waited for it to dry. I did the saran wrap pattern by dipping the crumpled up wrap in Color Club Sparkle And Soar and than applying on the nail. I saw a few tutorials of this technique and sometimes girls applied the second polish on top of the first one and than used the wrap to create the pattern. Maybe the result is different with this option, I don't know.


Bazowe kolory były bardzo żywe więc zdecydowałam się zrobić czarne stemple. Użyłam My Secret 200 Dressed In Black i trzech płytek MoYou London: Gothic 04, Festive 15 i Festive 16.

The base colours were very bright so i decided to do the stamping in black. I used My Secret 200 Dressed In Black and three MoYou London image plates: Gothic 04, Festive 15 and Festive 16.


Poniżej możecie zobaczyć produkty jakich użyłam.

Below You can see the products I used.wtorek, 20 października 2015

Darkness Falls

Cześć!
Tym razem dla odmiany mam Wam do pokazania dużo ciemniejszy manicure. Halloween zbliża się wielkimi krokami i mam nastrój na ciemne kolory, cmentarze, krew i inne takie rzeczy :D Dzisiejszy manicure będzie delikatnym wprowadzeniem do serii halloweenowych paznokci, które niedługo się pojawią.

Hi!
This time for a change I have a much darker manicure to show You. Halloween is just around the corner and I'm in the mood for dark colors, graveyards, blood and all that stuff :D Today's manicure will be a slight introduction to the series of Halloween themed nails coming soon.


Zaczęłam to mani od pomalowania paznokci dwiema warstwami ciemnego, kremowego lakieru jako bazy dla mojego cudownego brokatu. Użyłam Essie Recessionista ponieważ jego kolor jest zbliżony do brokatu. Prawie zawsze daję kremy pod brokaty nie tylko dla lepszego krycia (prezentowany tutaj brokat sam w sobie ma świetne krycie), ale głównie ponieważ jest łatwiej doczyścić przy skórkach. Lubię mieć w tym miejscu idealną linię i nie jestem w stanie osiągnąć tego bez poprawek. Brokaty bardzo utrudniają to zadanie, nie chcą schodzić i często się odbarwiają w kontakcie ze zmywaczem. Kremowy lakier pod spodem to moje łatwe wyjście, wszystkie poprawki robię zanim nałożę brokat.

I started this manicure by painting my nail with two coats of a dark, cream polish as a base for my amazing glitter. I used Essie Recessionista because it's colour is close to the colour of the glitter. I almost always put creams under glitters not only for better opacity (the glitter presented here has great coverage on it's own) but mostly because it's easier to clean up near my cuticles. I like to have a perfect line in that area and I'm not able to achieve that without corrections. Glitters make it really hard to do that, they don't want to come off and often discolour in contact with polish removers. A cream polish underneath is my easy way out, I do all my corrections before I apply the glitter.


Na mojej bazie nałożyłam jedną warstwę jednego z najwspanialszych brokatów w mojej kolekcji - Morgan Taylor Just For The Occasion. Ten lakier jest niesamowity i totalnie niefotografowalny!!! Moje zdjęcia ukazujące go są okropne i jak widziałam w internecie - nie tylko moje.. W realu ten lakier zapiera dech w piersiach. Zobaczyłam go przez przypadek podczas zakupu Color Club'ów. Płaciłam właśnie za rzeczy kiedy zobaczyłam wzornik z nim i zakochałam się. Musiałam go wziąć! Było taaaaaki mój - miks fioletowego i czerwonego brokatu w ciemnej bazie. NIESAMOWITY! To wstyd, że nie jestem w stanie pokazać Wam magii tego lakieru na zdjęciach..

On my base I applied one coat of on of the most amazing glitters in my collection - Morgan Taylor Just For The Occasion. This polish is stunning and totally unfotographable!!! My photos of it are horrible and as I saw on the internet - not only mine.. In real life this polish is breathtaking. I saw it by accident while shopping for Color Club's. I was just paying for my purchase when I saw a nail display with it and I fell in love. I just had to get it! It was soooooooooo me - a mix of purple and red glitter in a dark base. AMAZING! It's a shame I'm not able to show You the magic of this polish on the photos...


Kiedy myślałam o tym mani wiedziałam, że chcę zrobić stemple na brokacie. Plan obejmował wszystkie paznokcie, ale brokat był tak ładny, że nie mogłam go w ten sposób ukryć. Zrobiłam wzorek z płytki MoYou London Gothic 03 na serdecznym i kciuku. Użyłam lakieru do stempli Colour Alike B. a Red Wine z jesiennej kolekcji Let's Fall In Love. Jak widzicie metaliczne lakiery do stempli CA są tak samo świetne jak kremowe. 

