sobota, 20 sierpnia 2016

Colour Alike & B. Loves Plates Neons! Vol. 6

Cześć!
Przyszedł czas na mój ostatni manicure zrobiony przy użyciu lakierów z kolekcji Neon Goes Plastic i Neon Power. Dzisiaj są to dwie zieleni zmiksowane razem w jednym zdobieniu. Ciekawi mnie jak Wam się spodoba taka propozycja :>

Hi!
It's time for my last neon manicure made using polishes from Noen Goes Plastic and Neon Power collections. Today it's two greens mixed together in one nail art. I wonder how will You feel about this proposition :>


Zielony, neonowy, bazowy kolor to Colour Alike Electric Green. Użyłam dwóch warstw i osiągnęłam pełne krycie. Lakier tak jak poprzednie jest ciut gęstszy niż zazwyczaj, ale dla mnie wciąż komfortowy w użyciu. Schnie dość szybko do satynowego wykończenia.

The green, neon base polish is Colour Alike Electric Green. I used two coats and achieved a perfect coverage. The polish just like the previous ones is a bit thicker that usual, but for me still comfortable to use. It dries quite quick and to a satin finish.


To mani jest zasadniczo podwójnym stemplowaniem. Kiedy moja baza była całkowicie sucha zrobiłam wzór, który wygląda jak gradient. Pochodzi on z płytki Bundle Monster BM-XL 19 i odbiłam go Kaleidoscope 01 Black oraz Stemplem B. Loves Plates Jumbo. Absolutnie kocham ten pomysł, ponieważ normalnie jestem beznadziejna w gradientach. Zawsze narobię strasznego bałaganu, mam tendencję do wyczyszczania za dużo w okolicy skórek, jestem zbyt niecierpliwa żeby czekać aż każda warstwa wyschnie i kończę z kawałkami gąbki, włosami czy innymi rzeczami w lakierze. Nigdy nie wygląda do dobrze.. Ten stemplowy wzór uratował mi życie i żałuję, że inne firmy nie maja podobnych. Ten konkretny nie tworzy prostej linii gradientu, jest jakby wypukły (mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi). Chciałabym prosty wzór, można by go użyć pionowo albo skośnie.

This manicure is actually a double stamping. When my base colour was completely dry I did a design that looks like a gradient. It comes from Bundle Monster BM-XL 19 plate and I stamped it with Kaleidoscope 01 Black and B. loves Plates Jumbo Stamper. I absolutely love this idea, because normally I really suck at gradients. I always make a huge mess, I tend to clean too much in my cuticle area, I'm too impatient to wait for each layer to dry and end up with bits of the sponge, hair or other things in my polish. It's never pretty.. This stamping design saved my life and I regret that other brands don't have similar patterns. This particular one doesn't create a straight line of the gradient, it's kind of curved (I hope You know what I mean). I'd love a design that's straight, it could be use vertically or diagonally.
Kiedy mój zielono czarny gradient był gotowy odstemplowałam kolejny wzorek na nim. Użyłam płytki B. Loves Plates B.04 Leaves Of Happiness oraz lakieru do stempli Colour Alike & B. Loves Plates B. a Green Light. Tak jak poprzednio odbijałam Stemplem B. Loves Plates Jumbo. Jak widzicie lakier wygląda świetnie na czerni, jest dobrze napigmentowany i żywy. Ma też ciut inny odcień zieleni niż moja baza, więc kiedy patrzy się z bliska wzór jest widoczny na całym moim paznokciu. Z pewnej odległości listki zdają się zanikać w pobliżu skórek i to jest efekt. który chciałam osiągnąć.

When my green and black gradient was ready I stamped another design on top of it. I used B. Loves Plates B.04 Leaves Of Happiness plate and Colour Alike & B. Loves Plates B. a Green Light stamping polish. Just like before I stamped with B. Loves Plates Jumbo Stamper. As You can see the polish looks amazing over black, it's nicely pigmented and vibrant. It also has a bit different shade of green than my base colour, so when You look very close You can see the design on my whole nail. From a distance the leaves seems to fade near the cuticles, and that's exactly the effect I wanted to accomplish.


Poniżej możecie zobaczyć obie płytki użyte w dzisiejszym mani..

Below You can see both plates I used for today's manicure..

Źródło: https://bundlemonster.com/


Źródło: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=37818237

..i większość produktów.

..and most of the products.


