poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Projekt Stemplowej Maniaczki: Tydzień 4 - Dwukolorowe

Cześć!
Czas upływa i dobiliśmy do czwartego tygodnia Projektu Stemplowej Maniaczki Red Rouge. Tym razem tematem są Dwukolorowe albo Wielokolorowe stemple, w moim przypadku są to głównie cztery kolory!

Hi!
Time is passing by and we reached the fourth week of Red Rouge's Stamping Maniac Project. This time the theme is Two colour or Multi colour stamping, in my case it's mainly four colours :)


W tym tygodniu postanowiłam zrobić co na prawdę kolorowego i optymistycznego. To moja pierwsza próba stemplowania z użyciem więcej niż jednego koloru i nie jest to tak proste jak wygląda :D Mam nadzieję, że spodoba Wam się moja propozycja.
This week I decided to do something really colourful and optimistic. This is my first try with stamping using more than one colour and it's not as easy as it looks like :D Hope You like my proposition!


Przede wszystkim musiałam wybrać kolor bazowy. Kiedy wyobrażałam sobie to mani od razu pomyslałam o czerni.. potem po jakimś czasie zdecydowałam się na czerń i biel. Nie wiem w sumie dlaczego to zrobiłam, nie specjalnie lubię biel na sobie. Cóż jak to mówią "co się stało, to się nie odstanie", ale i tak bardziej podobają mi się czarne paznokcie!

First of all I had to pick a base colour. When I pictured this manicure I instantly thought about black.. than after a while I decided to do black and white. I don't quite know why I did that, I don't particularly like white on my. Well, as they say "what's done is done", but I like the black nails better!
W tym mani użyłam mojej zwyczajowej bieli i czerni, to jest Safari 07 i My Secret 121. Nałożyłam dwie warstwy białego i trzy warstwy czarnego lakieru.

In this manicure I used my regular white and black, that is Safari 07 and My Secret 121. I applied two coats of the black and three coats of the white polish.


Następnym krokiem był wybór stemplowego wzoru. Wiedziałam, że mają to być literki i ostatecznie zdecydowałam się użyć płytki Pueen 50 z zestawu Stamping Buffet. Wzór odbijałam Stemplem Creative Shop i kilkoma lakierami do stempli Mundo de Unas (Avocado, Yellow, Mexican Pink, Blue). Miałam trochę trudności ze zmieszczeniem wszystkich czterech kolorów na jeden paznokieć. Czasami kiedy ściągałam większą ilość lakieru zostawałam tylko z dwoma lub trzema kolorami na stemplu. Po pewnym czasie załapałam co i jak :)
Next step was choosing the stamping design. I knew I wanted it to be letter and I eventually decided to use the Pueen 50 image plate from the Stamping Buffet set. I stamped the design with the Creative Shop Stamper and a bunch of Mundo de Unas stamping polishes (Avocado, Yellow, Mexican Pink, Blue). I had some difficulties at first with fitting all four colours on one nail. Sometimes when I scraped a bigger amount of the polishes I ended up with just two or three colours on the stamper. After a while I got the hang of it :)
Poniżej możecie zobaczyć lakieru bazowe i płytkę jakiej użyłam.
Below You can see the base polishes and the image plate I used.


Do obejrzenia wszystkich prac zapraszam na bloga Red Rouge. Moje poprzednie prace znajdziecie tutaj:

To see all the manicures please go to Red Rouge's blog. You can find my previous work here:


Projekt Stemplowej Maniaczki u Red Rouge

niedziela, 26 kwietnia 2015

Truskawki z bitą śmietaną!

Strawberries with whipped cream!

Witajcie!
Tym razem chciałabym Wam pokazać mój nowy termalny lakier Dance Legend z odrobiną brokatu na wierzchu. Kolor lakieru przypomina mi truskawki z bitą śmietaną, stąd tytuł dzisiejszego posta. Na koniec jest też małe zdobienie.

Hello!
This time I'd like to show You my new Dance Legend thermal polish with some glitter on top. The colour of this polish reminds me of strawberries with whipper cream, that's where today's post title came from. In the end there's also a little nail art.


Najpierw nałozyłam trzy warstwy Dance Legend 178. Chciałam się upewnić, że krycie jest pełne, żeby kiedy lakier zmieni sie na ciemny nie było prześwitów.

