niedziela, 29 lipca 2018

REVIEW: Born Pretty Store BP-X52 Plate

Hej!

Minęło już trochę czasu odkąd napisałam jakiś post. Przepraszam za to, ale ostatnio mam urwanie głowy w pracy i jak wracam do domu to mam ochotę tylko spać. Niestety będzie tak do końca lata, postaram się wygospodarować czas na blogowanie, ale nic nie mogę obiecać.

Hey!

It's been a while since I wrote a post. Sorry for that, but it's crazy at work lately and all I want to do when I get home is sleep. Unfortunately it's going to be this way till the end of Summer, I'll try to make some time for blogging, but I can't make any promises.


Dzisiaj przygotowałam dla Was recenzję płytki Born Pretty Store BP-X52, którą dostałam od firmy jakiś czas temu. Płytka jest o tematyce motylkowej i ma sześć całopaznokciowych wzorów. Każdy mierzy około 1,6cm x 2,3cm, więc jest to idealna wielkość na moje nawet lekko dłuższe paznokcie. Płytkę tą możecie znaleźć TUTAJ.

Today I prepared for You a review of Born Pretty Store BP-X52 plate which I got from this brand some time ago. The plate is butterfly themed and has six full nail designs. Each one measures about 1,6cm x 2,3cm, so that's perfect even for my slightly longer nails. You can find this plate HERE.


Zrobiłam dwa zdobienia używając tej płytki. Jedno zostało opublikowane TUTAJ, a drugie możecie oglądać w tym poście. Myślę, że jakość płytki BP-X52 jest bardzo dobra. Nie miałam z nią żadnych problemów, ale tak jak zawsze zaznaczam, ważne jest znalezieie odpowiedniej kombinacji płytke / stemple / lakier do stempli. Czasem płytka jest świetna, ale po prostu nie współpracuje z lakierem czy stemplem i wzór źle się odbija. Zawsze miejscie to na uwadze podczas stemplowania.

I did two nail arts using this plate. One of them was published HERE and You can see the other one in this post. I think the quality of BP-X52 plate is very good. I didn't have any trouble with it, but as I always point out, it's important to find a fitting combination of plate / stamper / stamping polish. Sometimes the plate is great, but it just doesn't work with the polish or the stamper and the designs transfer poorly. Always have that in ming while stamping.


Manicure jaki tutaj widzicie jest dość kolorowy, więc stworzyłąm go na prostej, blado różowej bazie. Potrzebowałam trzech warstw Golden Rose Ice Chic 06 do pełnego krycia. Wiem, zę to nie jest najlepszy wynik, ale aplikacja była wygodna, więc nawet nie mialam nic przeciwko ilości warstw. Żeby to zdobienie było bardziej błyszczące nałożyłam jedną warstwę INM Northern Lights Silver i poczekałam aż wyschnie.

The manicure You can see here is quite colourful, so I created it on a simple, pale pink base. I needed three coats of Golden Rose Ice Chic 06 for full coverage. I know it's not the best result, but the application process was comfortable, so I didn't even mind the amount of coats. To make this nail art more shinny I applied one coat of INM Northern Lights Silver over the pink and waited for it to dry.


Przechodząc do stempli, użyłam trzech lakierów do stempli Born Pretty Store żeby mój wzór był kolorowy. Wybrałam różowy (#14), fioletowy (#2603) i ciemno niebieski (#7). Zabezpieczyłam też całość top coat'em Kads Smudge Resistant i INM Out The Door.

Moving to the stamping, I used three Born Pretty Store stamping polishes to make my design multicolour. I chose pink (#14), purple (#2603) and dark blue (#7). I also secured the whole thing with Kads Smudge Resistant top coat and INM Out The Door.
Mam nadzieję, że podoba Wam się jak użyłam tej płytki BPS. Jeśli planujecie zakupy na stronie Born Pretty Store pamiętajcie o moim 10% kodzie rabatowym HMG10.

