środa, 31 października 2018

Bones - #glamnailschallengeoct

Wesołego Halloween Wszystkim!

Na prawdę żal mi, że u nas nie świętujemy tego dnia. Mimo to jednak bardzo lubię to święto i mam nadzieję, że Wy świetnie się bawicie.

Happy Halloween Everybody!

I'm really sad we don't celebrate this day. Nevertheless I really like this festive and I hope You're having the time of Your lives!


Glam Nails Challenge kończy się dzisiaj tematem Kości i zdecydowałam się na coś bardzo prostego.

Glam Nails Challenge ends today with the theme Bones and I decided to go with something really simple.


Na paznokciach mam mój ulubiony czarny lakier - Kiko 275 Black. Lakier ten ma świetną formułę, wygodny pędzelek, fajne krycie i dobrą cenę. Wszystko czego spodziewam się po dobrej czerni.

On the nails I have my all time favourite black polish - Kiko 275 Black. This polish has an amazing formula, a comfortable brush, nice coverage and a good price. Everything I expect from a good black.


Wybrałam dwa stemplowe wzorki związane z dzisiejszym tematem i położyłam je na paznokcie. Szkieletowe dłonie pochodzą z płytki Major Dijit 21 a gotycka kamea jest z płytki Bundle Monster BM-612. Oba wzorki są odbite lakierem Kaleidoscope by El Corazon 02 White.

I chose two stamping designs related to today's theme to put on my nails. The skeleton hands come from Major Dijit 21 plate and the gothic cameo is from Bundle Monster BM-612 plate. Both designs are stamped with Kaleidoscope by El Corazon 02 White.


Kiedy moje zdobienie było gotowe pokryłam stemple top coat'em Kads Smudge Resistant i Golden Rose Matte.

When my nail art was ready I covered the stamping with Kads Smudge Resistant top coat and Golden Rose Matte.


No, jestem z siebie dumna. Udało mi się zrobić wszystkie tematy Glam Nails Challenge October. Nawet mimo trwającego w domu remontu! To na prawdę było wyzwanie, ale cóż mogę powiedzieć - po prostu aż tak bardzo jestem zakochana w Halloween'owym klimacie :D

Well, I'm actually proud of myself. I managed to do every single theme in Glam Nails Challenge October. Even though I have a on going home renovation! That really was a challenge, but what can I say - I just love Halloween spirit that much :D

Źródło: https://www.instagram.com/glamnailschallenge/

wtorek, 30 października 2018

Mummy - #glamnailschallengeoct

Cześć,
Glam Nails Challenge prawie się kończy! Mumia jest przed ostatnim tematem. Nie mogę uwierzyć, że październik minął tak szybko..

Hi,
Glam Nails Challenge is almost over! Mummy is the second last theme. I can't believe October went by so quickly..


Muszę powiedzieć, że jak tylko zobaczyłam tematy w projekcie Bianki od razu wiedziałam co zrobię na zgłoszenie pod tytułęm Mumia. Ten rozkoszny kocia mumia czekała żeby wylądować na moich paznokciach od zeszłego roku!!! Uwierzycie?

I have to say that when I saw the list of themes for Bianka's project I knew right away what I was going to do for the Mummy prompt. This adorable cat mummy has been waiting for a chance to land on my nails since last year!!! Can You believe it?


Zacznijmy jednak od początku. Lakierem bazowym na większości moich paznokci jest Kiko 203 French White For Tips (dwie warstwy). Te paznokcie to moje bandażowe paznokcie. Odbiłam na nich wzór z płytki Lina Nail Art Supplies Spooklicious 02 używając Kaleidoscope by El Corazon 01 Black.

Let's start from the beginning though. The base polish on most of my nails is Kiko 203 French White For Tips (two coats). These nails are my bandage nails. I stamped on them a design from Lina Nail Art Supplies Spooklicious 02 plate using Kaleidoscope by El Corazon 01 Black.


