sobota, 26 sierpnia 2017

Wakacyjny Paznokciowy Projekt - Tydzień 7: Kwiatuszki

Summer Vacation Nail Project - Week 7: Flowers

Cześć,
czas pokazać Wam mój kolejny manicure na Wakacyjny Projekt Paznokciowy. Już prawie kończymy, został tylko jeden tydzień. Tym razem tematem są Kwiatuszki, a w następnym tygodniu będziemy robić zdobienia pod hasłem Geometrycznie.

Hi,
it's time to show You my next manicure for the Summer Vacation Nail Project. We're almost at the end, there's only one week left. This time the theme is Flowers and next week we'll be doing designs associated with Geometry.


W tym mani chciałam zrobić kolorowane stemple, więc lakier bazowy muciał być jasny. Zdecydowałam się użyć bieli i nałożyłam dwie warstwy Safari 56.

In this manicure I wanted to do some coloured stamping, so the base polish had to be fair. I decided to use white and applied two coats of Safari 56.


Następnym krokiem było odbicie kwiatowych wzorów na wszystkich paznokciach. Znalazłam śliczną, lekko abstrakcyjną parę wzorów korespondujących ze sobą na płytki Uber Chic 17-02 i odbiłam je lakierem Kaleidoscope by El Corazon 01 Black. Użyłam Stempla Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow. Zabezpieczyłam też wzorki jedną warstwą top coat'u Kads żeby zapobiec rozmazaniu w procesie kolorowania.

The next step was stamping flower designs on all of my nails. I found a lovely, slightly abstract pare of designs corresponding with one another on Uber Chic 17-02 plate and stamped them with Kaleidoscope by El Corazon 01 Black. I used Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow Stamper. I also secured the designs with one coat of Kads top coat to prevent smudging during the colouring process.


Do pokolorowania kwiatów wybrałam pięc tintów z kolekcji Gloss Goes Neon firmy P2 i wypełniłam wzory sondą. Użyłam następujących kolorów: Spaceshot (żółty), Bumper Car (pomarańczowy), Carousel (fioletowy), Ferris Wheel (zielony) and Loop-di-loop (różowy). Cały manicure pokryłam też INM Northern Lights Gold.

To colour the flowers I chose five tints from P2's Gloss Goes Neon collection and filled the designs with a dotting tool. I used the following colours: Spaceshot (yellow), Bumper Car (orange), Carousel (purple), Ferris Wheel (green) and Loop-di-loop (pink). I also covered the whole manicure with INM Northern Lights Gold.


Poniżej możecie zobaczyć płytkę UC jakiej użyłam. Myślę, że świetnym pomysłem jest umieszczanie korespondujących wzorów na płytkach do stempli. Dwa z nich zawsze sprawiają, że mani jest bardziej interesujące niż tylko odbicie jednego na wszystkich paznokciach.

Below You can see the UC plate I used. I think it's an amazing idea to put corresponding designs on stamping plates. Two of them always make the manicure much more interesting than just stamping the same one on all of the nails.
Źródło: http://uberchicbeauty.com/

Tutaj z kolei są pozostały produkty.

Here on the other hand are the other products.


Jeśli chcecie zobaczyć moje poprzednie zdobienia na projekt, to możecie kliknąć w następujący LINK.

If You'd like to see my previous nail arts for the project You can click in the following LINK.


wtorek, 22 sierpnia 2017

Wakacyjny Paznokciowy Projekt - Tydzień 6: Neonowo

Summer Vacation Nail Project - Week 6: Neon

Cześć!
To musiało się stać w którymś momencie.. Nie zdażyłam z moim postem na Wakacyjny Paznokciowy Projekt Malinowej. Termin był do niedzieli, ale miałam wesele koleżanki i po prostu nie znalazłam czasu na pisanie. Manicure z kolei był zrobiony na długo przed rozpoczęciem projektu. Na szczęście temat pasuje idealnie. Doznałam kolejnego złamania i teraz jestem pewna, że w tym projekcie nie będzie żadnych nowych zdobień, Mam nadzieję, że mi wybaczycie..

Hi!
This was bound to happen at some point.. I didn't make it with my post for Malinowa's Summer Vacation Nail Project. The deadline was on Sunday, but I was at my friend's wedding and just couldn't find the time to write. The manicure on the other hand was made a long time before the project started. Happily it fits the theme perfectly. I suffered from another nail break and now I'm sure I won't be posting any new nail arts in this project. I hope You'll forgive me..