When I was thinking about this manicure I knew I wanted to do stamping over a glitter. The plan was to do all my nails, but the glitter was so pretty I couldn't hide it like that. I did a design from MoYou London Gothic 03 plate on my ring finger and thumb. I used Colour Alike B. a Red Wine stamping polish from the autumn Let's Fall In Love collection. As You can see the metallic CA stamping polishes are just as great as the cream ones.


Poniżej możecie zobaczyć użyte przeze mnie produkty.

Below You can see the products I used.


sobota, 17 października 2015

REVIEW: Line Stickers From BPS

Cześć!
Czy jesteście dzisiaj w nastroju na bardzo delikatny manicure? Oto na co wpadłam chcąc Wam pokazać naklejki 3D z Born Pretty Store.

Hallo!
Are You in the mood for a very delicate manicure today? Here's what I came up with to show You some 3D stickers from Born Pretty Store.


Poniżej możecie zobaczyć jak wyglądają naklejki. Wzór jaki będę recenzować to BLE9910 i jest to kartonik złotych i srebrnych, brokatowych linii. Wszystkie linie oprócz dwóch środkowych mają okolo 6cm. Jest dziesięć pojedynczych linii i sześć podwójnych, połowa z nich złota i połowa srebrna. Podwójne linie można łatwo przeciąć i użyć osobno. Naklejki możecie znaleźć TUTAJ.

Below You can see how the stickers look like. The design I'll be reviewing is BLE9910 and it's a sheet of gold and silver glitter lines. All lines (besides the two in the middle) are about 6cm long. There are ten single lines and six double ones, half of them gold and half silver. The double lines can be easily cut through and use separately. You can find the stickers HERE.


Na tyle opakowania jest "krok po kroku", ale to są zwykłe naklejki więc to nic skomplikowanego :)

On the back of the package is a "step by step", but these are just plain nail stickers so it's nothing complicated :)


Żeby stworzyć mój delikatny manicure pomalowałam paznokcie Color Club New-Tral. Jest to kolejny świetny lakier od CC, ostatnio bardzo je lubię. Uzyskałam bardzo dobre krycie po jedynie dwóch warstwach, co przy tak jasnym kolorze jest dobrym rezultatem. Aplikacja była łatwa i przyjemna.

To create my delicate manicure I painted my nail with Color Club New-Tral. This is another great polish from CC, lately I'm really enjoying them. I achieved very good coverage with just two coats, what  is a nice result for such a light colour. The application was easy and smooth.Jak widzicie zdecydowałam się użyć naklejek na środkowym i serdecznym palcu żeby wyznaczyć przestrzeń na moje ozdoby do paznokci. Nakładanie tych naklejek było super szybkie. Na pozostałych paznokciach dodałam tylko pojedyncze, srebrne ozdoby.

As You can see I decided to use the nail stickers on my middle and ring finger to delineate an area for my nail art decorations. The application of these stickers was super quick. On the rest of my nails I just added single silver decorations.
Na koniec nałozyłam Matowy Top Coat INM Out The Door żeby ten mani stał się nawet bardziej subtelny. Mam nadzieję, że spodoba Wam się moja propozycja.

In the end I applied INM Out The Door Matte Top Coat to make this manicure even more subtle. I hope You'll enjoy my proposition.


Tutaj są produkty jakich użyłam.
Here are the products I used.


Pamiętajcie, że kiedy robicie zamówienie na Born Pretty Store możecie dostać 10% zniżki na wasz zakup z kodem HMG10 z mojego bloga. Zniżka działa na produkty, które są w regularnej cenie.
Remember that when You make an order on Born Pretty Store You can get 10% off on your purchase with the code HMG10 from my blog. The discount works on products that are in regular price.

środa, 14 października 2015

Kolorowane Stemple

Colored Stamping

Cześć Wam!
Tym razem mam bardzo colorowe mani do pokazania Wam. Nawet koleżanka w pracy powiedziała, że jest bardzo letnie :) Jak widzicie miałam mały paznokciowy wypadek, więc wszystkie są dużo, dużo krótsze.

Hi there!
This time I have a very colourful manicure to show You. Event my friend at work said it's really summery :) As You can see I had a little nail accident, so their all much, much shorter.


