środa, 17 października 2018

Pumpkins - #glamnailschallengeoct

Cześć,
czas na Halloween'owe dynie! To czwarty temat w Glam Nails Challenge i moja propozycja jest tym razem dość elegancka.

Hi,
it's time for Halloween Pumpkins! That's the fourth theme in Glam Nails Challenge and my proposition this time is quite elegant.


Bazowy lakier jaki wybrałam to Illyrian Gold Lion. To ciemny szary z malutkim, złotym shimmer'em. Wygląda niesamowicie, shimmer jest mocno widoczny a formuła jest świetna. Użyłam dwóch cienkich warstw do pełnego krycia.

The base polish I chose is Illyrian Gold Lion. That's a dark grey with fine, gold shimmer. It looks amazing, the shimmer is strongly visible and the formula is great. I used two thin coats for full opacity.


Na tej bazie odbiłam wzorek z płytki Clear Jelly Stamper Haunted Mansion. Pierwsza część odbita była lakierem Kaleidoscope by El Corazon 01 Black, a druga (dynie) Kaleidoscope by El Corazon 72 Pumpkin.

Over this base I stamped a layered design from Clear Jelly Stamper Haunted Mansion plate. The first part was stamped with Kaleidoscope by El Corazon 01 Black and the second one (pumpkins) with Kaleidoscope by El Corazon 72 Pumpkin.


Tak jak zawsze zapezpieczyłam stemple specjalnym top coat'em do zdobień. Tym razem był to Born Pretty Store No Smudge.

Just like always I secured my stamping with a special top coat for nail art. This time it was Born Pretty Store No Smudge.


Tym razem zdecydowałam się zaperezentować moje mani w wersji matowej. Myślę, że w ten sposób wygląda bardzo elegancko i nawet shimmer w Illyrian Gold Lion dalej dobrze widać. Matowy top coat jaki zastosowałam jako ostatnią warstwę w tym mani to Golden Rose Matte top coat.

This time I decided to present my manicure in a matte version. I think it looks very elegant this way and event the shimmer in Illyrian Gold Lion is still nicely visible. The matte top coat I put as a last layer in this manicure is Golden Rose Matte top coat.


Co myślicie o moim zdobieniu? Wedługm mnie jest to bardzo subtelna propozycja jeśli chodzi o Halloween'owe mani. Dynie są suma sumarum tylko dodatkiem i mogą być łątwo zastąpione przez kropki czy inne małę wzory.

What do You think about my nail art? In my opinion this is a very subtle proposition when it comes to Halloween manicure. The pumpkins are essentially just an addition and can be easily replaced by dots or other small designs.


Koniecznie zajrzyjcie na Instagram pod #glamnailchallengeoct żeby zobaczyć wszystkie inne zgłoszenia do Glam Nail Challenge.

Be sure to check out all of the other entries in Glam Nails Challenge on Instagram under the #glamnailschallengeoct.

Źródło: https://www.instagram.com/glamnailschallenge/


niedziela, 14 października 2018

Spooky Night Sky - #glamnailschallengeoct

Hej!
Trochę się spóźniłam z tym postem, bo mani w temacie Spooky Night Sky w Glam Nails Challenge były zaplanowane na 10tego października. Udało mi się wrzucić moją pracę na IG na czas, jednak to pierwsza okazja żeby usiąść w spokoju i o nim napisać. Ostatnio życie jest gorączkowe ponieważ zaczęliśmy remont w domu i ilość spraw do załatwienia jest po prostu szalona.

Hi there!
I'm a bit late with this post, because Spooky Night Sky manicures in Glam Nails Challenge were scheduled for 10th October. I managed to post my work on IG in time, but this is the first chance I got to sit down in peace and write about it. Life has been hectic lately, because we started renovating our house and the amount of errands to run is just crazy.


Moje Straszne Nocne Niebo jest fioletowo-niebieskie. Jako bazy użyłam Color Club Disco Dress. To ciemny, ale dość jaskrawy fiolet o świetnej formule. Potrzebowałam dwóch średnich warstw do pełnego krycia.

My Spooky Night Sky is purple and blue. As a base I used Color Club Disco Dress. It's a dark, but quite bright purple with a great formula. I needed two medium coats for full opacity.