Dwa moje paznokcie są pokryte zwykłym czarnym lakierem - My Secret Dressed In Black (dwie warwty). Na pozostalych mam białą bazę, nałożyłam na nie dwie warstwy Kiko 203 French White For Tips. Kiedy paznokci wyschły, zaczęłam odbijać wzory splatter z płytki Lina Nail Art Supplies Make Your Mark 01 przy pomocy kilku neonowych kolorów (Kaleidoscope 09 Yellow Neon, 16 Green Neon, 71 Pink Neon).

Two of my nails are covered with a plain black polish - My Secret Dressed In Black (two coats). On the other ones I have a white base, I applied on them two coats of Kiko 203 French White For Tips. When the nails were dry, I started stamping some splatter design from Lina Nail Art Supplies Make Your Mark 01 plate with a bunch of neon colours (Kaleidoscope 09 Yellow Neon, 16 Green Neon, 71 Pink Neon).
 

Ostatni wzór jaki dodałam do tego mani to motyle. Odbiłam je lakierem Kaleidoscope 01 Black i Stemplem Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow.Wzór również pochodzi z płytki Lina Nail Art Supplies Make Your Mark 01. Zdobienie zabezpieczyłam top coatem Kads, a nstepnie już wszystkie paznokcie INM Out The Door

The last design I added to this manicure were butterflies. I stamped them with Kaleidoscope 01 Black and Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow Stamper. The design comes from Lina Nail Art Supplies Make Your Mark 01 plate as well. I secured the nail art with Kads top coat and after that all of my nails with INM Out The Door.


Poniżej możecie zobaczyć wspaniałą płytkę Make You Mark..

Below You can see the amazing Make Your Mark plate..

Źródło: http://linanailartsupplies.com/

..i większośc pozostałych produktów jakich użyłam.

..and most of the products I used.


Do zobaczenia przy moim następnym zdobieniu na projekt. Miejmy nadzieję, że będzie na czas ;)

See You soon with my next nail art for the project. Hopefully I'll be on time ;)


niedziela, 13 sierpnia 2017

Wakacyjny Paznokciowy Projekt - Tydzień 5: Zachód Słońca

Witajcie!
Czas strasznie ostatnio goni. Zdaje się jakbyśmy wczoraj zaczynały Wakacyjny Paznokciowy Projekt, a już jest on w połowie! Temat jaki na ten tydzień przygotowała dla nas Malinowa to Zachód Słońca.

Welcome!
Time really flies lately. It seems like yesterday we were starting the Summer Vacation Nail Project and now it's already in the middle! The theme Malinowa prepared for us this week is Sunset.


Paznokcie dalej mi odrastają, więc pokazuję Wam manicure jaki zrobiłam dawno temu. Myślę jednak, że fajnie pasuje do tematu. Kolory od razu przniosły mi na myśl piękny zachód słońca.

I'm still growing my nails back, so I'm showing a manicure I did a long time ago. I think it fits the theme nicely though. The colours reminded me of a beautiful sunset right away.


Baza jaką mam na paznokciach to Colour Alike Orange Fizz i myślę, że nałożyłam na paznokcie tylko dwie warstwy. Nie jestem jednak całkowicie pewna. Zazwyczaj takie neony potrzebują co najmniej trzech warstw żeby osiągnąć pełne krycie, więc dwie byłyby na prawdę dobrym wynikiem.

The base I have on my nails is Colour Alike Orange Fizz and I think I put only two coats on my nails. I'm not entirely sure though. Normally neons like this take at least three to achieve full coverage, so two would be a really good result.


Pamiętam, że nie byłam pewna co wąłściwie chcę zrobic na tym pomarańczowym neonie. Wybrałam płytkę Bundle Monster BM-XL210 dość losowo i byłam zdziwiona jak bardzo spodobało mi się to mani. Lakier do stempli jakiego użyłam to Colour Alike & B. Loves Plates B. a Fuchsia Flash. Lakier jest właściwie różowy, jednak na tej bazie wydaje się dużo bardziej czerwonawy. Wzór był odbity Stemplem B. Loves Plates Jumbo.

I remember that I wasn't sure what I wanted to do on this neon orange. I picked Bundle Monser BM-XL210 plate quite randomly and I was surprised how much I liked this manicure. The stamping polish I used was Colour Alike & B. Loves Plates B. a Fuchsia Flash. This polish is actually pink, however on this base it appears much more reddish. The design was stamped with B. Loves Plates Jumbo Stamper.


Poniżej możecie zobaczyć świetną płytkę BM, jakiej użyłam..

Below You can see the awesome BM plate I used..

Źródło: https://bundlemonster.com/

 ..i pozostałe produkty.

..and the rest of the products.