Jeżeli jesteście zainteresowane możecie zobaczyć moje pozostałe, neonowe mani z lakierami z tych dwóch kolekcji tutaj:

If You're interested You can see my other neon manicures with polishes from these two collections here:wtorek, 16 sierpnia 2016

Colour Alike & B. Loves Plates Neons! Vol. 5

Cześć!
Lato powoli przemija, a ja dalej mam Wam do pokazania kilka neonów z kolekcji Neon Goes Plastic i Neon Power. Po moim ostatnim chłodniejszym mani wracam z kolejną słoneczną kompozycją.

Hi!
Summer is slowly passing by and I still have some neons from Neon Goes Plastic and Neon Power collections to show You. After my last cool toned manicure I'm back with another sunny composition.


Jako bazy użyłam Colour Alike Hot Red. Jest to chyba mój ulubiony lakier z zestawu, nie mam w swojej kolekcji nic podobnego. Jest to również kolejny niesamowity dwuwarstwowiec. Myślę, że przyzwyczaiłam się do konsystencji tych lakierów, jest trochę gęstsza, ale dla mnie - fajna i łatwa w obsłudze.

As a base I used Colour Alike Hot Red. This is probably my favourite polish from the bunch, I don't have nothing like it in my stash. This is also another amazing two coater. I think I got used to the formula of these polishes, it's a bit thicker, but for me - nice and easy to work with.


Sparowałam ten bazowy kolor z żółtymi stemplami. Zdecydowałam się na wzorek tylko w okolicy skórek żeby uniknąć zmiany koloru bazy. Użyłam lakieru do stempli Colour Alike & B. Loves Plates B. a Yellow Glow oraz Stempla B. Loves Plates Jumbo. Śliczny wzór pochodzi z płytki MoYou London Pro XL 06.

I pared this base colour with yellow stamping. I decided to place the design only in the cuticle area to avoid changing the base colour. I used Colour Alike & B. Loves Plates B. a Yellow Glow stamping polish and B. Loves Plates Jumbo Stamper. The lovely design comes from MoYou London Pro XL 06 plate.
Tak jak w przypadku innych lakierów do stempli z kolekcji Neon Power ważna jest szybka praca z nimi. Lakier ma wspaniałą pigmentację, ale zmienił swój kolor na tej konkretnej bazie. Wygląda bardziej jak standardowy, słoneczny żółty niż zielonkawy neonowy żółty, ale tak jak napisałam jest to spowodowane bazą jakiej użyłam. Normalnie wygląda on tak jak w butelce.

Just like with the other stamping polishes from the Neon Power collection working quick is important. The polish has wonderful pigmentation, but it did change it's colour on this particular base. It looks more like a standard sunny yellow that a greenish neon yellow, but as I wrote before this is caused by the base I used. Normally it looks just like in the bottle.


Poniżej możecie zobaczyć moją płytkę MoYou London 06..

Below You can see my MoYou London Pro XL 06 plate..

Źródło: http://moyou.co.uk/

..oraz większość produktów jakich użyłam.

..and most of the products I used.

sobota, 13 sierpnia 2016

Colour Alike & B. Loves Plates Neons! Vol. 4

Cześć Wam!
Dawno się nie.. pisało? Dalej jestem zakopana w pracy i nie mam za dużo czasu na blogowanie, ale postaram się pokazać Wam kolekcje Neon Goes Plastic i Neon Power przed końcem lata ;) Dzisiaj mam bardzo kontrastowe kombo, jestem ciekawa ilu z Was spodoba się taki typ zdobienia.

Hey there!
Long time no.. write? I'm still buried in work and I don't have too much time for blogging, but I'll try to show You the Neon Goes Plastic and Neon Power collections before the summer ends ;) Today I have a very contrast combo, I'm wonder how many of You like this type of nail arts.


Baza jaką wybrałam do tego mani to Colour Alike Neon Pink. Wierzcie mi jak powiem, że jest mega neonowy. Prawie świeci na moich dłoniach. Aplikacja jest na prawdę fajna, lakier pokrył moje paznokcie całkowicie w dwóch warstwach.

The base I chose for this manicure is Colour Alike Neon Pink. Believe me when I say it: it's neon as hell. It almost glows on my hands. The application is really good, the polish covered me nails fully in two coats.


Tym razem zdecydowałam się zrobić wzorek tylko na dwóch paznokciach. Bałam się, że niebieskie stemple mogą zmienić wygląd bazy, a chciałam Wam pokazać faktyczny kolor CA Neon Pink. Wzór pochodzi z płytki Uber Chic 1-01, odbiłam go Colour Alike & B. Loves Plates B. a Cobalt Kick oraz Stemplem B. Loves Plates Jumbo. Jak widzicie cała trójka spisała się świetnie, bo zdobienie wygląda perfekcyjnie.