Przy tym mani chciałam mieć co najmniej dwa kolory jako bazę, a to zazwyczaj prosi się o gradient. Jeśli obserwujecie mojego bloga pewnie wiecie, że rzadko je robię. Za dużo bałaganu jak dla mnie. Najlepszym sposobem na ułatwienie sobie zadania to zrobienie stempli. Dalej jestem beznadziejna w używaniu tego pustego prostokąta do gradientów, który pojawił się jakiś czas temu na rzeszy płytek. Zamiast niego używam wzorka z płytki Bundle Monster BM-XL19, który według mnie wygląda najbardziej podobnie do gradientu.

In this manicure I really wanted to have at least two colours as my base and that usually calls for a gradient. If You fallow my blog, You probably know I rarely do them. To messy for me. The best way to make the process easier is to do stamping. I still suck at using the blank rectangular design for gradients that appeared on a bunch of stamping plates a while back. Instead I use a design from Bundle Monster BM-XL19 plate that in my opinion looks the closest to a gradient.


Lakier jaki dobrałam do fioletu to Mundo de Unas Blue. Jak widzicie jest super napigmentowany i nawet na tak ciemnym fiolecie wygląda jaskrawo.

The polish I pared the purple with is Mundo de Unas Blue. As You can see it's super pigmented and even on such a dark purple looks vibrant.


Kolejnym krokiem było dodanie księżyca w pełni na palcu serdecznym i kciuku. W ten sposób nie ma wątpliwości, że na moich paznokciach jest noc ;) Wzorek jest warstwowy i pochodzi z płytki Clear Jelly Stamper Haunted Mansion. Odbiłam go lakierem Kaleidoscope by El Corazon 02 White i China Glaze Pelican Grey.

My next step was adding a full moon on my ring finger and thumb. This way there's no doubt that it's night time on my nails ;) This design is a layered one and comes from Clear Jelly Stamper Haunted Mansion plate. I stamped it with Kaleidoscope by El Corazon 02 White and China Glaze Pelican Grey.


Na moich paznokciach możecie zobaczyć upiorne drzewa i cmentarz. Wzorki te odbijane były osobno, ale oba pochodzą z płytki Clear Jelly Stamper Haunted Mansion. Odbiłąm je używając lakieru Kaleidoscope by El Corazon 01 Black.

On my nails You can see some spooky trees and a graveyard. These designs were stamped separately but both come from Clear Jelly Stamper Haunted Mansion plate. I stamped them using Kaleidoscope by El Corazon 01 Black.


Jak Wam się podoba moje zdobienie? Jesteście ciakwi co będzie następne. Tutaj są pozostałe tematy w Glam Nails Challenge.

How do You like my work? Are You curious what's coming next? Here are the next themes in Glam Nails Challenge.

Źródło: https://www.instagram.com/glamnailschallenge/

wtorek, 9 października 2018

Spider Webs - #glamnailschallengeoct

Hej!
przyszedł czas żeby pokazać Wam moje drugie zdobienie na GlamNailsChallenge. Temat jaki Bianka dla nas przygotowałam to Pajęczę Sieci. Ja zdecydowałam się dodać też kilka błyszczących, czerwonych pająków do moich sieci.

Hey!
It's time to show You my second nail art for GlamNailsChallenge. The theme that Bianka prepared for us is Spider Webs. I decided to add some sparkling, red spiders to my webs as well.


Zacznijmy od paznokci akcentowych. Bazowym lakierem jakiego użyłam jest China Glaze Recycle. Nałożyłam dwie średnie warstwy dla pełnego krycia.
 
Lets start from the accent nails. The base polish I used is China Glaze Recycle. I applied two medium coats for full opacity.


Na tej bazie odbiłam jasno szarą pajęczynę z płytki Clear Jelly Stamper Haunted Mansion używając lakieru do stempli Beauty Big Bang 009 Grey.

Over this base I stamped a light grey spider web from Clear Jelly Stamper Haunted Mansion plate using Beauty Big Bang 009 Grey stamping polish.


Moim kolejnym krokiem było dodanie małego pająka na każdym akcentowym paznokciu. Wzorek również pochodzi z płytki Clear Jelly Stamper Haunted Mansion, odbiłam go lakierem do stempli Beauty Big Bang 002 Black. Jako wykończenie nałożyłam na każdego pająka odrobinę najpiękniejszej brokatowej czerwieni. Tej samej którą mam na pozostałych paznokciach.