First of all I applied three coats of Dance Legend 178. I wanted to be sure that the coverage is full, so when the polish turns darker there wouldn't be any sheer spots.


Następnie zdecydowałam się dodać jedną warstwę Color Club Pixi-Lated z kolekcji Modern Mosaic. Mój lakier jest dość gęsty więc w jednej warstwie nałożyłam dużo brokatu. Drobinki są białe, różowe i fioletowe.

Next I decided to add one coat of Color Club Pixi-Lated from the Modern Mosaic collection. My polish is quite thick so in one coat I applied a lot of glitter. The particles are white, pink and purple.
Na wierzchu jest jedna warstwa INM Out The Door. Nie wyrównała one idealnie brokatu, ale nie taka była moja intencja. Chciałam tylko żeby całość szybciej wyschła i była trwalsza.

On top here's one coat of INM Out The Door. It didn't perfectly even out the glitter, but that wasn't my intention. I just wanted the whole thing to dry faster and be more lasting.


Jak widzicie poniżej Dance Legend 178 jest bardzo jasnym różem kiedy jest "ciepły" i różowawą magentą kiedy jest "zimny". Moim zdaniem brokat dużo lepiej wygląda na jaśniejszym kolorze.

As You can see below Dance Legend 178 is a very light pink when it's "warm" and a pinkish magenta when it's cold. In my opinion the glitter looks much better on the light colour ;)
Następnego dnia zrobiłam stempelki na tym połączeniu. Użyłam płytki Born Pretty Store BP-34 i ciemnego fioletu z Konad'a. Płytke możecie znaleźć TUTAJ.

On the next day I did some stamping on this combo. I used Born Pretty Store BP-34 image plate and a dark purple polish from Konad. You can find the image plate HERE.


Zdobienie zrobiłam tylko żeby je wypróbować. Pomyślałam, że stempelki wyglądałyby ładnie na "ciepłej" wersji. Nawet ich nie widziałam na "zimnym" kolorze, zmyłam je praktycznie od razu po zrobieniu zdjęć. Co myślicie?

I did this nail art just to try it out. I thought stamping would look nice one the "warm" version. I didn't even see it on the "cold" colour, I cleaned it up right after taking pictures. What do You think?
Poniżej możecie zobaczyć lakiery jakich użyłam.

Below You can see the polishes I used.


sobota, 25 kwietnia 2015

Solar Active Ruby Wing Moonstone

Jestem zakochana! Po krótkiej przygodzie z brokatami od Ruby Wing zdecydowałam się wypróbować ich kremowe lakiery. Kupiłam jeden, potem jeszcze jeden.. Mogę tylko powiedzieć, że mam teraz całkiem niezłą kolekcję, możecie więc zgadnąć jak bardzo je polubiłam!

Zacznijmy od początku. Ruby Wing to marka która oferuje lakiery aktywne solarnie. Te lakiery zmieniają kolor pod wpływem światła słonecznego. Zauważyłam, że najlepsze i najszybsze efekty można uzyskać w bezpośrednim świetle słonecznym. Zmiana jest dużo wolniejsza kiedy światło pada przez okno. Dużym plusem jest fakt, że top coat'y położone na lakierze nie zaburzają zmiany.

Jak tylko usłyszałam o tych lakierach nie mogłam wręcz uwierzyć! Jaki świetny pomysł! Po prostu musiałam je mieć! Przeczytałam gdzieś, że kremowe lakiery mają kiepskie krycie, więc postawiłam na brokaty (tutaj jest post o jednym z nich). Pomyślałam, że łatwiej będzie pomalować wybraną bazą i tylko nałożyć na wierzch brokat. Cóż, nie było dokładnie tak jak sobie to wyobrażałam. Dwa brokaty jakie mam są w bezbarwnej bazie i zmieniają się na ciemniejszą. Trzeba je nałożyć idealnie żeby kiedy kolor się zmieni, baza nie była nigdzie widoczna. Moje brokaty są dość gęste i to utrudnia aplikację. Z kemami nie trzeba aż tak uważać, a krycie nie jest takie złe. Zależy jaki kolor wybierzemy.

