czwartek, 25 maja 2017

REVIEW: Lakier Do Stempli Born Pretty Store #Green

Cześć :)
Przygotowałam dla Was dzisiaj kolejny post recenzujący Lakier Do Stempli Born Pretty Store. Ostatnio oglądaliśmy różowy #219, a teraz chciałabym napisać coś o kolorze #Green. Chociaż nie jest to zasadniczo zielona zieleń, dla mnie to bardziej morska zieleń albo nawet turkus.

Hello :)
I have another Born Pretty Store Stamping Polish review post prepared for You today. Last time we were looking at the pink #219 and this time I'd like to write about the colour #Green. Although it's not actually a green green, more of a sea green or even turquoise for me.


Tak jak wszystkie lakiery, które będę Wam pokazywać, BPS #Green zamknięty jest w prostokątnej buteleczce zawierającej 15ml produktu. Kolor ten możecie znaleźć TUTAJ, albo w zestawie sześciu lakierów TUTAJ.

Just like all the other polishes I'll be showing You, BPS #Green is locked in a rectangular bottle which contains 15ml of product. You can find this colour HERE, or in a bundle of six polishes HERE.


Lakier ma dobrą konsystencję i łatwo się z nim pracuje. Nie wysycha za szybko, więc jest dość czasu żeby odbić wzór na paznokieć. Obrazki przenoszą się dokładnie i ostro, ale ten aspekt zależy też od używanego stempla i płytek. Kolor wygląda na prawdę ładnie na jasnej bazie, ale nie jest widoczny na czerni. Myślę, że w tej kwestii jest on nawet gorszy od różowego odcienia jaki recenzowałam wczesniej. Poniżej są swatche na bieli i czerni jak również porównanie do kilku podobnych lakierów do stempli jakie mam.

This polish has good consistency and is easy to work with. It doesn't dry too fast, so there's enough time to stamp the design on to the nail. The images transfer accurately and sharply, but that aspect depends also on the stamper and plates we're using. The colour looks really nice over a light base, but it isn't visible over black. I think it's even worse at this than the pink shade I reviewed before. Below are swatches over white and over black as well as a comparison to some other similar stamping polishes I have.


Pierwszy testowy manicure jaki chcę Wam dzisiaj pokazać to też dowód na to, że tego lakieru lepiej używać na jasnej bazie. Próbowałam odbić serduszka na Essie Blossom Dandy, który nie jest ciemnym kolorem, ale też nie całkowicie jasnym. Jak widzicie morsko zielony wzorek jest tylko lekko widoczny. Musiałam ratować to mani przez dodanie na wierzchu czarnych serc. W ten sposób manicure wyglądał jakby podwójne stemple były zamierzonym planem, a nie tylko sposobem na poprawienie nieudanego zdobienia. Serca odbite tylko lakierem BPS #Green wyglądały na na prawdę sprane.. Być może odcienie bazy i stempli były zbyt podobne. Chociaż musze powiedzieć, że wcale się takie nie wydawały..

The first test manicure I want to show You today is also proof that this polish is better used over a light base. I tried to stamp some hearts over Essie Blossom Dandy, which isn't a dark colour, but not an entirely light one either. As You can see the sea green design is just slightly visible. I had to rescue this manicure by adding black hearts on top. This way the manicure looked like it was meant to be a double stamping manicure and not just a failed one. The hearts stamped just with BPS #Green looked really washed out.. Perhaps the shade of the base and the stamping were too similar. Although I have to say, they didn't seem to be..


Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące tego zdobienia, najpierw nałożyłam dwie warstwy Essie Blossom Dandy, a później jedną warstwę brokatowego top coat'u - Simple Beauty 07. Kiedy oba lakiery wyschły odbiłam serduszkowy wzór z płytki Bundle Monster BM-XL356 lakierem Born Pretty Store #Green i Kaleidoscope 01 Black. Użyłam Stempla B. Loves Plates Crystal Clear żeby uzyskać lekko przesynięte rozmieszczenie obrazków. W ten sposób morskie serduszka wyglądaja jak cień lub coś takiego.

When it comes to the details regarding this nail art, first I applied two coats of Essie Blossom Dandy and then one coat of a glitter top coat - Simple Beauty 07. When the two polishes dried I stamped the heart design from Bundle Monster BM-XL356 plate with Born Pretty Store #Green and Kaleidoscope 01 Black. I used the B. Loves Plates Crystal Clear Stamper to get a slightly reallocated image placement. This way the sea green hearts look like a shadow or something.
Cały manicure był zabezpieczony jedną warstwą top coat'u Kads i jedną warstwą INM Out The Door.