My next step was adding a little spider on my accent nails. This design also comes from Clear Jelly Stamper Haunted Mansion plate, I stamped it with Beauty Big Bang 002 Black stamping polish. As a finishing touch I put a bit of the most beautiful glittery red on top of each spider. The same I have on the rest of my nails.


Niesamowity, czerwony lakier o jakim mówię jest China Glaze Ruby Pumps. Użyłam go do pokrycia większości moich paznokci, ale najpierw nałożyłam dwie warstwy kremowej czerwieni (China Glaze High Maintenance). W ten sposób mogłam zrobić konieczne poprawki wzdłuż linii skórek bez odbarwiania brokatu i poprawiłam krycie. Kolejnym plusem tej metody jest fakt, że brokat łatwiej zmyć jeśli pod spodem jest kremowy lakier. ChG Ruby Pumps nałożyłam w dwóch cienkich warstwach.

The amazing, red polish I'm talking about is China Glaze Ruby Pumps. I used it to cover most of my nails, but first I applied two layers of cream red (China Glaze High Maintenance). This way I could do the necessary clean-ups along the cuticle line without discolouring the glitter and I improved the coverage. Another plus of this method is that the glitter comes off easier when there's a cream polish underneath. I applied ChG Ruby Pumps in two thin coats.


Tak jak robię to zazwyczaj, pokryłam stemple top coat'em Kads Smudge Resistant, a potem wszystkie paznokcie INM Out The Door.

Just like I usually do I covered the stamping with Kads Smudge Resistant top coat and after that all of my nails with INM Out The Door.


Mam nadzieję, że podoba Wam się moja propozycja na drugi temat #glamnailschallengeoct. Koniecznie zajrzyjcie na konto wyzwaniowe Bianki  IG: @glamnailschallenge i # o którym wspomniałam żebby zobaczyć zgłoszenia innych dziewczyn. Boniżej zaś możecie zobaczyć co jeszcze przed nami w tym wyzwaniu.

I hope You like me proposition for the second theme of #glamnailschallengeoct. Be sure to check out Bianka's challenge account IG: @glamnailschallenge and the # I mentioned to see the other girls entries. Below on the other hand You can see what's coming up next in the challenge.

Źródło: https://www.instagram.com/nbnailart/

środa, 3 października 2018

Candy - #glamnailschallengeoct

Cześć Wam!
Halloween się zbliża i nie byłabym sobą gdybym nie przygotowała przynajmniej kilku strasznych mani. Odkąd mam konto na Instagramie lubię wybierać jakiś Halloween'owy projekt i staram się zrobić zdobienie na każdy z tematów. To wyzwanie ponieważ nie należę do najsystematyczniejszych bloggerek. W tym roku biorę udział w GlamNailsChallenge 2018 October organizowanym przez @nbnailart. Bianka ma specjalne konto na potrzeby wyzwania i publikuje część zdobień, nazywa się ono @glamnailschallenge. Jeśli chcecie zobaczyć wszystkie zgłoszenia, powinny być one widoczne pod #glamnailschallengeoct.

Hi there!
Halloween is coming and I wouldn't be myself if I didn't prepare at least a few creepy manicures. Since I got an Instagram account I like to choose a Halloween nail art project and try my best to do all the themes. It's a challenge because I'm not the most systematic blogger. This year I'm participating in GlamNailsChallenge 2018 October organized by @nbnailart. Bianka has a special account for the challenge and posts some of the nail arts, it's called @glamnailschallenge. If You want to see all the entries, they should be visible under the #glamnailschallengeoct.


Przechodząc jednak do samego zdobienia! Pierwszym tematem są Słodycze, więc jest to bardzo słodki i przyjemny początek dla Halloween'owego wyzwania. Przyjdzie czas na wszystkie te upiorne i niejednokrotnie makabryczne pomysły na mani w przyszłych tygodniach. Dzisiaj zdecydowałąm się zrobić coś bardzo charakterystycznego dla Halloween, mianowicie Candy Corn.

Moving on to the nail art itself though! The first theme is Candy, so it's a very sweet and pleasant startfor a Halloween nail art challenge. There will be time for all of the spooky and sometimes gruesome manicure ideas in the next weeks. Today I decided to do something very characteristic for Halloween, meaning Candy Corn.