I hope You like the way I used this BPS plate. If You plan on shopping at Born Pretty Store site remember about my 10% off code HMG10.
sobota, 30 czerwca 2018

REVIER: Born Pretty Store BP-FS01 Recall

Cześć Wam!
Pewnie już słyszeliście, że Born Pretty Store zaprojektowało nowe buteleczki dla swoich lakierów. Szeroko reklamowali ten fakt w social mediach i nawet rozdali trochę produktów w tej nowej wersji. Mnie został wysłąny jeden lakier do recenzji w ramach współpracy i możecie go zobaczyć poniżej.

Hi there!
You probably heard by now that Born Pretty Store designed new bottles for their polishes. They widely advertised this fact on social media and even gave away some products in this new version. I was send one polish for review as a part of my collaboration and You can see it below.


Muszę powiedzieć, że nie jestem zachwycona tą zmianą i mam ku temu kilka powodów. Po pierwsze nie jestem fanką tego projektu butelki jako takiej. Dla niektórych z Was może wyglądać elegancko czy zgrabnie, alemi bardziej podobały się te prostokątne (regularne i do stempli). Może mam słąbość do geometrii i prostoty, nie wiem. Pewne jest zaś, że na prawdę dobrze się przechowywały w pudełkach. Drugą kwestią jest pojemność buteleczki, to tylko 6ml! Nic dziwnego, że wygląda smukło.. Jest po prostu małą, oto sekret. Holosie w prostokątnych butelkach jakie mam od BPS mają 10ml, a stemplowe lakiery 15ml. Prawdę mówiąc nie wydają mi się toporne czy cokolwiek takiego. Nie mniej jednak żeby zachować obiektywizm muszę powiedzieć, że mniejsza pojemność może mieć też zalety. Lakier może zachować taką samą konsystencję, ponieważ będziemy go mieć przez mniej czasu aż go wykończymy (chociaż w moim przypadku wydaje się, żę bardziej chodzi o ilość otwarć niż czas jaki lakier pozostaje w moich rękach i to decyduje o jego "świeźości"). Kupujemy mniejszą ilość produktu więc jeśli nam się nie spodoba, to nie aż taka strata. W teorii możemy też kupić więcej różnych lakierów za cenę jednej większej buteleczki. Przynajmniej w teorii.. a to ostatnia rzecz, która mnie niepokoi - cena. Mam nadzieję, że BPS nie spróbuje sprzedać nam mniejszej ilości produktu za podobną cenę.. W tej chwili możemy porównać cenę produktów w starych i nowych buteleczkach i przekonać się co jest bardziej opłacalne, ale co będzie jak starsze produkty znikną?

I have to say that I'm not thrilled by this change and I have a few reasons for that. First of all I'm not a big fan of this bottle design itself. For some of You it might look elegant or graceful, but I liked the rectangular ones better (regular and stamping). Maybe I'm a sucker for geometry or simplicity, I don't know. What's certain is that they stored in boxes really well. The second thing is the capacity of the bottle, it's only 6ml! No wonder it looks so slim.. It's just small, that's the secret. The holos in rectangular bottles I have from BPS have 10ml and the stamping polishes are 15ml. Quite frankly they don't appear clunky or any thing like that to me. Nevertheless to obtain objectivity I have to say that the smaller capacity can have some advantages as well. The polish might keep the same consistency, because we'll have it for a lesser amount of time before we use it all up (although in my case it seems to be more about the amount of openings than the time the polish stays in my hands and that decides about it's "freshness"). We buy a smaller amount of product and if we don't like it it's not such a waste. In theory we can also buy more different polishes at the cost of one bigger bottle. At least in theory.. and that's the last thing that worries me - the price. I hope BPS won't try to sell us less product for a similar price.. At this moment we can compare the price of products in old and new bottles and see what's more affordable, but what happens when the older products disappear?


To wszystko co mam do powiedzenia na temat samej buteleczki. Lakier jaki w niej przyszedł to całkiem inna historia. Dostałam Born Pretty Store BP-FS01 Recall i starsznie mi się nie spodobał jak go zobaczyłam po raz pierwszy.. To miętowa, jakby perłowa baza z holograficznym mikro glitter'em, która opalizuje na różowo i złoto. Tak ja opisałabym ten lakier. Jest też bardzo brzezroczysty.. i od razu pomyślałam o starych emaliach z lat 90tych, które dodawano do gazet dla nastolatków jak byłam w podstawówce. Wszystko to, to jednak moje pierwsze wrażenia i przyznaję, że ten lakier dużo zyskał w stylizacji na jaką wpadłam.