The whole manicure was secured with one coat of Kads top coat and one coat of INM Out The Door.


Płytka i produkty jakich użyłam w tym mani są na dole.
The plate and products used in this manicure are below.

Źródło: https://bundlemonster.com/


Mój drugi manicure był zdecydowanie większym sukcesem. Tym razem kolorem bazowym był biały i zrobiło to ogromną różnicę. Stemple tutaj wyglądają ostro i wyraźnie. Wzorek odbił się idealnie.

My second manicure was a much bigger success. This time the base colour was white and it made a big difference. The stamping here looked crisp and vivid. The design transferred perfectly.


Zacznijmy jednak od początku. Najpierw nałożyłam dwie warstwy mojego ulubionego białego lakieru - Safari 56. Dodałam ten sam brokatowy top coat co w moim pierwszym mani - Simple Beauty 07. Pomyślałam, że będzie on wyglądał na prawdę ładnie na bieli.

Let's start from the beginning though. First I applied two coats of my favourite white nail polish - Safari 56. I added the same glitter top coat as in my first manicure - Simple Beauty 07. I thought it would look really niece over white.
Pierwszym wzorkiem stemplowym jaki położyłam na paznokciach był wzór rybich łusek z płytki Bundle Monster BM-XL211. Odbiłam go lakierem Born Pretty Store #Green i Stemplem B. Loves Plates Crystal Clear. Następny (z tej samej płytki) był napis na moim środkowym palcu, odbity lakierem Kaleidoscope 01 Black.

The first stamping design I put on my nails was the fish scale design from Bundle Monster BM-XL211 plate. I stamped it with Born Pretty Store #Green and B. Loves Plates Crystal Clear Stamper. The next one (from the same plate) was the inscription on my middle finger, stamped with Kaleidoscope 01 Black.


Urocze syrenki na palcu serdecznym i kciuku to naklejki stemplowe. Kontur był odbity lakierem Kaleidoscope 01 Black i pokolorowany gromadką lakierów bezpośrednio na stemplu. Kiedy lakiery trochę wyschły (ale nie za bardzo) przykleiłam naklejki do paznokci. Sam wzorek również pochodzi z płytki Bundle Monster BM-XL211.

The lovely mermaids on my ring finger and thumb are stamping decals. The contour was stamped with Kaleidoscope 01 Black  and coloured with a bunch of polishes directly on the stamper. When the polishes dried a bit (but no too much) I stuck the decals to my nails. The design itself comes from Bundle Monster BM-XL211 as well.


Poniżej jest płytka jakiej użyłam..

Below is the plate I used..

Źródło: https://bundlemonster.com/

 ..i wszystkie lakiery.

..and all the nail polishes.


Podsumowując muszę powiedzieć, że sytuacja z tym lakierem jest bardzo podobna do tej jaką zaobserwowałam w mojej ostatniej recenzji. Lakier do stempli działa fajnie dopóki odbija się go na bieli albo jakiemś innym na prawdę jasnym kolorze. Jeśli chce się ciemniejsza bazę pod swoim wzorkiem, są inne lakiery do stempli lepsze niż BPS #Green.

In conclusion I have to say that the situation with this polish is very similar to the one I observed in my last review. This stamping polish works nicely as far as You stamp over white or any other really light colour. When You want a darker base under your design, there are other stamping polishes better than BPS #Green.


Jak zwykle chciałabym przypomnieć o kodzie HMG10 z mojego bloga. Daje on Wam 10% upustu na wszystkie produkty zakupione w sklepie internetowym Born Pretty Store, które nie były już uprzednio przecenione.

As usual I'd like to remind You about the HMG10 code from my blog. It gives You a 10% discount on all products bought in the Born Pretty Store on-line shop, that aren't already on sale.

sobota, 20 maja 2017

REVIEW: Lakier do Stempli Born Pretty Store #219

Cześć Wam!
Nie tak dawno pytałam na Instagramie od którego z czterech Lakierów Do Stempli Born Pretty Store jakie dostałam do recenzji powinnam zacząć. Był tylko jeden komentarz, więc zdecydowaną większością głosów biorę się za odcień różowy.