This time I decided to do a design only on two nails. I was worried that the blue stamping might change how the base looks and I wanted to show the actual colour of CA Neon Pink. The design comes from Uber Chic 1-01 plate, I stamped it with Colour Alike & B. Loves Plates B. a Cobalt Kick and B. Loves Plates Jumbo Stamper. As You can see all three worked amazing, because the nail art looks perfect.
Stemple zabezpieczyłam Sally Hansen Maximum Growth, a potem całe mani pokryłam INM Out The Door.

I secured the stamping with Sally Hansen Maximum Growth and after that I covered my whole manicure with INM Out The Door.


Poniżej możecie zobaczyć płytkę Uber Chic..

Below You can see the Uber Chic plate..

Źródło: http://uberchicbeauty.com/

.. i resztę produktów jakich użyłam.

..and the rest of the products I used.środa, 3 sierpnia 2016

Colour Alike & B. Loves Plates Neons! Vol. 3

Hej!
Mam nadzieję, że nie znudziły Wam się jeszcze neony ;) Dzisiaj mam do pokazania kolejny intensywny manicure. Zdecydowałam, że zostaniemy w pomarańczowej tonacji, tym razem jednak z odrobiną różu :)

Hey!
I hope You're not bored with neons yet ;) I  have another vibrant manicure to show You today. I decided we're staying in the orange colour range, but this time with a hint of pink :)


Gydybyście chcialy zobaczyć moje poprzednie neonowe kompozycje, są TUTAJ i TUTAJ. Mogę powiedzieć na 100%, że zrobię jeszcze co najmniej 3 żeby pokazać Wam wszystkie lakier z kolekcji Colour Alike Neon Goes Plastic i Colour Alike & B. Loves Plates Neon Power.

If You'd like to see my previous neon compositions, they're HERE and HERE. I can tell You for sure I'll be making at least 3 more to sow You all the polishes in Colour Alike Neon Goes Plastic and Colour Alike & B. Loves Plates Neon Power collections.


Bazowy kolor jakiego tutaj użyłam to Colour Alike Orange Fizz. Lakier ma na prawdę dobre krycie, nałożyłam dwie warstwy i byłamz adowolona z efektu. Tak jak inne neony w tej kolekcji jest on trochę gęstszy niż standardowe lakiery. Zauważyłam też, że lepiej jest ograniczyć ilość pociągnięć pędzelka do minimum.

The base colour I used here is Colour Alike Orange Fizz. This polish had really good coverage, I applied two coats and I was happy with the effect. Just like the other neons in this collection it's a bit thicker than standard polishes. I also observed that it's better to reduce the amount of brush strikes to minimum.


 

Wzór jaki możecie zobaczyć na moich paznokciach pochodzi z płytki Uber Chic 1-03. Ostatnio brakuje mi energii i czasu na wypróbowywanie czegoś bardziej skomplikowanego. Dużym plusem wzorków takich jak ten jest fakt, że nie trzeba być super dokładnym przy odbijaniu, a końcowy rezultat i tak wygląda świetnie. Użyłam tutaj lakieru do stempli Colour Alike & B. Loves Plates B. a Fucha Flash oraz Stempla B. Loves Plates Jumbo. Lakier do stempli szybko wysycha, więc pracujcie z nim sprawnie. Dla mnie nie jest to duży problem, ale myślę, że osoby początkujące mogą mieć kłopoty. Fajną sprawą jest to, że te lakiery łatwo zmywają sie ze skórek. Uwielbiam to w formułach od CA & B.

The design You can see on my nails comes from Uber Chic 1-03 plate. Lately I lack the energy and time to try anything more complicated. A big plus of designs like this one is that You don't have to be super precise with the stamping and the end result still looks great. I used here Colour Alike & B. Loves Plates B. a Fuchsia Flash stamping polish and B. Loves Plates Jumbo Stamper. The stamping polish dries quickly, so be sure to work fast with it. For me it's not a big problem, but I do think that beginners might have troubles. It's a nice thing that these polishes clean easily from the cuticles. I love this in CA & B.'s formulas.


Poniżej możecie zobaczyć płytkę UC..

Below You can see the UC plate..

Źródło: http://uberchicbeauty.com/

..oraz inne produkty jakich użyłam.

..and other products I used.