piątek, 29 lipca 2016

Colour Alike & B. Loves Plates Neons! Vol. 2

Co powiecie na neonowe paisley? Zrobiłam drugą kompozycję z lakierami z kolekcji Neon Goes Plastic i Neon Power. Moje pierwsze mani w tej małej serii możecie zobaczyć TUTAJ. Dzięki Colour Alike i B. Loves Plates myślę, że zrobię ich jeszcze  dużo takich energetycznych kombinacji!

How about a neon paisley? I made a second composition with polishes from Neon Goes Plastic and Neon Power collection. You can see my first manicure in this little series HERE. Thanks to Colour Alike and B. Loves Plates I think I'll be making much more of these energetic combinations!


Kolorem bazowym tutaj jest Colour Alike Purple Twist. Czytałam gdzieś, że ten odcień został dodany do kolekcji w ostatniej chwili i myślę, że była to świetna decyzja. To bardzo fajny, kryjący po dwóch warstwach fiolet.

The base colour here is Colour Alike Purple Twist. I read somewhere that this shade was added to the collection at the last moment and I think it was a great decision. It's a very nice, opaque in two coats purple.


Lakier do stempli jaki wybrałam do tego mani to Colour Alike & B. Loves Plates B. an Electric Orange. Tak jak przy poprzednim neonowym lakierze do stempli musimy działać szybko. Nie zepsułam żadnego paznokcia, ale wzór nie był trudny do przeniesienia. Nie musiałam zwracać dużej uwagi na odpowiednie rozmieszczenie itp. Użyłam Stempla B. Loves Plates Jumbo.

The stamping polish I chose for this manicure is Colour Alike & B. Loves Plates B. an Electric Orange. This is such an vibrant and positive colour! On the purple base it looked a little like ChG Flip Flop Fantasy and I loved it. Just like with the previous neon stamping polish we have to work fast. I didn't mess up any nails, but the design wasn't complicated to transfer. I didn't have to pay to much attention to appropriate placement etc. I used B. Loves Plates Jumbo Stamper.
Uroczy wzór paisly pochodzi z płytki MoYou London Flower Power 16. Mogliście ją już widzieć w akcji na moim blogu TUTAJ.

The lovely paisley design comes from MoYou London Flower Power 16 plate. You could already see it in action on my blog HERE.


Możecie zerknąć na wszystkie wzory z tej rewelacyjnej płytki poniżej.

You can take a look at all the designs on this amazing plate below.

Źródło: https://www.moyou.co.uk/

Z kolei tutaj są główne produkty jakich użyłam żeby stworzyć moje neonowe mani.

On the other hand here are the main products I used to create me neon manicure.


Nie byłam pewna jak dobrać lakiery z tych dwóch kolekcji żeby pokazać Wam je wszystkie w sześciu mani. Myślę, że ten mój pomysł zmusił mnie do stworzenia co najmniej kilku bardzo nieoczywistych kombinacji. Mam nadzieję, że spodobaja Wam się tak jak mi.

I wasn't sure how to match the polishes from these two collections together to show You all of them in six manicures. I think this idea of mine forced create at least a few very unobvious colour combinations. I hope You'll enjoy them as much as I do.


niedziela, 24 lipca 2016

Colour Alike & B. Loves Plates Neons! Vol.1

Cześć!
Neony! Neony wszędzie! Ostatnio nasza polska firma Colour Alike wypuściła kolekcję niesamowitych neonów o nazwie Neon Goes Plastic. Zrobili oni również we współpracy z B. Loves Plates neonowe lakiery do stempli (Neon Power). Jak tylko produkty pojawiły się na ich stronce od razy zamówiłam obie kolekcje i oto mój pierwszy manicure z ich użyciem.

Hi!
Neons! Neons everywhere! Lately our polish brand Colour Alike lunched a collection of amazing neons called Neon Goes Plastic. They also made neon stamping polishes in collaboration with B. Loves Plates (Neon Power). As soon as the products appeared on their site I ordered both collections and this is my first manicure with them.