Paznokcie z moim kotem mumią są pokryte Essie Power Clutch. Nałożyłąm dwie warstwy i tyle potrzebowałam do pełnego krycia. Na tej bazie odbiłam koci wzór z płytki MoYou London Festive 53. Użyłam techniki reverse stamping i pokolorowałam kocią mumię. Użyłam Kaleidoscope by El Corazon 01 Black do konturu, Beauty Big Bang 009 Grey do kota i Kiko 203 French White For Tips do bandaża.

The nails with my cat mummy are covered with Essie Power Clutch. I applied two thin coats and that was all I needed for full opacity. On this base I stamped the cat design from MoYou London Festive 53 plate. I used the reverse stamping technique and coloured the cat mummy. I used Kaleidoscope by El Corazon 01 Black for the contour, Beauty Big Bang 009 Grey for the cat and Kiko 203 French White For Tips for the bandage.


Na koniec zabezpieczyłam tylko stemple top coat'em Kads Smudge Resistant i pokryłam paznokcie Golden Rose Matte.

I the end I only secured the stamping with Kads Smudge Resistant and covered my nails with Golden Rose Matte top coat.


Został już tylko jeden temat w Glam Nails Challenge. Trochę mi smutno, bo na prawdę kocham Halloween.

There's only one theme left in Glam Nails Challenge. I'm a bit sad, because I really love Halloween.

Źródło: https://www.instagram.com/glamnailschallenge/

poniedziałek, 29 października 2018

Skull - #glamnailschallenge

Hej!
Dzisiaj przychodzę do Was z siódmym tematem wyzwania Glam Nails Challenge na październik. Tym razem jest to Czaszka.

Hey!
Today I come to You with the seventh Glam Nails Challenge theme in October. This time it's Skull.


Czaszki i róże tworzą świetną parę, nie sądzicie? Na prawdę lubię ten motyw, więc właśnie na niego się dzisiaj zdecydowałam.

Skulls and roses make a great pare, don't You think? I really like this motive, so that's what I decided to do today.


Większość moich paznokci jest dość nudna, pokryłam je tylko dwoma warstwami Kiko 275 Black. Gwiazdami tego mani są mój serdeczny i kciuk. Na nich właśnie pojawia się całe zdobienie.

Most of my nails are quite boring, I just covered them with two coats of Kiko 275 Black. The stars of this manicure are my ring finger and thumb. That's where all of the nail art is happening.


Zdobienie na paznokciach akcentowych zaczęłam od nałożenia dwóch grubszych warstw Kiko 203 French White For Tips. Kiedy ta baza wyschła, odbiłam świetny różano/czaszkowy wzorek z płytki Lina Nail Art Supplies Spooklicious 02. Użyłam lakieru do stempli Beauty Big Bang 002 Black.

I started the nails art on my accent fingers by applying two thicker coats of Kiko 203 French White For Tips. When this base dried, I stamped an amazing rose/skull design from Lina Nail Art Supplies Spooklicious 02 plate. I used Beauty Big Bang 002 Black stamping polish.


Moim kolejnym krokiem było pokolorowanie róż i liści przezroczystymi tintami, ale najpierw zabezpieczyłam stemple warstwą top coat'u Kads Smudge Resistant. Kiedy tinty wyschły pokryłam wszystkie paznokcie INM Out The Door i voila! Manicure gotowy!

My next step was colouring the roses and leaves with sheer tints, but first I secured the stamping with one coat of Kads Smudge Resistant top coat. When the tints dried I covered all of my nails with INM Out The Door and voila! My manicure was ready!


Koniecznie obejrzyjcie wszystkie zgłoszenia do Glam Nails Challenge na IG #glamnailschallengeoct.

Be sure to check out all of the entries for Glam Nails Challenge on IG #glamnailschallengeoct.

Źródło: https://www.instagram.com/glamnailschallenge/

niedziela, 28 października 2018

Graveyard - #glamnailschallengeoct

Cześć!
Strasznie spóźniam się z postami na Glam Nails Challenge. Zazwyczaj daję radę opublikować zdjęcia na IG, ale napisanie czegoś więcej staje się tutaj faktycznym wyzwaniem dla mnie. Oto mój Graveyard manicure, który zaplanowany był na 21ego Października! Przepraszam za opóźnienie!