Hi there!
Not long ago I asked on Instagram which one of the four Born Pretty Store Stamping Polishes I got for review should I start with. There was just one comment, so by an absolute majority of votes I'm going with the pink shade.


Lakier jaki recenzuję jest w prostokątnej buteleczce, która zawiera 15ml produktu dokładnie jak wszystkie Lakiery Do Stempli BPS jakie do tej pory Wam pokazywałam. Kolor to średni odcień różu i nazywa się #219. Możecie go znaleźć TUTAJ.

The nail polish I'm reviewing comes in a rectangular bottle that contains 15ml of product just like all the BPS Stamping Polishes I've shown You up till now. The colour is a medium dark shade of pink and it's called #219. You can find this polish HERE.


To nie jest moja pierwsza recenzja Lakierów Do Stempli Born Pretty Store. Mam też sporo kolorów, które kupiłam sama, więc myślę, że sporo już wypróbowałam i zazwyczaj byłam na prawdę zadowolona z ich jakości. Przez jakiś czas były to nawet moje ulubione lakiery do stempli. Moje poprzednie recenzje możecie przeczytać TUTAJ i TUTAJ. Z żalem muszę przyznać, że te ostatnie cztery kolory w tym omawiany dzisiah róż nie są aż tak niesamowite jak się spodziewałam. Nie zrozumcie mnie źle, nadal stemplują dobrze i są warte kupna. Konsystencja jest świetna, dają fajne krycie, nie wysychają za szybko więc mamy wystarczająco dużo czasu żeby przenieść wzór na paznokcieć, jest tylko jedno "ale".. kolory nie są tak widoczne na czerni jakbym chciała. To jedyna cecha jakiej mi brakuje zwłaszcza, że lakiery BPS jakie testowałam wcześniej radziły sobie dobrze w tej kwestii. Poniżej możecie zobaczyć kilka wzorników jakie przygotowałam żeby Wam pokazać jak sprawdził się BPS na czerni i bieli w porównaniu z kilkoma innymi różowymi lakierami do stempli jakie mam w zbiorach.

This isn't my first review of Born Pretty Store Stamping Polishes. I also have a lot of colours I bought myself, so I think I tried a lot of them and usually I was really happy with their quality. For a while they even were my favourite stamping polishes. You can read my previous reviews HERE and HERE. Regrettably these last four colours including the pink we're looking at today aren't as amazing as I anticipated. Don't get me wrong, they still stamp good and they're worth purchasing. The consistency is great, they give a nice opacity, don't dry too fast, so we have enough time to transfer the design on to the nail, there's just one "but".. the colours aren't as visible on black as I would like them to be. That's the one quality I'm missing here especially when the BPS polishes I tested before we're good in that department. Below You can see some nail displays I prepared to show You how BPS performed over black and white in comparison to some other pink stamping polishes I had in my stash.


Poniżej z kolei możecie zobaczyć mój pierwszy manicure z BPS #219. Jako bazę pod to stemplowe zdobienie wybrałam El Corazon Active Bio-gel Termo No 423/818. To termiczny lakier, który zmienia się z bardzo jasnego do ciemnego szarego.

Below on the other hand You can see my first manicure made with BPS #219. As a base for this stamping nail art I chose El Corazon Active Bio-gel Termo No 423/818. It's a thermal nail polish that shifts from a very light to dark grey.


Niestety mam problem ze wszystkimi moimi termicznymi lakierami El Corazon. Mają one nierozmuszczone drobinki pigmentu w formule, więc nie ma opcji żeby pomalować paznokcie i nie mieć ciemnych kropek albo smug pigmentu na nich. Staram się wyłowić te drobinki ze świeżo pomalowanej warstwy lakieru patyczkiem do skórek i zalatać dziury, ale potem potrzebuję brokatowego top coat'u żeby ukryć niedoskonałości na powierzchni. Przy tym mani użyłam INM Northern Lights Silver żeby to zrobić.