Część moich paznokci pomalowana jest trzema warstwami bieli Kiko 203 French White For Tips. Na tej bazie odbiłam śliczny wzorek candy corn z płytki Uber Chic Halloween 03 używając lakieru Kaleidoscope by El Corazon 01 Black. Po zabezpieczeniu stempli top coat'em Born Pretty Store No Smudge pokolorowałam słodkości przezroczystymi tintami. Dwa kolory jakich użyłam to P2 Gloss Goes Neon Spaceshot i Bumper Car. Kiedy tinty wyschły pokryłam zdobienie tym samym top coat'em BPS, którego używałąm wcześniej oraz INM Out The Door.

Part of my nails is painted with three thin coats of white Kiko 203 French White For Tips. Over this base I stamped a lovely candy corn design from Uber Chic Halloween 03 plate using Kaleidoscope by El Corazon 01 Black polish. After securing the stamping with Born Pretty Store No Smudge top coat I coloured the sweets with some sheer tints. The two colours I used for this are P2 Gloss Goes Neon Spaceshot and Bumper Car. When the tints dried I covered the nail art with the same BPS top coat I used before and INM Out The Door.


Kciuk i serdeczny są paznokciami akcentowymi. Pomalowałam je dwiema warstwami Kiko 275 Black i odbiłam bardzo adekwatny napis "I WANT CANDY". Wzorek pochodzi z tej samej płytki UC co ten z candy corn. Odbiłam go używając Kaleidoscope by El Corazon 12 Orange Neon. Jak zwykle zabezpieczyłam stemple specjalnym top coat'em do zdobień (BPS No Smudge) i INM Out The Door.

My thumb and ring finger are the accent nails. I painted them with two coats of Kiko 275 Black and stamped a very adequate inscription "I WANT CANDY". The design comes from the same UC plate as the candy corn one. I stamped it using Kaleidoscope by El Corazon 12 Orange Neon. Just like always I secured the stamping with a special top coat for nail art (BPS No Smudge) and INM Out The Door.


Wiecie że nigdy nie próbowałąm candy corn? Nawet nie wiem czy da się to kupic w Polsce. Niemniej jednak przychodzę przygotowana, mam w zamian wosk Yankee Candle o zapachu candy corn :)

Do You know I never tried candy corn? I'm not even sure we can get it in Poland. Nevertheless I come prepared, I got a Yankee Candle Candy Corn scented tart wax melt instead :)


Jak Wam się podoba mój pierwszy w tym roku Halloween'owy manicure? Mogę Was zapewnić, że jeszcze sporo w drodze!

How do You like my very first Halloween manicure this year? I can assure You there's much more coming Your way!


Oto lista tematów w GlamNailsChallenge. Koniecznie zajrzyjcie pod #glamnailschallengeoct na Instagramie żeby zobaczyć wszystkie zgłoszenia!

Here's the list of themes in GlamNailsChallenge 2018 October. Be sure to check out #glamnailschallengeoct on Instagram to see all the entries!

Źródło: https://www.instagram.com/glamnailschallenge/

niedziela, 16 września 2018

The Season For Autumn Manicures Is Open!

Sezon Na Jesienne Mani Uważam Za Otwarty!

Cześć!
Początek jesieni to moja ulubiona pora roku. Po długim i pracowitym sezonie mogę trochę odpocząć. Mam też zawsze nadzieję na ciepłą i słoneczną pogodę w tym czasie, dokłądnie taką jak moje dzisiejsze paznokcie :)

Hi!
The beginning of Autumn is my favourite time of the year. After a long and busy season I get to relax a bit. I also always hope for warm and sunny weather during this time, just like my nails today :)


Moim celem było sprawić żeby to mani było jak najbardziej pogodne, więc wybrałam jasny, ciepły odcień żółci jako bazę. Padło na Golden Rose Rich Color 48. Nałożyłam dwie średnie warstwy żeby uzyskać dobre krycie.

My goal was to make this manicure as cheerful as possible, so I picked a bright, warm shade of yellow for my base. The choice has fallen on Golden Rose Rich Color 48. I applied two medium coats to achieve nice opacity.


Na żółtej bazie zrobiłam stemplowy worek ze słodkimi, malutkimi listkami. Wzór pochodzi z płytki Uber Chic Beauty Lovely Leaves 02 i odbiłam go lakierem Kaleidoscope by El Corazon 01 Black.