Hi!
I'm really behind with the Glam Nails Challenge posts. I usually manage to upload the pictures on IG on time, but writing something more is starting to become the actual challenge for me. Here is my Graveyard manicure, which was scheduled for the 21st of October! Sorry for the delay!


Bazowy lakier jaki mam na paznokciach to Color Club Tribe And True, idealny mchowy odcień zieleni. Nałożyłam dwie grubsze warstwy żeby uzyskać dobre krycie.

The base polish I have on my nails is Color Club Tribe And True, a perfect mossy kind of green. I applied two thicker coats to achieve nice opacity.


Pierwszy stemplowy wzorek jaki wylądował na moich paznokciach pochodzi z płytki Lina Nail Art Supplies Make Your Mark 02 i użyłam Mundo de Unas Mustard żeby go odbić. Ta kombinacja stworzyła bardzo interesujące tło dla mojego cmentarza. Zdecydowanie muszę częściej robić tego typu stemplowe kanapki.

The first stamping design that landed on my nails comes from Lina Nail Art Supplies Make Your Mark 02 plate and I used Mundo de Unas Mustard to stamp it. This combination created a very interesting background for my graveyard. I definitely have to do this type of layered stamping more often.


Cmentarne stemplowe wzorki są dość popularne i możemy je znaleźć na wilu różnych płytkach. W tym roku zdecydowałam się na płytki Whats Up Nails Happy Halloween i Gothic Affection. Czarny lakier jakiego użyłam do odbicia cmentarza to Kaleidoscope by El Corazon 01 Black.

Graveyard stamping designs are quite popular and You can find them on many different plates. This year I went with Whats Up Nails Happy Halloween and Gothic Affection plates. The black polish I used to stamp on the graveyard is Kaleidoscope by El Corazon 01 Black.


Zdecydowałam się na matowe wykończenie na paznokciach., ale najpierw musiałam zabezpieczyć stemple. Użyłam top coat'u Kads Smudge Resistant, a potem nałożyłam top coat Golden Rose Matte.

I decided to go with a matte finish on my nails, but first I had to secure the stamping. I used Kads Smudge Resistant top coat and after that applied Golden Rose Matte top coat.


Mam nadzieję, że podoba Wam się moje zdobienie. Myślę, że ze wszystkich Halloweenowych tematów cmentarz lubię najbardziej. A jaki jest wasz ulubiony Halloween'owy motyw???

I hope You like this nail art. I think that from all Halloween themes I like the graveyard one best. What's Your favourite Halloween motive???


Poniżej możecie zobaczyć co nas jeszcze czeka w Glam Nails Challenge.

Below You can see what's coming next in Glam Nails Challenge.

Źródło: https://www.instagram.com/glamnailschallenge/

niedziela, 21 października 2018

Ghosts - #glamnailschallengeoct

Buu!
Czas na Halloween'owe Duchy!

Boo!
It's time for some Halloween Ghosts!


Najnowszym tematem w Glam Nails Challenge są Duchy. Jak widzicie postawiłam na przyjacielskie duszki zamiast tych na prawdę przerażających.

The newest theme in Glam Nails Challenge are Ghost. As You can see I chose to do friendly ghosts instead of the truly spooky ones.


Zacznijmy od bazy jaką mam na paznokciach, ponieważ jest na prawdę niesamowita. Niebieski żelek z toną holo flejków to El Corazon Large Hologram Ocean i nałożyłam dwie wartwy tej piękności na jedną warstwę Essie Mesmerized.

Let's start from the base I have on my nails, because it's really amazing. The blue jelly with a tone of holo flakies is El Corazon Large Hologram Ocean and I applied two coats of this beauty over one coat of Essie Mesmerized.


Urocze duszki są z płytki Uber Chic Beauty Halloween 03. Odbiłam je używając lakieru Kaleidoscope by El Corazon 02 White.

The cute ghosts You are from Uber Chic Beauty Halloween 03 plate. I stamped them using Kaleidoscope by El Corazon 02 White.