Muszę przyznać, że nie miałam za wiele czasu żeby stworzyć coś ambitnego, ale jak odpakowałam te lakiery po prostu musiałam użyć ich od razu! Zdecydowałam się zrobić żółtą bazę i użyć Colour Alike Yellow Flash. Nałożyłam trzy warstwy żeby całkowicie pokryć paznokcie, ale ten lakier nie był problematyczny. Ma on trochę gęstszą formułę, ale dzięki temu krycie jest na prawdę fajne jak na neon. Lakier ma satynowe wykończenie, ale ja zawsze daję warstwę top coat'u, więc raczej nie zobaczycie go w tej wersji nigdzie na moim blogu.

I must admit I didn't have a lot of time to create something ambitious, but when I unwrapped these polishes I just had to use them right away! I decided to make a yellow base and used Colour Alike Yellow Flash. I applied three coats to fully cover my nails, but this polish wasn't problematic. It does have a bit thicker formula, but thanks to that the coverage is actually really nice for a neon. The polish has a satin finish, but I always add a top coat, so You probably won't see it in that version anywhere on my blog.


Przez poważny brak czasu na tej bazie zrobiłam prosty, kropkowy wzór. Użyłam Colour Alike B. a Pink Punch i Stempla B. Loves Plates Jumbo. Wzór pochodzi z płytki Uber Chic 1-03. Jak widzicie lakier do stempli działa na prawdę dobrze. Pigmentacje jest niesamowita, kolor jest żywy. Dużym plusem jest fakt, że lakier łatwo zmywa się ze skóry. Przy tym mani nie użyłam nawet lateksu do ochrony, a czyszczenie skórek poszło gładko. Lakier schnie szybko, więc musimy działać sprawnie. Raz skończyłam tylko z połową kropek na paznokciu, bo za długo czekałam z odbijaniem, więc miejcie to na uwadze. Może się to przydarzyć zwłaszcza jak używamy małych, płytkich albo bardzo szczegółowych wzorów. Lakier B. a Pink Punch nie jest dostepny obecnie w setach Neon Power. Wygląda na to, że partia nie przeszła testów jakościowych. Ja miałam szczęście dostać go jeszcze spośród kilku próbnych buteleczek, dzięki uprzejmości Colour Alike.

Due to a serious lack of time I did a simple dot design on this base. I used Colour Alike B. a Pink Punch and B. Loves Plates Jumbo Stamper. The design comes from Uber Chic 1-03 plate. As You can see the stamping polish worked really well. The pigmentation is amazing, the colour is vibrant. A big plus is that the polish cleans easily from the skin. In this manicure I didn't even use a latex barrier and my clean up went smoothly. The polish dries quickly, so we have to work fast. One time I ended up stamping only half of my dots because I waited too long with transferring, so keep that in mind. This can happen especially when we use small, shallow or very detailed designs. The B. a Pink Punch polish isn't currently available in the Neon Power sets. It looks like the batch didn't pass the quality tests. I was lucky to get it from the first couple of test bottles, thanks to the courtesy of Colour Alike.Tym razem (nie jak zwykle ;)) użyłam do zabezpieczenia mani odżywki Sally Hansen Maximum Growth. Dalej próbuję znaleźć idealny top coat do zdobień, ale nie udaje mi się. Ta odżywka jest niezła, nie rozmazuje wszystkiego od razu. Nie jest jednak idealna, dalej muszę strasznie uważać i pomimo tego zdarza mi się czasem zepsuć stemple. Na wierzchu dodałam też warstwę INM Out The Door żeby przyśpieszyć schnięcie.

This time (not as usual ;)) I used Sally Hansen Maximum Growth hardner to secure my manicure. I'm still trying to find a perfect top coat for nail art, but failing at it. This hardner is quite good, it doesn't smudge everything right away. It's not perfect though, I still have to be very careful and despite this I sometimes mess up my stamping. On top of it all I also added a layer of INM Out The Door for fas drying.


Poniżej możecie zobaczyć płytkę do stempli jakiej użyłam..

Below You can see the stamping plate I used..

Źródło: http://uberchicbeauty.com/


..i produkty.