Unfortunately I have an issue with all of my El Corazon thermal polishes. They have unresolved pigment particles in the formula, so there's no way to paint nails and not get some darker spots or smears of pigment on them. I try to fish the particles out of a freshly painted coat of polish with an orange stick and patch up the holes, but after that I need a glitter top coat to hide the imperfections on the surface. In this manicure I used INM Northern Lights Silver to do that.
Wzór na moich paznokciach pochodzi z płytki Lina Nail Art Supplies Feeling Shapely 08. Odbiłam go tak idealnie prostu przy pomocy Stempla Aliexpress Blue Metal Handle XL. Użyty tutaj lakier to oczywiście Lakier Do Stempli Born Pretty Store #219. Całość mani zabezpieczona jest top coat'em Kads i INM Out The Door.

The  design on my nails comes from Lina Nail Art Supplies Feeling Shapely 08 plate. I stamped it so perfectly straight with the help of Aliexpress Blue Metal Handle XL Stamper. The polish used here is of course Born Pretty Store Stamping Polish #219. The whole manicure is secured with Kads top coat and INM Out The Door.


Na zdjęciu powyżej możecie zobaczyć stan "w pomiędzy" mojego lakieru bazowego, kiedy tylko końcówki paznokci są chłodne i ciemne. Niektóre termiczne lakiery maja bardzo ostra linię między dwoma kolorami i końcówki moich migdałowych paznokci wyglądaja jak małe którkąty. Tutaj mamy ładny i delikatny gradient. Na prawde podoba mi się ten efekt. Poniżej z kolei jest najchłodniejszy odcień tego lakiery - ciemny szary.

On the photo above You can see the "in between" state of my base polish, when only the tips of the nails are cool and darker. Some thermal polishes have a very harsh line between the two colours and the tips of my alomnd shaped nails look like little triangles. Here we have a nice and gentle gradient. I really like this effect. Below on the other hand is the coolest shade of this polish - a dark grey.


Tutaj jest płytka i wiekszośc produktów jakich użyłam żeby stworzyć to mani.

Here is the plate and most of the products I used to create this manicure.
Źródło: http://linanailartsupplies.com/


Moja druga propozycja z użyciem BPS #219 to podwójna, stemplowa kompozycja. Muszę przyznać, że byłam bardzo zadowolona z tego zdobienia i nawet wczoraj nosiłam bardzo podobne :)

My second proposition with the usage of BPS #219 is a double stamping composition. I have to say I was really happy with this nail art and wore a very similar one just yesterday :)


Bazowy lakier jaki mam pod podwójnymi stemplami to Golden Rose Ice Chic 06 (trzy warstwy), a czerni na moich pozostałych paznokciach to Kiko 275 Black (dwie warstwy).

The base polish I have under the double stamping is Golden Rose Ice Chic 06 (three coats) and the black on my other nails is Kiko 275 Black (two coats).


Pierwszy wzór jaki odbiłam pochodzi z płytki Uber Chic 1-03, a lakier jakiego użyłam to oczywiście Born Pretty Store #219. Drugi wzór jaki tutaj widzicie również był z płytki Uber Chic, tym razem 3-03. Odbiłam go Kaleidoscope 01 Black. Oba wzory przenosiłam na paznokcie Stemplem Aliexpress Blue Metal Handle XL żeby uzyskać idealne rozmieszczenie i zabezpieczyłam top coat'em Kads żeby uniknąć rozmazania.

The first design I stamped comes from Uber Chic 1-03 plate and the polish I used was obviously Born Pretty Store #219. The second design You can see here was also from Uber Chic plate, this time 3-03. I stamped it with Kaleidoscope 01 Black. Both design we're transferred on to the nail with Aliexpress Blue Metal Handle XL Stamper to achieve perfect placement and secured with Kads top coat to avoid smudging.
Na wierzch każdego paznokcia dodałam również warstwę INM Out The Door.

On top of each nail I also added a layer of INM Out The Door.


Poniżej są płytki jakich użyłam..

Below are the plates I used..

Źródło: http://uberchicbeauty.com/

Źródło: http://uberchicbeauty.com/

..i większość produktów.

..and most of the products.


Podsumowując muszę powiedzieć, że Lakier Do Stempli Born Pretty Store #219 sprawił sie dobrze. W dwóch mani jakie zaprezentowałam nie mam sie czego przyczepić. Był czas kiedy na rynku nie było dostepnych lakierów, które dobrze odbijały się na czerni i byłyśmy szczęśliwe jak kolor był ładnie widoczny na jaśniejszej bazie. Samo to było duzym osiągnięciem. Wystarczało żeby nazwać lakier świetnym lakierem do stempli. Teraz sytuacja trochę się zmieniła i dla mnie (fanki ciemnych lakierów) ważne jest żeby mój lakier do stempli był widoczny i jaskrawy na ciemnej bazie. BPS nei był, więc nie mogę powiedzieć żebym była z niego w 100% zadowolona, ale jest to jedno jedyne "ale" jakie do niego mam.