On the yellow base I stamped a design with cute, tiny leaves. The design comes from Uber Chic Beauty Lovely Leaves 02 plate and I stamped it with Kaleidoscope be El Corazon 01 Black.


Na tym etapie kontury moich listków były gotowe, ale chciałam wypełnić je jesiennymi kolorami. Najprościej było zrobić to przy pomocy sheer tint'ów, ale zanim zaczęłam kolorować wzorek, zabezpieczyłam go top coat'em Kads Smudge Resistant. Ten krok jest dość ważny, ponieważ bez względu na to jak bardzo uważam, zawsze udaje mi się zepsuć stemple podczas nakładania tint'ów.

At this point the outlines of my leaves were ready, but I wanted to fill them in with some Autumn colours. The easiest way to do that is to use sheer tints, but before I started colouring the design, I secured it with Kads Smudge Resistant top coat. This step is pretty important, because no matter how careful I am, I always manage to ruin the stamp while applying tints..


Sheer tint'y jakich użyłam są z Chińskiego Marketu, pisałam o nich TUTAJ. Jak widzicie wypełniłam moje listki czerwienią, pomarańczem i zielenią, użyłam malutkiego pędzelka do zdobień żeby zrobić to jak najprecyzyjniej.

The sheer tints I used are from a Chinese Store, I wrote about them HERE. As You can see I filled my leaves with red, orange and green, I used a tiny nail art brush to get it done as precise as possible.


Kiedy mój wzorek był cały pokolorowany dałam tint'om trochę czasu na wyschnięcie i pokryłam całość INM Out The Door.

When my design was all coloured I gave the tints some time to dry and covered the whole thing with INM Out The Door.


Jak podoba Wam się mój jesienny manicure? Lubicie tą porę roku? Dajcie znać w komentarzach!

How do You like my Autumn manicure? Do You like this time of the year? Let me know in the comments!poniedziałek, 10 września 2018

REVIEW: BeautyBigBang XL-001 Stamping Plate

Cześć Wam!
Manicure jaki chcę Wam dzisiaj pokazać jest powitaniem i pożegnaniem lata zarazem. Niestety w tym roku nie znalazłąm czasu ani energii żeby zrobić letnie, tropikalne czy jakiekolwiek takie zdobienie. To jest pierwsze i ostatnie, ponieważ już nie mogę się doczekać malowania spadających liści. Cóż mogę powiedzieć.. Jestem zdecydowaną fanką jesieni :)

Hi there!
The manicure I want to show You today is a hello and goodbye Summer nail art at the same time. Unfortunately this year I didn't find the time and energy to do any summer, tropical or what so ever nail art. This one is the very first and the last one, because I can't wait to do some falling leaves. What can I say.. I'm an Autumn kind of person :)


Chciałabym też wykorzystać tą okazję do pokazania Wam letniej płytki od BeautyBigBang. Jest to jedna z ich płytek XL o nazwie BeautyBigBang XL-001 i zawiera 14 całopaznokciowych wzorów mierzących około 1,5cm x 2,5cm. Tak jak wspomniałam w poprzednim poście, na prawdę doceniam fakt, że ich wzory są tak długie. Dzięki temu pasują dobrze na moje ciut dłuższe paznokcie, a nie wszystkie płytki zapewniają taki komfort.

I also want to use this opportunity to show You a summer plate from BeautyBigBang. It's one of their XL plates called BeautyBigBang XL-001 and it contains 14 full nail designs that measure about 1,5cm x 2,5cm. Just as I mentioned in my last post, I really appreciate the fact that their designs are so long. Thanks to that they fit nicely on my slightly longer nails and not all plates provide that comfort.


Płytka ma fajny wybór wzorów tropikalnych i związanych z morzem jak również całkiem sporo owocowych obrazków. Myślę, że jest świetna, ma satysfakcjonującą jakośc i bardzo dobrą cenę. Jeśli jesteście zainteresowani kupnem tej płytki to możecie ją znaleźć TUTAJ.

The plate has a nice selection of tropical and sea related designs as well as quite a few fruity images. I think it's really great, the quality is satisfying and the price is very good. If You're interested in buying this plate, You can find it HERE.