..and the products.
niedziela, 17 lipca 2016

Double Stamping Vol.1

Cześć Wam!
Ostatnio widuję coraz więcej mani z podwójnymi stemplami. Nie mogłam sie oprzeć zrobieniu czegoś z użyciem tej techniki na swoich paznokciach. Mam nadzieję, że spodoba Wam się moja propozycja, juz teraz mogę Wam powiedzieć, że nie będzie ostatnią ;)

Hi there!
Lately I see more and more manicures with double stamping. I couldn't resist doing something using this technique on my nails. I hope You'll like my proposition, I can tell You right now that it won't be the last one ;)


Jako bazy w tym mani użyłam mojego absolutnie ulubionego bladego, różowawego nudziaka - Color Club New-Tral. Potrzebowałam dwóch warstw do pełnego krycia. Kocham ten lakier i używam go zaskakująco czesto zważywszy na wielkość mojej kolekcji.

As a base in this manicure I used my all time favourite pale, pinkish nude colour - Color Club New-Tral. I needed two coats to get full opacity. I love this nail polish and I use it surprisingly often considering the size of my collection.


Oba stemplowe wzorki jakich użyłam pochodzą z płytki Uber Chic 3-03. Pierwszy był odbity lakierem do stempli Kaleidoscope No.14 Fuchsia i Stemplem B. Loves Plates Jumbo. Drugi Colour Alike Kind Of Black i Stemplem B. Loves Plates Crystal Clear żeby wypozycjonować wzór tak samo na każdym paznokciu.

Both stamping designs I used come from Uber Chic 3-03 plate. The first one was stamped with Kaleidoscope No.14 Fuchsia stamping polish and B. Loves Plates Jumbo Stamper. The second one with Colour Alike Kind Of Black and B. Loves Plates Crystal Clear Stamper to position the design equally on each nail.
Tak jak zawsze zabezpieczyłam zdobienie jedną warstwą Golden Rose Gel Look i jedną warstwą INM Out The Door.

Like always I secured the nail art with one coat of Golden Rose Gel Look and one coat of INM Out The Door.


Poniżej możecie zobaczyć płytkę UC..

Below You can see the UC plate..

Źródło: http://uberchicbeauty.com/

...i większość produktów jakich użyłam do stworzenia tego zdobienia.

...and the most of the product I used to create me nail art.niedziela, 10 lipca 2016

Inspirowane Kwiaty

Inspired Flowers

Cześć,
dzisiaj mam mani bardzo mocno inspirowane TYM zdobieniem zrobionym przez Yasinisi. Uwielbiam jej pomysły i pamiętam, że jak zobaczyłam te kwiaty to oniemiałam. Po prostu wiedziałam, że któregoś dnia powtórzę je u siebie i dziś jest ten dzień ;)

Hi,
today I have a manicure strongly inspired by THIS nail art made by Yasinisi. I love her ideas and I remember that I was stunned when I first saw these flowers. I just knew I would make them on my nails someday and today is the day ;)


Kolor bazowy jaki nałożyłam to Kiko 510 Mauve Grey. Użyłam dwóch średnich warstw żeby osiągnąć pełne krycia. Jest on trochę ciemniejszy niż baza wybrana przez Yasinisi, ale lakier Kiko wpadł mi w oko. Pokryłam go również jedną warstwą brokatowej mgiełki Orly Love Each Other.

The base colour I applied is Kiko 510 Mauve Grey. I used two medium coats to achieve full coverage. It's slightly darker than the base chosen by Yasinisi, but the Kiko polish caught my eye. I also covered it with one coat of Orly Love Each Other glitter mist.


Cudny kwiatowy wzór jaki możecie tutaj zobaczyć pochodzi z płytki Uber Chic 1-03. Odbiłam go lakierem do stempli Colour Alike Kind Of Black i Stemplem Uber Chic XL Clear żeby kontrolować rozkład wzoru. Nie tak dawno kupiłam przezroczysty stempel XL z Aliexpress i zamieniłam gumkę na tą z UC.