All in all I have to say that Born Pretty Store Stamping Polish #219 did a good job. In the two manicures I presented there's nothing I could find fault with. There was a time when no polish available on the market stamped good over black and we were happy when the colour was nicely visible on a lighter base. That alone was a big accomplishment. That was enough to call a polish a great stamping polish. Nowadays the situation is a bit different and for me (a dark polish lover) it's important that my stamping polishes are visible and vibrant over a dark base. BPS wasn't, so I can't say I'm 100% pleased with its performance, but that's also the one and only issue I had with this polish.


Dajcie znać który z tych lakierów chiałybyście zobaczyć następnym razem i pamiętajcie, że jesli robicie zakupy na Born Pretty Store możecie użyć mojego kodu HMG10 żeby dostać 10% rabaty na wszystkie nieprzecenione produkty .

Let me know which of these polishes would You like to see next and remeber that if You shop on Born Pretty Store You can use my code HMG10 to get 10% off any products that arn't already on sale.

sobota, 13 maja 2017

REVIEW: Born Pretty Store Holo Polish H008 All-embracing

Cześć!
Tak jak obiecałam, dzisiaj będziemy się przyglądać kolejnemu holograficznemu lakierowi z Born Pretty Store. Tym razem to zielony odcień o nazwie H008 All-embracing.

Hello!
Just like I promised, today we'll be looking at another holographic polish from Born Pretty Store. This time it's a green shade called H008 All-embracing.


Podobnie jak przy fioletowym odcieniu, który recenzowałam TUTAJ, 10ml zielonego holo zamknięte jest w prostokątnej buteleczce. Zakrętka zdejmyje się, a pędzelek jest dość szeroki. Kolor o jakim piszę dostępny jest TUTAJ.

Similar to the purple shade I reviewed HERE, 10ml of the green holo is locked in a rectangular bottle. The cap is removable and the brush is quite wide. The colour I'm writing about is available HERE.

Natural light
Pierwszy manicure jaki zrobiłam z tym lakierem to kombinacja ze stemplami. Nałożyłam dwie warstwy holo bez bazy pod spodem. Ten konkretny kolor jest mniej kryjący od fioletowego, ale nadal dwie warstwy wystarczyły.

The first manicure I did with this polish is a combination with some stamping. I applied two coats of the holo with no base underneath. This particular colour is less opaque than the purple one, but still two coats we're enough.

Natural light
Na palcu serdecznym i środkowym możecie zobaczyć wzór z płytki Uber Chic 5-02. Odbiłam go Kaleidoscope 01 Black i Stemplem B. Loves Plates Jumbo. Te dwa paznokcie pokryłam również jedną warstwą top coat'u Kads. Reszta paznokci ma na sobie tylko holo.

On my ring and middle finger You can see a design from Uber Chic 5-02 plate. I stamped it with Kaleidoscope 01 Black and B. Loves Plates Jumbo Stamper. I also covered these two nails with one layer of Kads top coat. The rest of my nails have just the holo on them.

Artificial light
Tak jak ostatnim razem próbowałam uchwycić ten lakier w każdym świetle. Dwa pierwsze zdjęcia są w naturalnym oświetleniu, dwa następne w sztucznym (w moim przypadku pod lampą pierścieniową), a pozostałe - w bezpośrednim słońcu.

Just like last time I tried to catch this polish in every light. The first two photos are in natural light, the second two in artificial light (in my case under a ring light) and the rest - in direct sunlight.

Artificial light
Mam wrażenie, że ten odcień ma silniejszy efekt holograficzny niż fioletowy. Może to nie jest duża różnica, ale dla mnie znacząca. Nie jestem pewna czy to ponieważ kolor jest jaśniejszy czy to po prostu zbieg okoliczności.

I feel that this shade has a stronger holographic effect than the purple one. Maybe it's not a big difference, but in my opinion a significant one. I'm not sure if it's because this colour is lighter or if it's just a coincidence.