Wracając do mani jakie na dzisiaj przygotowałam. Jako bazę wybrałam dwa lakieru, które moim zdanie są mocno związane z morzem. Najpierw nałożyłąm dwie warstwy Colour Alike 544. To duochrom zmieniający się z emeraldowej zieleni w ciemny niebieski, na prawdę wygląda jak ciemne, morskie głębiny. Na wierzch dodałam jedną wastwę El Corazon 423/501 Kryptonite. Ten lakier z kolei ma żelkową bazę z mnóstwem srebrnych, holograficznych flejków. Jest niesamowity, a z duochromem CA pod spodem wyglądają na prawdę oszałamiająco. Prawie szkoda było je zakrywać stemplami ;)

Back to the manicure I prepared for today. As a base I picked two nail polishes in my opinion strongly sea related. First I applied two coats of Colour Alike 544. It's a duochrome that shifts from an emerald green to dark blue, it really looks like a deep, dark sea. On top of that I added one coat of El Corazon 423/501 Kryptonite. This polish on the other hand is a teal jelly base with lots of silver, holographic flakies. It's amazing and with the CA duochrome underneath it looked really stunning. It was almost a shame to cover it with stamping ;)


Jeśli chodzi o wzorek wybrałam jeden z muszelkowych obrazków i odbiłam go używając dwóch różnych lakierów do stempli. W ten sposób stworzyłam interesujący, nawiązujący do tematu gradient. Lakiery do stempli jakich użyłam to Kaleidoscope by El Corazon 02 White i Colour Alike B. a Mint.

As for the design I chose one of the seashell images and stamped it using two different stamping polishes. This way I created an interesting, theme related gradient. The stamping polishes I used are Kaleidoscope by El Corazon 02 White and Colour Alike B. a Mint.


Top coat'y jakich użyłam są takie jak zawsze. Najpierw Kads Smudge Resistant żeby zabezpieczyć stemple. Następnie INM Out The Door.

The top coats I used are the same as always. First Kads Smudge Resistant to secure the stamping. Next INM Out The Door.
Jak podoba Wam się moja mocno spóźniona, letnia propozycja? Osobiście, chociaż nie mogę się doczekać wszystkich tych ciepłych, jesiennych mani, nosiłam to zdobienie z wielką przyjemnością.

How do You like my long overdue summer proposition? Personally even though I'm eager to do all the warm, autumn manicures, I wore this nail art with great pleasure.


Podczas zakupów na BeautyBigBang pamiętajcie o moim kodzie rabatowym na 10% upustu - MGIE10 (działą ze wszystkimi produktami poza wyprzedażą).

While shopping on BeautyBigBang remember about my 10% off discount code - MGIE10 (works with all non sale items).

niedziela, 9 września 2018

REVIEW: BeautyBigBang XL-006 Stamping Plate

Cześć! 
Świat oszalał na punkcie geometrycznych wzorów. Widzę mnóstwo tatuaży, ubrań, akcesoriów, a nawet całych wystrojów wnętrz bazujących na tym trendzie. Społeczność nail art'owa nie jest wyjątkiem i możemy znaleźć ogromną ilość geometrycznych naklejek, płytek do stempli itp. W końcy zdecydowałąm się stworzyć mani w tym stylu u siebie i użyłam do tego jednej z moich nowych płytek BeautyBigBang.

Hi!
The world went crazy about geometric designs. I see lots of tattoos, clothes, accessories, even whole interior designs base on this trend. The nail art community isn't any different and we can find a great deal of geometrical stickers, stamping plate etc. Finally I decided to create a manicure in this style myself and I used one of my new BeautyBigBang stamping plates to do it.


BeautyBigBang XL-006 jest typowo geometryczną płytką do stempli. Mamy tutaj 18 mnejszych i 7 całopaznokciowych wzorów. Mniejsze z nich mają różne kształty i wielkości, więc możemy ich użyj tylko jako akcent lub możemy pokryć nimi cały paznokcieć. 7 większych obrazków w ostatnim rzędzie mierzy około 1,5cm x 2,4cm i jest to dla mnie duży plus, ponieważ będą pasować nawet na lekko dłuższe paznokcie. Jeśli podoba Wam się ta płytka możecie ją znaleźć TUTAJ.