Na palcu serdecznym i kciuku mam inne wzorki, też z płytki UC Halloween 03. Lubię, że Uber Chic tworzy takie uzupełniające się wzorki na swoich płytkach. W ten sposób możemy robić interesujące akcentowe paznokcie, jednocześnie zachowując spójność w całym mani.

On my ring finger and thumb I have different designs, also from UC Halloween 03 plate. I like that Uber Chic creates these complementary designs on their plates. This way we can make interesting accent nails and still keep the whole manicure consistent.


Jak zawsze zabezpieczyłąm moje mani jedną warstwą top coat'u Kads Smudge Resistant i jedną warstwą INM Out The Door.

Like always I secured my manicure with one coat of Kads Smudge Resistant top coat and one coat of INM Out The Door.


Jesteśmy już w połowie Glam Nails Challenge. Następne zdobienie będzie miało w temacie Cmentarz, takżę zostańcie ze mną!

We're already half way through Glam Nails Challenge. The next nail art will be Graveyard themed, so stay tuned!

Źródło: https://www.instagram.com/glamnailschallenge/


środa, 17 października 2018

Pumpkins - #glamnailschallengeoct

Cześć,
czas na Halloween'owe dynie! To czwarty temat w Glam Nails Challenge i moja propozycja jest tym razem dość elegancka.

Hi,
it's time for Halloween Pumpkins! That's the fourth theme in Glam Nails Challenge and my proposition this time is quite elegant.


Bazowy lakier jaki wybrałam to Illyrian Gold Lion. To ciemny szary z malutkim, złotym shimmer'em. Wygląda niesamowicie, shimmer jest mocno widoczny a formuła jest świetna. Użyłam dwóch cienkich warstw do pełnego krycia.

The base polish I chose is Illyrian Gold Lion. That's a dark grey with fine, gold shimmer. It looks amazing, the shimmer is strongly visible and the formula is great. I used two thin coats for full opacity.


Na tej bazie odbiłam wzorek z płytki Clear Jelly Stamper Haunted Mansion. Pierwsza część odbita była lakierem Kaleidoscope by El Corazon 01 Black, a druga (dynie) Kaleidoscope by El Corazon 72 Pumpkin.

Over this base I stamped a layered design from Clear Jelly Stamper Haunted Mansion plate. The first part was stamped with Kaleidoscope by El Corazon 01 Black and the second one (pumpkins) with Kaleidoscope by El Corazon 72 Pumpkin.


Tak jak zawsze zapezpieczyłam stemple specjalnym top coat'em do zdobień. Tym razem był to Born Pretty Store No Smudge.

Just like always I secured my stamping with a special top coat for nail art. This time it was Born Pretty Store No Smudge.


Tym razem zdecydowałam się zaperezentować moje mani w wersji matowej. Myślę, że w ten sposób wygląda bardzo elegancko i nawet shimmer w Illyrian Gold Lion dalej dobrze widać. Matowy top coat jaki zastosowałam jako ostatnią warstwę w tym mani to Golden Rose Matte top coat.

This time I decided to present my manicure in a matte version. I think it looks very elegant this way and event the shimmer in Illyrian Gold Lion is still nicely visible. The matte top coat I put as a last layer in this manicure is Golden Rose Matte top coat.


Co myślicie o moim zdobieniu? Wedługm mnie jest to bardzo subtelna propozycja jeśli chodzi o Halloween'owe mani. Dynie są suma sumarum tylko dodatkiem i mogą być łątwo zastąpione przez kropki czy inne małę wzory.

What do You think about my nail art? In my opinion this is a very subtle proposition when it comes to Halloween manicure. The pumpkins are essentially just an addition and can be easily replaced by dots or other small designs.


Koniecznie zajrzyjcie na Instagram pod #glamnailchallengeoct żeby zobaczyć wszystkie inne zgłoszenia do Glam Nail Challenge.

Be sure to check out all of the other entries in Glam Nails Challenge on Instagram under the #glamnailschallengeoct.