Lakiery Ruby Wing można dostać w sklepie Euro Fashion. Są teraz po 45zł.

I'm in love! After a brief adventure with glitters from Ruby Wing I decided to try their cream polishes. I bought one, than another one.. All I can say is that I have quite a collection now, so You can guess how much I liked them!

Lets start from the beginning. Ruby Wing is a brand that offers solar active nail polishes. These polishes change colour in sunlight. I noticed that You can get the best and quickest effects in direct sunlight. The change is much slower when the light comes through the window. A big plus is that top coats applied over the nail polish don't disturb the change.

When I heard about these polishes I just couldn't believe it! What an awesome idea! I just had to get them! I read somewhere that the cream polishes have poor coverage, so I jumped into glitters (here's a post about one of them). I thought that it will be easier to paint a base colour of my choice and just put some glitter on it. Well it wasn't exactly how I pictured it. The two glitter polishes I have are in clear base and change into a darker one. You have to apply them perfectly, so that when the colour shifts your base isn't visible anywhere. My glitters are quite thick and that dogs the application. With the cream ones you don't have to be as careful and the coverage isn't that bad. It depends on the polish we choose.

You can get Ruby Wing polishes in the Euro Fashion store. They're 45zł now.


Dzisiaj chciałabym pokazać Wam Ruby Wing Moonstone. To nie jest mój ulubieniec, nie mnie jednak jest jednym z najbardziej efektownych. Kiedy wybierałam swoje lakiery chciałam żeby zmiana koloru była tak widoczna jak to tylko możliwe. Jeżeli miałam zapłacić tyle pieniędzy za lakier chciałam żeby robił szał! RW Moonstone miał jedną z najbardziej drastycznych zmian koloru, więc kupiłam go od razu.

Today I'd like to show You Ruby Wing Moonstone. This isn't my favourite one, but still it's one of the most eye-catching. When I picked out my polishes I wanted the colour change to be as visible as possible. If I was going to pay that much money for a polish I wanted it to make a spectacle! RW Moonstone had one of the most drastic colour changes, so I bought it right away.
Ten lakier  niestety nie miał świetnego krycia i to dlatego nie jest na liście moich najulubieńszych. Potrzebowałam 3-4 warstw w tym mani. Aplikacja był dobra, ale mimo to.. nie lubię nakładania tylu warstw. Lakier pokryłam jedną warstwą INM Out The Door.

This nail polish sadly didn't have a great coverage and that's why it's not on my most favourite list. I needed 3-4 coats for this manicure. The application was good, but still.. I don't really like putting so many coats. I covered the polish with one coat of INM Out The Door.


Poniżej możecie zobaczyć lakier podczas zmiany. Nie było łatwo zrobić mu zdjęcia. Nie mam lampy UV, musiałam więc stać w otwartym oknie przez jakiś czas. Zmiana była też bardzo szybka więc żeby pokazać Wam rezultaty musiałam robić zdjęcia w bezpośrednim słońcu.

Below You can see the polish in transition. It wasn't easy to take pictures of it. I don't have a UV light, so I had to stand in an open window for a while. The change was also very quick, so to show You the result I had to take pictures in direct sunlight.


Tutaj są następne etapy zmiany. Jak widzicie lakier jest coraz głębszy i głębszy w zależności od ilości czasu w jakim trzymałam go na słońcu.

Here are the next steps of the change. As You can see the polish gets deeper and deeper depending on how long I kept it in sunlight.
To jest kolor jaki możecie uzyskać - ciemny, przybrudzony fiolet. Doceniłabym lepsze krycie, myślę jednak, że drastyczna zmiana koloru rekompensuje wysiłek podczas aplikacji :)

This is the colour You can get - a dark, dusty purple. I would appreciate better coverage, but I think the drastic colour change recompenses the effort during application :)


Następnego dnia postanowiłam wykonać zdobienie na tym lakierze. Od jakiegoś czasu już chciałam zrobić manicure "lakieromaniaczki" i oto on!

On the next day I decided to do some nail art on this nail polish. For a while now I wanted to do a "polishmaniac" manicure and here it is!


Do stempli użyłam czerni My Secret 121 i płytki z Born Pretty Store BP-29. Wzorki na tej płytce są po prostu świetne, zrobione specjalnie dla lakieromanaiczek. To zdecydowany must have! Możecie ją znaleźć TUTAJ.