That's all I have to say about the bottle itself. The polish that came in it is a whole other story. I got Born Pretty Store BP-FS01 Recall and I hated it when I first saw it.. It's a mint, kind of pearly base with holographic micro glitter, that opalizes with pink and gold. That's how I'd describe this polish. It's also very sheer.. and immediately thought of the old 90's enamels that were added to teen magazines when I was in grade school. All of these though were my first impressions and I admit that the polish gained a lot in the stylization I came up with.


Zdecydowałam, że nie ma sensu budować krycia tym lakierem. Myślę, że moje białe końcówki byłyby widoczne bez względu na wszystko. Koniec końców nałożyłam dwie cienkie wartwy i zrobiłam stemple na końcówkach żeby je ukryć.

I decided there's no use to build the opacity with this polish. I think my white tips would stuck out no matter what. I ended up applying two thin coats and doing a stamping design on the tips to hide them.


Wzorek jakiego tutaj użyłam pochodzi z płytki Bundle Monster BM-XL19 i jest najlepszą imitacją gradientu w mojej kolekcji. Odbiłąm go lakierem Kaleidoscope by El Corazon 02 White.

The design I used here comes from Bundle Monster BM-XL19 plate and is the best imitation of a gradient in my collection. I stamped it with Kaleidoscope by El Corazon 02 White.


Nie było to moim zamiarem, ale ten manicure wygląda bardzo zimowo. przywiódł mi na myśl Elsę z Krainy Lodu :) Nie jest to typowy manicure w środku lata, ale na prawdę spodobało mi się jak wyszedł. Byłam dość zaskoczona tym jak ładnie wyglądał lakier z BPS w tej kombinacji. Po tym jak w ogóle mi się nie spodobał na początku możliwe, że nawet użyję go ponownie w przyszłości ;) Jeśli Wam się podoba, możecie go znaleźć TUTAJ razem z innymi kolorami z tej serii.

This wasn't my intention, but this manicure looks really wintry. It made me think of Elsa from Frozen :) Not your typical manicure in the middle of summer, but I really liked how it turned out. I was quite astonished by how nice the BPS polish looked in this combination. After not liking it at all at first I think I might even use it again in the future ;) If You like it You can find it HERE along with the other colours from this series.


Co myślicie o nowych butelkach BPS? Podoba Wam się lakier jaki Wam pokazałam? Przypadł Wam do gustu mój manicure? Dajcie znać w komentarzach!

What do You think about the new BPS bottles? Do You like the polish I showed You? How do You feel about my manicure? Let me know in the comments!


Jak zwykle chciałabym przypomnieć o kodzie HMG10 z mojego bloga. Daje on Wam 10% upustu na wszystkie produkty zakupione w sklepie internetowym Born Pretty Store, które nie były już uprzednio przecenione.
As usual I'd like to remind You about the HMG10 code from my blog. It gives You a 10% discount on all products bought in the Born Pretty Store on-line shop, that aren't already on sale.

czwartek, 21 czerwca 2018

REVIEW: Born Pretty Store Floral BP-X43

Cześć,
dzisiaj mam dla Was przygotowaną recenzję płytki do stemplowania. Born Pretty Store wysłało mi kilka swoich płytek i czas najwyższy pokazać Wam pierwszą z nich.

Hi,
today I have a stamping plate review prepared for You. Born Pretty Store send me a few of their plates and it's high time to show You the first one.


Płytka nazywa się Floral BP-X43 i jest na niej 11 zawijasowo - kwiatowych wzorów. Możecie ją znaleźć TUTAJ, w tym momencie dostępna jest za 2,19$.

The plate is called Floral BP-X43 and it has 11 swirly / floral designs on it. You can find it HERE and at this moment it's available for 2,19$.