Źródło: https://www.instagram.com/glamnailschallenge/


niedziela, 14 października 2018

Spooky Night Sky - #glamnailschallengeoct

Hej!
Trochę się spóźniłam z tym postem, bo mani w temacie Spooky Night Sky w Glam Nails Challenge były zaplanowane na 10tego października. Udało mi się wrzucić moją pracę na IG na czas, jednak to pierwsza okazja żeby usiąść w spokoju i o nim napisać. Ostatnio życie jest gorączkowe ponieważ zaczęliśmy remont w domu i ilość spraw do załatwienia jest po prostu szalona.

Hi there!
I'm a bit late with this post, because Spooky Night Sky manicures in Glam Nails Challenge were scheduled for 10th October. I managed to post my work on IG in time, but this is the first chance I got to sit down in peace and write about it. Life has been hectic lately, because we started renovating our house and the amount of errands to run is just crazy.


Moje Straszne Nocne Niebo jest fioletowo-niebieskie. Jako bazy użyłam Color Club Disco Dress. To ciemny, ale dość jaskrawy fiolet o świetnej formule. Potrzebowałam dwóch średnich warstw do pełnego krycia.

My Spooky Night Sky is purple and blue. As a base I used Color Club Disco Dress. It's a dark, but quite bright purple with a great formula. I needed two medium coats for full opacity.


Przy tym mani chciałam mieć co najmniej dwa kolory jako bazę, a to zazwyczaj prosi się o gradient. Jeśli obserwujecie mojego bloga pewnie wiecie, że rzadko je robię. Za dużo bałaganu jak dla mnie. Najlepszym sposobem na ułatwienie sobie zadania to zrobienie stempli. Dalej jestem beznadziejna w używaniu tego pustego prostokąta do gradientów, który pojawił się jakiś czas temu na rzeszy płytek. Zamiast niego używam wzorka z płytki Bundle Monster BM-XL19, który według mnie wygląda najbardziej podobnie do gradientu.

In this manicure I really wanted to have at least two colours as my base and that usually calls for a gradient. If You fallow my blog, You probably know I rarely do them. To messy for me. The best way to make the process easier is to do stamping. I still suck at using the blank rectangular design for gradients that appeared on a bunch of stamping plates a while back. Instead I use a design from Bundle Monster BM-XL19 plate that in my opinion looks the closest to a gradient.


Lakier jaki dobrałam do fioletu to Mundo de Unas Blue. Jak widzicie jest super napigmentowany i nawet na tak ciemnym fiolecie wygląda jaskrawo.

The polish I pared the purple with is Mundo de Unas Blue. As You can see it's super pigmented and even on such a dark purple looks vibrant.


Kolejnym krokiem było dodanie księżyca w pełni na palcu serdecznym i kciuku. W ten sposób nie ma wątpliwości, że na moich paznokciach jest noc ;) Wzorek jest warstwowy i pochodzi z płytki Clear Jelly Stamper Haunted Mansion. Odbiłam go lakierem Kaleidoscope by El Corazon 02 White i China Glaze Pelican Grey.

My next step was adding a full moon on my ring finger and thumb. This way there's no doubt that it's night time on my nails ;) This design is a layered one and comes from Clear Jelly Stamper Haunted Mansion plate. I stamped it with Kaleidoscope by El Corazon 02 White and China Glaze Pelican Grey.


Na moich paznokciach możecie zobaczyć upiorne drzewa i cmentarz. Wzorki te odbijane były osobno, ale oba pochodzą z płytki Clear Jelly Stamper Haunted Mansion. Odbiłąm je używając lakieru Kaleidoscope by El Corazon 01 Black.

On my nails You can see some spooky trees and a graveyard. These designs were stamped separately but both come from Clear Jelly Stamper Haunted Mansion plate. I stamped them using Kaleidoscope by El Corazon 01 Black.


Jak Wam się podoba moje zdobienie? Jesteście ciakwi co będzie następne. Tutaj są pozostałe tematy w Glam Nails Challenge.

How do You like my work? Are You curious what's coming next? Here are the next themes in Glam Nails Challenge.

Źródło: https://www.instagram.com/glamnailschallenge/