For the stamping I used My Secret 121 black and the plate from Born Pretty Store BP-29. The designs on this plate are just awesome, made especially for nail polish lovers. It' s a definite must have! You can find it HERE.
Na koniec wypełniłam lakierowe buteleczki kilkoma jaskrawymi kolorami. To nie jest naklejka stemplowa. Pomalowałam stemplek na paznokciach przy pomocy sondy.

Mam nadzieję, że spodoba Wam się post i moje zdobienie.

In the end I filled the polish bottles with a bunch of bright colours. This isn't a stamping decal. I painted the stamp on my nails with a dotting tool.

Hope You like this post and my nail art.

wtorek, 21 kwietnia 2015

Projekt Stemplowej Maniaczki: Tydzień 3 - Eleganckie

Cześć Wszystkim!
Dzisiaj jest dzień na eleganckie mani. To jest na trzeci tydzień Projektu Stemplowej Maniaczki u Red Rouge. Mam nadzieję, że Was nie rozczaruję po pierwszych dwóch propozycjach (TU i TU), moim zdaniem to jest trochę mniej kreatywne..

Hi Everyone!
Today's the day for a elegant manicure. This one is for the third week of Red Rouge's Stamping Maniac Project. Hope I don't disappoint You after my first two propositions (HERE and HERE), in my opinion this one is a bit less creative..


Kolorem bazowym tutaj jest Orly Decades Of Dysfunction. Myślę, że jest to jeden z najbardziej eleganckich lakierów jakie mam. Nałożyłam trzy warstwy, ale nie było to nieprzyjemne.

The base colour here is Orly Decades Of Dysfunction. I think it's one of the most elegant polishes I have. I applied three coats, but it wasn't unpleasant.
Ten projekt jest o stemplowaniu więc zrobiłam wzorki na wszystkich paznokciach. Użyłam płytek MoYou London PRO XL 06 i PRO 04 oraz lakieru My Secret 121.

This project is all about stamping so I did a design on all my nails. I used the MoYou London PRO XL 06 and PRO 04 image plates and the My Secret 121 polish.


Żeby to mani stało się bardziej interesujące dodałam trochę srebrnych ozdób do paznokci w środkach moich stemplowych kwiatów i matowy top coat. Matowe mani w jasnych kolorach zawsze wydają mi się bardzo eleganckie.

To make this manicure more interesting I added some silver nail decorations in the centre of my stamped flowers and a matte top coat. Matte manicures in light colours always seem very elegant to me.
Nie jestem w 100% zadowolona z tego mani.. Nie podobał mi się rozkład wzorów  i myślę, że szare stempelki zamiast czarnych wyglądałyby subtelniej. Cóż, może innym razem ;)

I'm not 100% happy with this manicure.. I didn't like the design placement and I think the stamping would look more subtle in grey instead of black. Well, maybe some other time ;)


Tutaj są lakiery jakich użyłam i ozdoby do paznokci.

Here are the polishes I used and the nail decorations.


Dzisiaj mam także makijaż. Coś subtelnego i eleganckiego, ale równocześnie bardzo w moim stylu. Nie byłabym sobą gdyby nie było tu trochę czerni ;)

Today I have a make up as well. Something subtle and elegant, but at the same time very my. I wouldn't be myself if there wouldn't be a bit of black there ;)


Wszystkie mani na Projekt Stemplowej Maniaczki możecie zobaczyć na stronie Red Rouge.

You can see all the manicures for the Stamping Maniac Project on Red Rouge's site.

Projekt Stemplowej Maniaczki u Red Rouge

sobota, 18 kwietnia 2015

REVIEW: Born Pretty Store Image Plates II

Witajcie!
Chciałabym pokazać Wam dzisiaj kolejne płytki z Born Pretty Store. Pierwszą recenzję możecie znaleźć TUTAJ. Sama mam ich dość sporo, a te sklep wysłał mi do recenzji.

Hello!
I'd like to show You today some more plates from Born Pretty Store. You can find my first review HERE. I have quite a lot of them, but these were send to me by the store for review.