The amazing flower design You can see here comes from Uber Chic 1-03 plate. I stamped it with Colour Alike Kind Of Black stamping polish and the Uber Chic XL Clear Stamper to control the placement of the design. I recently bought a XL Clear stamper from Aliexpress and switched the head for the UC one.
Moim następnym krokiem było zabezpieczenie wzoru warstwą Golden Rose Gel Look i pokolorowanie brzegów płatków kwiatów tintem DIY. Wybrałam fioletowy tint z numerkiem 11. O tym jak zrobiłam moje tinty możecie poczytać TUTAJ. Na koniec dodałam trochę mikro ćwieków od Born Pretty Store żeby wykończyć zdobienie. Są one ekstremalnie małe - 0,8mm, możecie je znaleźć TUTAJ. Wybrałam ćwieki zamiast bulionu ponieważ bardziej przylegają do powierzchni paznokcia, łatwiej nałożyć na nie top coat i jest mniejsze ryzyko, że odpadną.

My next step was securing the design with a layer of Golden Rose Gel Look and colouring the edges of the flower petals with a DIY tint. I chose a purple tint with the number 11. You can read how I made my tints HERE. In the end I added some micro studs from Born Pretty Store to complete the look. They're extremely small - 0,8mm, You can find them HERE. I chose studs over caviar because they're more fay to the surface of the nail, it's easier to put top coat over them and there's less risk of them coming off.


Poniżej jest płytka UC jakiej użyłam..

Below is the UC plate I used..

Źródło: http://uberchicbeauty.com/

..i wszystkie produkty.

..and all of the products.czwartek, 7 lipca 2016

Multichromowe Pawie Pióra

Multichrome Peacock Feathers

Hej!
Co byście powiedziały na multichromowe pawie pióra na czerni? Brzmi interesująco, co? Mam nadzieję, że wygląda równie dobrze ;)

Hey!
What would You say for some multichrome peacock feathers on black? Sounds interesting, huh? I hope it looks just as good ;)


Baza, tak jak wspominałam wcześniej to zwykły, kremowy, czarny lakier. Użyłam dwóch warstw Kiko 275 Black. Lubię ten lakier nawet bardziej od mojego ulubionego My Secret Dressen In Black. Kształt pędzelków Kiko na prawdę mi odpowiada, a formuła jest po raz kolejny świetna.

The base, like I mentioned before is just a simple, cream black polish. I used two coats of Kiko 275 Black. I like this polish even more than my all time favourite My Secret Dressed In Black. The Kiko brush shape really suits me and the formula is once again amazing.
Wiedziałam, że chcę użyć multichromowego lakieru do stempli w tym mani, więc czarna baza była oczywista. Ten typ lakierów zawsze wygląda rewelacyjnie na czerni czy innych ciemnych kolorach. Mogłyście już oglądać jeden multichrom z tej kolekcji na moim blogu TUTAJ. Kolekcja to Colour Alike Galaxy Color Travel i tym razem użyłam CA B. a Mars.

I knew I wanted to use a multichrome stamping polish for this manicure, so a black base was obvious. This type of polishes always look awesome over black or other dark colours. You could already see one of the multichromes from this collection on my blog HERE. The collection is Colour Alike Galaxy Color Travel and this time I used CA B. a Mars.


Wzorek jaki dzisiaj wybrałam był czymś czego chciałam użyj już od jakiegoś czasu, ale nie mogłam bez przezroczystego stempla. Próbowałam kilka razy odbić te piórka prosto zwykłym stemplem, ale się poddałam. Teraz kiedy przezroczyste stemple zawojowały świat, wszystko jest dla mnie dużo łatwiejsze! Wzorek pochodzi z płytki MoYou London Tourist 14 i użyłam Stempla Uber Chic XL Clear żeby go przenieść na paznokcie.

The design I chose today was something I wanted to use for quite some time, but couldn't without a clear stamper. I tried to stamp these feathers straight a few time with a regular stamper, but gave up. Now that clear stampers ruled the world, everything is so much easier for me! The design comes from MoYou London Tourist 14 plate and I used the Uber Chic XL Clear Stamper to transfer it onto my nails.


Poniżej możecie zobaczyć śliczną płytkę..

Below You can see the lovely plate..

Źródło: https://www.moyou.co.uk/

..oraz inne produkty użyte do tego mani.

..and other products I used for this manicure.