BeautyBigBang XL-006 is a typical geometric stamping plate. We have here 18 smaller and 7 whole nail designs. The smaller ones come in various shapes and sizes, so we can use them as just an accent or we can cover the whole nail with the design. The 7 bigger images in the last row measure about 1,5cm x 2,4cm and that's a big plus for me, because they will fit even on slightly longer nails. If You like this plate You can find it HERE.


Manicure jaki stworzyłąm przy użyciu tej płytki utrzymany jest w czerni i srebrze, więc wydaje się bardzo szykowny i odświętny. Moim pierwszym krokiem było nałożenie China Glaze Liquid Leather na wszystkie paznokcie. Lakier ma świetną pigmentację i myślę, że większość ludzi użyje tylko jednej warstwy. Ja zawsze nakładam dwie, żeby mieć pewność co do 100% krycia i tutaj zrobiłam dokłądnie tak samo.

The manicure I created using this plate is kept in black and silver, so it appears very glamorous and festive. My first step was applying China Glaze Liquid Leather on all of my nails. The polish has great pigmentation and I think most people will only use one coat. I always put two coats just to make sure I get 100% coverage and that's exactly what I did here.


Geometryczny wzorek odbiłąm na palcu serdecznym i kciuku. Produkty użyte tutaj to: wspomniana płytka, lakier do stempli Colors By Llarowe Sparkling Diamonds i jeden z moich przezroczystych stempli. Jak widzicie stemplowy lakier holo wygląda niesamowicie. Efekt holograficzny był wyraźnie widoczny nawet w cieniu. Myślę, że to najbardziej efektowny holograficzny lakier do stempli jaki obecnie posiadam.

I stamped the geometrical design on my ring finger and thumb. Products used here are: the mentioned plate, Colors By Llarowe Sparkling Diamonds stamping polish and one of my clear stampers. As You can see the holo stamping polish looks amazing. The holographic effect was strongly visible even in shade. I think this is the most effective holographic stamping polish I own at the moment.


Od samego początku wiedziałam, że chcę sparować ten błyszczący, geometryczny wzór z jakimś holograficznym brokatem. Srebrzystym holo lakierem jaki pasował najlepiej był China Glaze Some Like It Haute. To mieszanka małago srebrnego i czarnego brokatu w towarzystwie trochę większych, holograficznych drobinek. Kocham go! Dodaje mani takiego luksusowego charakteru.

Right from the beginning I knew I wanted to pare this sparkly, geometrical design with some holographic glitter. The silvery holo polish that matched best was China Glaze Some Like It Haute. It's a mix of small silver and black glitter along with some bigger holographic particles. I love it! It goves such an luxorious vibe to the manicure.


Nałożyłam ChG Some Like It Haute na czerń w dwóch warstwach. Nigdy nie nakładam brokatów bez kremowego lakieru bazowego, tym sposobem nie muszę budować krycia i łatwiej mi się go zmywa (jak na brokat oczywiście).

I applied the ChG Some Like It Haute over black using two thin coats. I never apply glitter without a cream base polish, this way I don't have to build up the coverage and it's easier to take off (for a glitter I mean).


Tak jak robię to zawsze, zabezpieczyłam stemple top coat'em Kads Smudge Resistant. Potem pokryłam wszystkie paznokcie INM Out The Door.

Just like I always do, I secured the stamping with Kads Smudge Resistant top coat. Afterwards I covered all of my nails with INM Out The Door.


Jak podoba Wam się ten manicure i jak podoba Wam się geometryczna płytka BeautyBigBang? Osobiście uważam, że jest świetna i ma fajną selekcję wzorów. Użyłam kilku obrazków żeby je przetestować i wszystkie dobrze się odbijały. Nie miałam żadnych problemów z przeniesieniem ich na stempel, więc mogę szczerze polecić tą płytkę.

How do You like this manicure and how do You like the BeautyBigBangs geometric plate? Personally I think it's great and has a nice selection of designs. I used a few of the images to test them out and they all stamped well. I had no problem with transferring them on to the stamper, so I can honestly recommend this plate.


Jeśli zdecydujecie się zrobić zamówienie na BeautyBigBang pamiętajcie o moim kodzie rabatowym - MGIE10. Daje on 10% zniżki na wszystkie produkty, które nie są już na wyprzedaży.

If You decide to make an order on BeuatyBigBang remember about my discount code - MGIE10. It gives You 10% off of any products that aren't already on sale.