Tym razem będę pokazywać płytki Born Pretty BP-40, BP-41 i BP-44. Wszystkie są pokryte niebieską, plastikową folią, która powinna zostać zerwana przed stemplowaniem.  Druga strona wszystkich płytek ma biały, papierowy tył ze stroną internetową sklepu. Każda osobna płytka kosztuje 2,99$, ale często są w cenie promocyjnej. Można je też kupić w zestawach.

This time I'll be showing Born Pretty BP-40, BP-41 and BP-44 plates. All are covered with a blue, plastic seal, which should be peeled off before stamping. The other side of all plates has a white, paper backing with the store's internet site. Each separate plate costs 2,99$, but their often in promotional price. You can also buy them in sets.

Pierwsza płytka to BP-40 Obecnie nie widzę jej w sklepie, ale powinna się pojawić prędzej czy później. Ta płytka ma cztery mniejsze wzorki, które maja około 1,0cm x 1,0cm i cztery całopaznokciowe wzory. Dwa z wzorów całopaznokciowych mają okolo 1,9cm x 1,3cm (zamek, gorset) a dwa pozostałe mają około 2,0cm x 1,5cm (róża, kokardka). Do stemplowania użyłam lakieru do stempli Esstence i Stempla Creative Shop.

The first plate is BP-40. Currently I don't see it in the store, but it should appear sooner or later. This plate has four smaller images which are about 1,0cm x 1,0cm and four full nail designs. Two from the full nail designs are about 1,9cm x 1,3cm (zipper, corset) and the two other are about 2,0cm x 1,5cm (rose, bow). Below You can see each design on a piece of paper. For the stamping I used Essence Stamping Polish and Creative Shop Stamper.
 


Następną płytką jest BP-41 i nazywa się Ethnic Style Dream Catcher. Możecie ją znaleźć TUTAJ. Ta płytka ma pięć mniejszych wzorków około 1,3-1,5cm x 1,0-1,3cm i trzy całopaznokciowe wzorki. Dwa większe całopaznokciowe wzory maja około2,0cm x 1,5cm, a trzeci ma 1,7cm x 1,3cm. Użyłam tego samego lakieru i stempla co przy pierwszej płytce w tym poście.

The next plate is BP-41 and it's called Ethnic Style Dream Catcher plate. You can find it HERE. This one has five smaller designs about 1,3-1,5cm x 1,0-1,3cm and three full nail designs. The two bigger full nail designs are 2,0cm x 1,5cm and the third one is 1,7cm x 1,3cm. I used the same stamping polish and stamper as with the first plate in this post.Ostatnia płytka na dzisiaj to BP-44 i nazywa sie Elegant Lace. Możecie ją znaleźć TUTAJ. Ta płytka ma pięć mniejszych wzorków, które maja od 0,5cm x 0,5cm (diament) do 1,5cm x 2,0cm (dmuchawiec) i trzy całopaznokciowe wzory. Dwa z wzorów całopaznokciowych mają 2,3cm x 1,5cm a trzeci, mniejszy ma 1,9cm x 1,3cm.

The last plate for today is BP-44 and it's called Elegant Lace. You can find it HERE. This plate has five smaller images which are from 0,5cm x 0,5cm (diamond) to 1,5cm x 2,0cm (dandelion) and three full nail designs. Two from the full nail designs are 2,3cm x 1,5cm and the third, smaller one is 1,9cm x 1,3cm.


Myślę, że widzicie jak świetnie te wzory się odbijają. Mogę niewątpliwie polecić te płytki, są niesamowitej jakości, mają fajne wzory i są w bardzo dobrej cenie!

Poniżej możecie zobaczyć kilka mani, jakie zrobiłam z użyciem tych płytek.

I think You can see how great the designs stamp. I can no doubt recommend these plates, they have awesome quality, some nice designs and they're very affordable!

Below You can see some manicures I did using these image plates.

Dark Red
Lakier, który zawrócił w głowie światu.
Gdzie Ta Wiosna

Kupując w sklepie Born Pretty Store możecie dostać 10% rabat z kodem HMG10 z mojego bloga, rabat działa na nieprzecenione produkty. Przesyłka jest darmowa!
 
Shopping in Born Pretty Store You can get a 10% discount with the code HMG10 from my blog, the discount works on products in regular price. The shipping is free!