Zdecydowałam się zrobić podwójne stemple żeby przetestować tą płytkę. Jako bazę nałożyłam dwie cienkie warstwy Essence Colour Boost 06 Instant Happiness i muszę powiedzieć, że mógłby on  robić za jednowarstwowca. Zawsze wolę dwie cienkie warstwy niż jedną grubszą, ale pigmentacja tego lakieru jest na prawdę dobra. Szkoda mi, że te produkty nie są już dostępne, bo  wypróbowałam do tej pory trzy kolory i wszystkie są świetne.

I decided to do some double stamping to test this plate. As a base I applied two thin coats of Essence Colour Boost 06 Instant Happiness and I have to say it might work as a one-coater. I always prefer two thinner coats than one thicker, but the pigmentation of this polish is really good. I'm sad that these products are no longer available, because I tested three colours so far and all of them are great.


Kiedy lakier Essence wysechł dołożyłąm ILNP Free Spirit z kolekcji Real Magic Toppers. Dodaje on bardzo unikalnego wyglądu każdemu mani, jestem absolutnie zakochana w całej tej kolekcji!

When the Essence polish dried I added ILNP Free Spirit from the Real Magic Toppers collection. It gives a very unique look to every manicure, I absolutely love this whole collection!


Moja baza była już gotowa na tym etapie i przyszedł czas na stemple. Najpierw odbiłam wybrany wzorek złotym (Born Pretty Store Stamping Polish #1) a następnie czarnym (Born Pretty Store Stamping Polish #3) lakierem do stempli.

My base was ready at this point and the time has come for stamping. First I stamped the chosen design with gold (Born Pretty Store Stamping Polish #1) and than with black (Born Pretty Store Stamping Polish #3) stamping polish.


Zabezpieczyłam wzorki top coat'em Kads Smudge Resistance. Jak trochę podsechł, dodałam też jedną wasrtwę INM Out The Door.

I secured my design with Kads Smudge Resistance top coat. After it dried a bit, I also added one coat of INM Out The Door.


Jak widzicie wzorek przeniósł się idealnie. Przetestowałąm też kilka innych obrazków z tej płytki i wszystkie są ładnie wygrawerowane. Oczywiście ważna jest też kombinacja płytka / lakier do stempli / stempel. Na przykład ja zazwyczaj mam problemy przy odbijaniu Kaleidoscope by El Corazon 01 Black i moim przezroczystym stemplem XL. Mały odbija świetnie a duży - nie bardzo. Ta sytuacje pojawia się przy wielu różnych płytkach, ale wystarczy zmienić jeden z trzech elementów (na przykład lakier) i wszystko jest dobrze. Miejcie to na uwadze podczas stemplowania.

As You can see the design transfered perfectly. I tested a few images from this plate and they're all nicely edged. Of course the combination of plate, stamping polis and stamper is important. For example I usually have problems stamping with Kaleidoscope by El Corazon 01 Black and my XL Clear Stamper. The small one stamps great and the big - not so good. This situation happens with a lot of different plates, but I only need to change one of the three elements (for example the polish) and all is good. Keep that in mind when You stamp.


Podczas zakupów na stronie Born Pretty Store pamiętajcie o kodzie rabatowym HMG10 z mojego bloga. Uprawnia on do 10% zniżki na zakupy (tylko nieprzecenione produkty). Przesyłka jest darmowa!

While shopping on the Born Pretty Store site remember about the discount code HMG10 from my blog. It entitles to a 10% discount for your purchase (only products in full price). The shipping is free!

środa, 13 czerwca 2018

Masura The Walking Red + Some Multichrome Stamping

Hej!
Dzisiaj mam Wam do pokazania niesamowity lakier - Masura The Walking Red. To lakier stworzony w kolaboracji z  @anikibee.

Hey!
Today I have an amazing nail polish to show You - Masura The Walking Red. It's a collaboration polish created with @anikibee.