Direct sunlight
Zdjęcia w słońcu sa oczywiście najbardziej imponujące. Efekt holograficzny jest silny, liniowy i niesamowity. Na początku nie byłam zbyt zachwycona tym odcieniem. Myślałam, że będzie bardziej turkusowy niż zielony, ale kiedy zobaczyłam go w slońcu zakochałam się.

The photos in sunlight are of course the most impressive ones. The holographic effect is strong, linear and amazing. I wasn't to thrilled about this shade at first. I thought it would be more turquoise than green, but in when I saw it in the sun I fell in love.

Direct sunlight
Direct sunlight

Direct sunlight

Poniżej możecie zobaczyć produkty jakich użyłam żeby stworzyć to mani.

Below You can see the products I used to create this manicure.

Źródło: http://uberchicbeauty.com/Mój drugi manicure dzisiaj to kolejne czarno zielone kombo, ale tym razem bez stempli. Dalej chciałam żeby było trochę bardziej interesujące niż tylko swatch, mam nadzieję, że się udało.

My second manicure today is another black and green combo, but this time without stamping. I still wanted to make it a little more interesting than just a swatch, I hope I managed to.

Natural light

Większość paznokci pokryłam dwiema warstwami H008 All-embracing. Beż bazy i bez top coat'u. Na wskazujący i kciuk nałożyłam dwie warstwy My Secret Dressed In Black, a na środkowym połaczyłam te dwa kolory.

Most of my nails are covered with two coats of H008 All-embracing. No base coat and no top coat. On my pointer and thumb I applied two coats of My Secret Dressed In Black and on my middle finger I combined the two colours.

Natural light
Natural light
Żeby stworzyć tak idelną falę na środku paznokcia użyłam naklejek do french'a. Ważne jest żeby przyklejać je do całkowicie suchego koloru bazowego (w moim przypadku H008) i używać kryjącego lakieru na wierzch (w moim przypadku My Secret Dressed In Black). To pozwala nam nałożyć tylko jedną warstwę naszego drugiego koloru i odkleić naklejkę kiedy lakier jest jeszcze mokry.

To create such a perfect wave in the middle of my nail I used a french tip sticker. It's important to stick it to a fully dried base colour (in my case H008) and use an opaque nail polish on top (in my case My Secret Dressed In Black). This allows us to apply just one coat of our second colour and peel the sticker off when the polish is still wet.

Direct sunlight
Tyle o zdobieniu - teraz napawajmy się holo!

Enough about the nail art - let's enjoy the holo now!

Direct sunlight
Direct sunlightPoniżej są produkty jakich użyłam przy tym mani.

Below are the products I used in this manicure.


Tutaj z kolei jest porównanie BPS H008 All-embracing bez top coat'u, z top coat'em i jedynego, holograficznego lakieru o jakim myślałam, że będzie do niego podobny (nie jest jednak).

Here on the other hand is a comparison of BPS H008 All-embracing without top coat, with top coat and the only holographic polish I thought would be similar to it (it isn't though).
Jak widzicie rezultat jest bliski temu, który uzyskałam przy fioletowym holo H003 Temptation Wait. Top coat zdaje się przyciemniać lakier i sprawia, że efekt holograficzny jest trochę bardziej widoczny. Nie jestem pewna czy zaobserwowałam to na paznokciach, ale wzorniki nie kłamią (przynajmniej taką mam nadzieję). Lakier do jakiego próbowalam przyrównać H008 to Color Club Angel Kiss. To odcień jaki sobie wyobrażałam kiedy wybierałam H008 (ewentualnie trochę ciemniejszy), ale jest on dużo, dużo zieleńszy. Właściwości holograficzne są jednak podobne, oba te lakiery dają silny i liniowy efekt.
As You can see the result is close to the one I got with the purple holo H003 Temptation Wait. The top coat seems to darken the polish and makes the holographic effect even a bit more visible. I'm not sure if I spotted that on the nail, but the nail displays don't lie (at least I hope they don't). The polish I tried to compare H008 to is Color Club Angel Kiss. That's the shade I imagined H008 to look like when I picked it (or a little darker), but it's much, much greener. The holographic qualities are similar though, both of these polishes give a strong and linear effect.
Jeśli interesują Was produkty z Born Pretty Store możecie użyć mojego kodu HMG10 żeby dostać 10% zniżki na wszystkie rzeczy w regularnej cenie.

If You're interested in products from Born Pretty Store You can use my HMG10 code to get 10% off all items in regular price.