Jak zapewne już wiecie jest całkiem sporo sposobów na kolorowanie stempli. Można spróbować pomalować kształty bardzo precyzyjnym pędzelkiem do zdobień. Ja próbowalam tego TUTAJ. Można zrobić stemplowe naklejki i o tym jak ja je robiłam pisałam troszkę TUTAJ. Można też użyć przezroczystych tintów i to jest zdecydowanie mój ulubione sposób! Obecnie tinty są popularne i produkuje je kilka firm. Te o których wiem to O.P.I, Kaleidoscope by El Corazon, Dance Legend. Jak tylko pojawił się ten produkt, dostaliśmy masę tutoriali na temat jak zrobić titny w domu. Ten manicure został stworzony z uzyciem dokładnie tego - zrobionych własnoręcznie tintów. Wspominałam wczesniej, że mam chińskie tinty (KLIK) sprzed dawien dawna i używalam ich do kolorowania wzorów stemlowych ale zauważyłam, że niektóre kolory są trochę zbyt kryjące. To głównie dlatego chciałam kupić Kaleidoscope Aquarelle Tints (są w najbardziej przystępnej cenie), ale skończyło się na zrobieniu swoich wąłsnych. Na pewno napiszę wszystko o tym jak stworzyłam te dzieciatka w osobnym poście, na razie zaś powiem tylko, że są mieszaniną tuszy alkoholowych z bezbarwnym lakierem.

As You probably know by now, there are quite a few ways to colour stamping. You can try to paint the shapes with a really precise nail art brush. I tried that HERE. You can do stamping decals and I wrote a bit about how I did them HERE. You can also use sheer tints and this is definitively my favourite way! Nowadays sheer tints are popular and produced by a number of companies. The ones I know about are O.P.I, Kaleidoscope by El Corazon, Dance Legend. As soon as this product appeared, we also got a lot of tutorials on how to make tints at home. This manicure was created using exactly that - DIY sheer tints. I mentioned before that I do have Chinese sheer tint's (CLICK) from way back and I did use them to colour stamping designs, but I noticed that some colours are a bit too opaque. That's mainly why I wanted to buy Kaleidoscope Aquarelle Tints (they're the most affordable), but in the end I just made my own. I'll be sure to write all about how I created these babies in a separate post, for now I'll just say that they're a mix of alcohol paints and clear nail polish.
Do tego mani pomalowałam paznokcie na biało lakierem Safari 56. Odbiłam śliczny wzór z płytki Born Pretty Store BP-48 lakierem My Secret 121. Żeby być pewną, że nie rozmarzę wzorków nałożyłam jedną warstwę Golden Rose Gel Look. Kiedy to wszystko było gotowe zadziałałam magią tintów. Użyłam sondy i wypełniłam wzór trzema kolorami: niebieskim, żółtym i turkusowym. Na koniec tylko dodałam INM Out The Door i voila!

For this manicure I painted my nails white with Safari 56. I stamped a lovely design from Born Pretty Store BP-48 image plate with My Secret 121. To make sure I don't smudge the design I applied one coat of Golden Rose Gel Look. When all of this was ready I worked the sheer tint magic! I used a dotting tool and filled the design with three colours: blue, yellow and turquoise. In the end I just added INM Out The Door top coat and voila!


Poniżej są produkty jakich użyłam..

Below are the products I used...


...a tutaj jest makijaż inspirowany tym mani.
...and here is a make-up inspired by this manicure.

sobota, 10 października 2015

Dwukolorowe Stemple

Two Colored Stamping

Cześć!
Dzisiaj chciałabym pokazać Wam moje pierwsze mani z użyciem płytek do stempli Uber Chic. Zdecydowałam, że muszę mieć co najmniej dwa sety (Collection 1 i 5) i jestem na prawdę zadowolona z tego faktu. Tak przy okazji trzeci (Collection 4) jest w drodze ;)

Hi!
Today I'd like to show You my first manicure using Uber Chic stamping plates. I decided I have to get at least two sets (Collection 1 and 5) and I'm really happy I did. Btw. the third one (Collection 4) is on it's way ;)


Zaczęłam to mani przez aplikację trzech-czterech warstw lakieru Oracle #61. To dla mnie idealny porcelanowy kolor. Nakładanie było ok bez względu na ilość warstw.

I started this manicure by applying three-four coats of Oracle #61 nail polish. This is an ideal porcelain colour for me. The application was OK regardless the amount of coats.
W wieczór w który robiłam to mani chciałam zrobić coś prostego, nie miałam za wiele czasu. Ten wzór z płytki Uber Chic 1-02 wpadł mi w oko i zdecydowałam się odbić go w dwóch różnych kolorach. Wybrałam mój standardowy czarny - My Secret Dressed In Black i różowawy Sally Hansen Insta Dri 470 Speedy Sunburst.

The evening I made this manicure I wanted to do something simple, I didn't have too much time. This design form the Uber Chic 1-02 plate caught my eye and I decided to stamp it in two different colours. I picked my standard black - My Secret Dressed In Black and a pinkish Sally Hansen Insta Dri 470 Speedy Sunburst.


Tutaj są lakiery jakich użyłam.

Here are the polishes I used.


Udało mi się też zrobić makijaż w podobnych kolorach. Mam nadzieję, że spodoba Wam się to połączenie.

I also managed to do a make-up in similar colours. I hope you'll like this combo.