Muszę powiedzieć, że Masura jest obecnie jedną z moich ulubionych marek. Tworzy oszałamiające lakiery magnetyczne, ale również całą masę świetnych regularnych laksów. Mam już kilka i czekam na zamówienie z Hypnoticpolish z kolejnymi :)

I have to say that Masura is currently one of my favourite brands. It creates the most stunning magnetic polishes, but also a whole lot of great regular ones. I already have a few of their polishes and I'm waiting for an order from Hypnoticpolish with some more :)


Dzisiejszą gwiazgą jest Masura The Walking Red (uwielbiam tą nazwę :D) - bardzo ciemna czerwień z mnóstwem holograficznego microglitteru. Odbiera dech w bezpośrednim słońcu! Nałożyłąm dwie warstwy tego lakieru na kremowej bazie. Pod spód użyłam jednej warstwy Essence Colour Boost Instant Love i przyznaję, to faktycznie jest świetny jednowarstwowiec.

Today's star is Masura The Walking Red (I love the name :D) - a very dark red with lots of holographic microglitter. It's breathtaking in direct sunlight! I applied two coats of this polish over a cream base. Underneath I used one coat of Essence Colour Boost Instant Love and I admit it actually is a great one-coater.


Kusiło mnie żeby zostawić ten lakier tak jak jest, bo wyglądał taaaaak wspaniale, ale ostatecznie odbiłam na nim delikatny, stemplowy wzorek.

I was tempted to leave this polish as it is, because it looked soooooo amazing, but ultimately I stamped a delicate design on it.

Wzór jaki mam na paznokciach pochodzi z płytki MoYou London Mandala 14 i odbiłam go używając Colour Alike & B. Loves Plates B. A Wenus. Ten lakier to multichrom, zmieniający się z różu w pomarańcz i złoto. Dość ciężko było sfotografować te paznokcie z powodu tego jak dużo się na nich dzieje, ale mam nadzieję, że widzicie wyraźnie multichromowy efekt.

The design I have on my nails comes from MoYou London Mandala 14 plate and I stamped it using Colour Alike & B. Loves Plates B. a Wenus. This polish is a multichrome, changing from pink to orange and gold. It was quite hard to photograph these nails because of how much is going on on them, but I hope You can see clearly the multichrome effect.


Jak zwykle pokryłam stemple top coat'em Kads Smudge Resistant żeby zepezpieczyć zdobienie. Z kolei żeby przyśpieszyć wysychanie i przedłużyć trwałość nałożyłam jedną warstwę top coat'u Sally Hansen Diamond Flash.

Like usual I covered the stamping with Kads Smudge Resistant top coat to secure the nail art. To fasten the drying and to extend the wearing time on the other hand I applied one layer of Sally Hansen Diamond Flash top coat.


Poniżej możecie zobaczyć płytkę jakiej użyłam.

Below You can see the plate I used.


Źródło: http://moyou.co.uk/

Jak podoba Wam się to zdobienie? Znacie lakiery Masura? Lubicie? Dajcie znać w komentarzach!

How do You like this nail art? Do You know Masura's polishes? Do You like them? Let me know in the comments!poniedziałek, 4 czerwca 2018

Similarly Different Nails - Butterflies Night Dance

Hej!
Dopiero co ukończyłam jeden projekt paznokciowy, ale nie mogłam sobie odmówić tego, który organizuje Basia. Projekt nazywa się Similarly Different Nails i jest podobny do Bestie Twin Nails - mamy grafikę i możemy ją dowolnie zinterpretować. Wszystko na temat projektu możecie przeczytać TUTAJ.

Hey!
I just finished a nail art project, but I couldn't resist taking part in the one organized by Basia. The project is called Similarly Different Nails and it's something like Bestie Twin Nails - we have a graphic and we can interpret it in any way we want. You can read all about the project HERE.


Grafika jaką Basia dla nas wybrała jest Butterflies Night Dance, której autorką jest Emanuela Carratoni. Poniżej możecie ją zobaczyć ze wszystkimi szczegółami.

The graphic Basia chose for us is the Butterflies Night Dance and was created by Emanuela Carratoni. Below You can see it with all the details.


Strasznie podoba mi się połączenie kolorów i wzory użyte w orginalnej grafice. Dlatego też postanowiłam spróbować skopiować ją na paznokcie bez zmian. Jako bazy użyłam mojego ulubionego czarnego lakieru - My Secret Dressed In Black.