Tak jak pisałam wcześniej, jesteśmy w połowie Wakacyjnego Paznokciowego Projektu. Tutaj możecie zobaczyć jakie jeszcze tematy nam zostały :)

Like I wrote before, we're in the middle of the Summer Vacation Nail Project. Here You can see the themes we have left :)


niedziela, 6 sierpnia 2017

Wakacyjny Paznokciowy Projekt - Tydzień 4: Łapacz Snów

Summer Vacation Nail Project - Week 4: Dreamcatcher

Cześć!
Ostatnio w pracy było strasznie i czasem nie jestem nawet pewna jaki jest dzień tygodnia. To z tego powodu jestem trochę nieobecna, lato jest dla nas najcięższą porą i nie mam wystarczająco dużo energii żeby pisać czy przerabiać zdjęcia. Nie mówiąc już o zdobieniu paznokci.. Zazwyczaj mam na nich bezproblemowy nudziak albo coś równie nudnego. Pomimo tego obiecałam sobie, że nic mnie nie powstrzyma przed uczestnictwem w Wakacyjnym Paznokciowym Projekcie Malinowej. Nawet ostatnie paskudne złamanie, które przydarzyło mi się na samym jego początku. Udało mi się zebrać trochę mani, których nie opublikowałam od razu i jakimś cudem sporo z nich pasuje do tematów projektu. Tym razem mamy robić łapacze snów a ja jakimś trafem mam śliczne piórkowe mani do pokazania Wam. Jasne jest, że nieodłącznym elementem łapaczów snów zawsze są pióra, prawda?

Hi!
It's been crazy at work lately and sometimes I'm not even sure what day of the week it is. That's the reason why I'm a little absent, summer is the busiest time for us and I don't have enough energy to write or edit photos. Not to mention do any nail arts.. Usually I have an effortless nude or something just as boring on my nails. Despite this fact I promised myself nothings gonna stop me from participating in Malinowa's Summer Vacation Nail Project. Not even that nasty nail break I had right at the beginning of it. I managed to gather some manicures I didn't publish right a way and somehow a lot of them fit the themes in the project. This time we're supposed to do dreamcatchers and I happen to have a lovely feather manicure to show You. I's obvious dreamcatchers always involve feathers, right?


Kolor bazowy tutaj to w zasadzie dwa lakiery. Pewnie już wiecie, że kiedy używam brokatów czy flejków, zawsze kładę zwykły, kremowy lakier pod spód. Tym razem nałożyłam dwie warstwy China Glaze Charmed, I'm Sure i dwie warstwy cudownych flejków NfuOh 51. Muszę powiedzieć, że ta kombinacja zapierała dech w piersiach, zmiana koloru z czerwieni, pomarańczu prosto do złota i żywej zieleni była na prawdę widoczna. Niestety manicure okropnie się fotografował, więc musicie mi uwierzyć na słowo ;)

The base colour here is actually two nail polishes. You probably know by now that when I use glitters or flakies, I always put a regular, cream polish underneath. This time I applied two coats of China Glaze Charmed, I'm Sure and two coats of wonderful flakies NfuOh 51. I have to say that this combination was breathtaking, the colour change from red, orange right to gold and a vibrant green was really visible. Unfortunately the manicure photographed terribly, so You have to take my word for it ;)
Do tego mani wybrałam bardzo zwiewny piórkowy wzór z płytki B. Loves Plates B.08 Feather Fever i odbiłam go zlotym lakierem do stempli Born Pretty Store #1. Użyłam Stempla Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow.

For this manicure I chose a very elfin feather design from B. Loves Plates B.08 Feather Fever plate and stamped it with gold Born Pretty Store #1 stamping polish. I used Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow Stamper.


Cały manicure był zabezpieczony top coatem Born Pretty Store No Smudge i muszę powiedzieć, że jest tak samo dobry jak mój ostatnimi czasu ulubiony Kads top coat. Na koniec dodałam też warstwę INM Out The Door żeby przyśpieszyć wysychanie.

The whole manicure was secured with Born Pretty Store No Smudge Top Coat and I have to say it's just as good as my recent favourite Kads Top Coat. In the end I also added one layer of INM Out The Door to make the manicure dry faster.


Poniżej możecie zobaczyć płytkę jakiej użyłam do tego zdobienia..

Below You can see the plate I used for this nail art..

Źródło: http://blovesplates.com/

..i większośc pozostałych produktów.

..and most of the other products.


Mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam moje dalsze małe oszukiwanie w projekcie i pokazywanie mani nie zrobionych specjalnie na wyzwanie? Postaram się to zmienić, jak tylko moje paznokcie zaczną znów wyglądać lepiej. Ponieżej są wszystkie tematy jakie przygotowała dla nas Malinowa.

I hope You don't mind that I'm still cheating a bit in the project and showing You manicures not specifically done for this challenge? I'll try to change that as soon as my nails start to look better again. Below are all the themes Malinowa prepared for us.