Ten manicure miał pasujący makijaż. Na 2/3 powieki użyłam Pigmentu Kobo Pure Pearl w kolorze 505 Sea Shell, wyglądał on na prawdę bardzo podobnie do multichromowego koloru moich stempli.

This manicure had a matching make-up. For 2/3 of my lid I used the Kobo Pure Pearl Pigment in 505 Sea Shell, it looked really close to the multichrome colour of my stamping.
Jak podobają Wam się moje dzisiejsze dzieła?

How do You like my today's creations?

poniedziałek, 4 lipca 2016

REVIEW: DEWI L012, L015, L016

Cześć Wam,
przyszedł czas na nową recenzję. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka klasycznych kolorów od Dewi.

Hi there,
it's time for a new review. Today I'd like to show You some classic colours from Dewi.


Zacznę od najjaśniejszego odcienia z grupki. Dewi L016 jest brzoskwiniowym mudziakiem. Jest bardzo subtelny i zawsze wygląda elegancko. Myślę, że byłby też świetnym tłem pod zdobienia.

I'll start with the lightest shade from the bunch. Dewi L016 is a peachy nude. It's very subtle and always looks elegant. I think it would also be great as a background for nail art.


Jak wiele innych nudziakowych odcieni, ten również nie ma najlepszego krycia. Musiałam pomalować trzy grube warstwy żeby osiągnąć krycie jakie widzicie na zdjęciach. Plusem jest fakt, że aplikacja poszła gładko, a każda warstwa schła szybko. Nie byłam zbyt uważna podczas tego procesu, a jednak powierzchnia lakieru jest idealna - żadnych bąbelków, żadnych widocznych pociągnięć pędzelka.

Just like many nude shades, this one also doesn't have the greatest opacity. I had to paint three thick coats to achieve the coverage You can see on the photos. A plus is that the application went smoothly and each coat dried quickly. I wasn't especially cautious with this process and still the surface of the polish is flawless - no bubbles, no visible brush strokes.
Następny kolor w dzisiejszej recenzji to Dewi L015. Jest to dużo ciemniejszy odcień, ale dla mnie wciąż klasyczny i elegancki.

The next colour in today's review is Dewi L015. This is a much darker shade, but for me it still is classic and elegant.


Tego koloru również nałożyłam trzy warstwy. Tak jak poprzednio nie miałam żadnych problemów z aplikacją. Błyszczące wykończenie jakie możecie zobaczyć na wszystkich moich zdjęciach to sam lakier, nie nakładałam żadnej bazy czy top coat'u.

I applied three coats of this shade as well. Just like before I had no trouble with the application. The glossy finish You can see on all my photos is just the polish, I didn't apply any base or top coats.
Ostatni, ale wcale nie najgorszy jest Dewi L012. Większość ludzi zapytana o najczęściej noszony/ najbardziej uniwersalny/ najbardziej klasyczny i elegancji kolor najprawdopodobniej wymieni czerwony. Więc tak, czerwony lakier do paznokci jest ponadczasowy i nigdy nie wychodzi z mody!

Last but not least is Dewi L012. Most people asked about a most frequently worn/ most universal/ most classical and elegant colour will probably name red. So yes, red nail polish is timeless and never goes out of style!


Czerwone lakier do paznokci występują w wielu odcieniach, ten konkretny jest głęboki i o chłodnej tonacji. Szczerze mówiąc ten lubię najbardziej. Rzadko noszę pomarańczowawe, pomidorowe czerwienie. Na moich zdjęciach możecie zobaczyć dwie grubsze warstwy Dewi L012. Aplikacja była w porządku, lakier nie zabarwił mi płytki i łatwo zmywał się ze skórek (co w przypadku czerwieni jest na prawdę ważne).

Red nail polishes come in many shades, this particular one is deep and cool toned. Quite frankly this is the one I like most. I rarely wear the orangey, tomato reds. On my photos You can see two thicker coats of Dewi L012. The application was ok, the polish didn't stain my nails and came off my cuticles easy (what is really important when it comes to reds).
Jakie są Wasze ulubione klasyczne i eleganckie odcienie? Czy faktycznie nosicie czerwień tak często jak założyłam?

What are Your favourite classic and elegant shades? Do You actually wear red as often as I assumed?