I really love the colour combination and the designs used in the original graphic. That's why I decided to try and copy it onto my nails without any changes. As my base I used my favourite black polish - My Secret Dressed In Black.


Liście na grafice są trochę mniejsze niż te odbite na moich paznokciach, ale wzorek jakiego użyłam jest dość podobny. Pochodzi on z płytki MoYou London Tropical 10, a odbiłam go lakierem Colour Alike & B. Loves Plates B. a Cozy Blanket.

The leaves on the graphic are a bit smaller then the ones stamped on my nails, but the design I used was close enough. It comes from MoYou London Tropical 10 plate and I stamped it with Colour Alike & B. Loves Plates B. a Cozy Blanket.


Następne są motylki. Stworzyłam kilka stemplowych naklejek używając wzoru z płytki Born Pretty Store BP-X52 i dwóch jaskrawych lakierów Kaleidoscope by El Corazon (14 Fuchsia i 71 Pink Neon). Wypełniłam motylki My Secret Dressed In Black żeby były bardziej widoczne na listkowym wzorze. Niestety różowo/fioletowe lakiery wyszły mniej jaskrawo na tak ciemnej bazie niż oczekiwałam.

The next thing are the butterflies. I created a few stamping decals using a design from Born Pretty Store BP-X52 plate and two bright Kaleidoscope by El Corazon stamping polishes (14 Fuchsia and 71 Pink Neon). I filled in the butterflies with My Secret Dressed In Black so they would be more visible on the leave design. Unfortunately the pink/purple polishes appeared less bright and neon on the dark base than I expected.


Skończony manicure zabezpieczyłam top coat'em Kads Smudge Resistant. Wiedziałąm, że zdobienie będzie się lepiej fotografować z matowym kykończeniem, więc nałożyłam też jedną warstwę Golden Rose Matte top coat.

I secured my finished manicure with Kads Smudge Resistant top coat. I knew that the nail art would photograph much better with a matte finish, so I also added one layer of Golden Rose Matte top coat.


Jam Wam się podoba moje zgłoszenie? Jeśli chcecie zobaczyć wszystkie zdobienia w tym projekcie, są one na Instagramie pod hashtagiem #SimilarlyDifferentNails.

How do You like my interpretation? If You want to see all the nail arts in this project, they're on Instagram under the #SimilarlyDifferentNails hashtag.

niedziela, 27 maja 2018

#CREATIVENAILPARTY - Tydzień 4 - Do Sukienki

#CREATIVENAILPARTY - WEEK 4 - Matching The Dress

Hej!
Przychodzę do Was z ostatnim zgłoszeniem do #CREATIVENAILPARTY. W tym tygodniu tematem jest Do Sukienki i wybrałam jako moją inspirację bardzo wyjątkową sukienkę.
Hey!
I come to You with my last entry for #CREATIVENAILPARTY. This week the theme is Matching The Dress and I picked a very special dress for my inspiration.


W życiu dziewczyny jest kilka sukienek, które są bardziej pamiętne od innych. Suknia ślubna zdecydowanie jest jedną z nich i to właśnie jest sukienka jaką chcę Wam pokazać, sparowana z pasującym mani. Nie byłabym sobą gdybym nie dodała czegoś ekstra do tej całej idei, więc moja propozycja jest trochę.. niekonwencjonalna. Jest jednak w 100% pasująca do mnie, mam nadzieję, że Wam się spodoba.

In a girls life there are some dresses that are more memorable then others. The wedding dress is definitely one of them and that's the dress I want to show You, pared with a matching manicure. I wouldn't be myself if I didn't add an extra twist to this whole idea, so my proposition is a bit.. unconventional. It's 100% me though, I hope You'll enjoy it.


Zacznijmy od rzeczonej sukienki. Jest to sukienka w całości z koronki, która ma gęstą siateczkę z symetrycznie rozłożonymi ciemniejszymi kropkami jak również haftowanymi kwiatami i zawijasami. Wzór koronki był tym co chciałam skopiować na paznokcie.

Let's start from the dress in question. It is an all lace dress that has a very dense meshwork with symmetrically spread bolder spots as well as some embroidered flowers and swirls. The design of the lace was what I tried to copy onto my nails.Manicure zaczęłam od nałożenia warstwy mlecznej odżywki, ponieważ nie zamierzałam używać lakieru bazowego. Jak wyschła, przeszłam od razu do stemplowania.

I started my manicure by applying a layer of milky nail strengthener, because I wasn't going to put any base polish on. When it dried, I went straight to stamping.


Znalazłam na płytce MoYou London Bridal 10 wzorek, który jest idealną kopią mojej siateczki na sukience i odbiłam go lakierem Kaleidoscope by El Corazon 01 Black. Mówiłam Wam, że chcę zrobić coś niekonwencjonalnego, więc ten ślubny manicure nie jest taki niewinny i biały ;)

I found a design on MoYou London Bridal 10 plate that is an exact copy of the meshwork on my dress and stamped it with Kaleidoscope by El Corazon 01 Black. I told you I wanted to do something unconventional, so this "wedding" manicure isn't all innocent and white ;)


Pewnie już wiecie, że nie maluję wzorków na paznokciach ręcznie, więc musiałam znaleźć kwiatki i zawijasy z mojej sukienki ja jakiejś płytce. Nie było to łątwe zadanie, ale chyba nieźle mi poszło.

You probably know by now that I don't do hand painted designs on my nails, so I had to find the flowers and swirls from my dress on a stamping plate. It wasn't an easy task, but I think I did quite well.


Kwiatki są z płytki Lina Nail Art Supplies 4 Seasons - Spring 01 a zawijasy są częściami dwóch wzorków z płytki Lina Nail Art Supplies Twirls & Swirls 01. Te wzory były odbite lakierem Kaleidoscope by El Corazon 02 White.

The flowers are from Lina Nail Art Supplies 4 Seasons - Spring 01 plate and the swirls are parts of two designs from Lina Nail Art Supplies Twirls & Swirls 01 plate. These designs were stamped with Kaleidoscope by El Corazon 02 White.


Jak zwykle zabezpieczyłam stemple top coat'em Kads Smudge Resistant. Chciałam żeby całość miała matowe wykończenie, więc dodałam też warstwę Golden Rose Matte top coat.

Just like always I secured the stamping with Kads Smudge Resistant top coat. I wanted the whole thing to have a matte finish, so I also added a layer of Golden Rose Matte top coat.


Jak widzicie zdobienie jakie przygotowałam wygląda na rockową wersję standardowego ślubnego mani i to jest dokłądnie co chciałam osiągnąć. Poniżej możecie zobaczyć stylizację jaką wykombinowałam i możecie powiedzieć mi czy udało mi się dopasować do niej paznokcie.

As You can see the nail art I prepared looks like a rock version of a standard wedding manicure and that's exactly what I wanted to achieve. Below You can see the stylization I came up with and You can tell my if I matched it with my nails.Więc? Podoba Wam się moje niecodzienne ślubne zdobienie i stylizacja? Patrząc z perspektywy czasu na dzień mojego ślubu, trochę żałuję, że nie założyłąm czegoś takiego, ale cóż.. był to w końcu środek lata. Trochę za ciepło na skórę ;)

Well? Do You like my unconventional wedding nail art and stylization? Looking back at my wedding day I'm a bit sad I didn't actually end up wearing something like this, but well.. it was the middle of Summer after all. A bit too warm for a leather jacket ;)


Płytki jakich użyłam możecie zobaczyć tutaj..

You can see the plates I used here..

Źródło: http://moyou.co.uk/

Źródło: http://linanailartsupplies.com/

Źródło: http://linanailartsupplies.com/
..a jeśli interesuje was co stworzyłam w poprzednich tygodniach #CREATIVENAILPARTY, możecie zobaczyć wszystkie moje zgłoszenia TUTAJ.

..and if You're interested what I created for the previous weeks of #CREATIVENAILPARTY, You can find all my entries HERE.


Specjalne podziękowania dla mojej siostry za pomoc w operowaniu aparatem! Ten post pewnie nie powstałby gdyby nie ona.

Special thanks for my great sister for helping with operating the camera! This post wouldn't come to existence if it wasn't for her.