piątek, 29 maja 2015

Muszelki z Born Pretty Store

Shell Studs from Born Pretty Store

Cześć Wam!
Jakiś czas temu dostałam muszelki do recenzji z Born Pretty Store i chciałabym je dzisiaj pokazać. Poniżej możecie zobaczyć jaki manicure z nimi zrobiłam.

Hi Guys!
Some time ago I got shell studs for review from Born Pretty Store and I'd like to show them today. Below You can see the manicure I did with them.


Tutaj są muszelki prosto z opakowania. Moje są złote i mają wielkość 5mm. Może też wybrać srebrne, oba kolory dostępne albo w rozmiarze 3mm albo 5mm. Możecie je znaleźć TUTAJ. Opakowanie zawiera 20 muszelek.

Here are the shells straight from the package. Mine are gold and their size is 5mm. You can also choose silver, both colours are available either in size 3mm or 5mm. You can find them HERE. The package contains 20 shells.


Teraz trochę więcej szczegółów o całym mani. Granat jakiego użyłam to China Glaze First Mate. To jeden z moich ulubionych lakierów, to jednowarstwowiec, aplikacja jest świetna, a jestem w połowie butelki. Ma też około sześciu lat! Zmalowałam jedną warstwę na każdym paznokciu.

Now some more details about the whole manicure. The navy blue I used is China Glaze First Mate. This is one of my best polishes, it's a one coater, the application is great and I'm more than half through the bottle. It also has about six years! I painted one coat on each nail.
Na serdecznym i środkowym pod jedną warstwą ChG First Mate jest biały, stemplowy wzorek z płytki MoYou London XL Sailor 07. Wzorek zrobiłam na warstwie przezroczystej odżywki żeby stworzyć później negative space. Do stemplowania użyłam Safari 56. Następną rzeczą jaką zrobiłam było przyklejenie prostych pasków do french'a i pokrycie paznokci granatem. Kiedy wszystko wyschło dodałam trochę złotej paśmy i dwie warstwy top coat'u. Ten manicure jest bardzo podobny do TEGO, który robiłam niedawno.

On my ring and middle finger under one coat of ChG First Mate there is a stamping design from MoYou London XL Sailor 07 image plate in white. I did the design on a sheer coat of nail hardner to create a negative space afterwords. I used Safari 56 for the stamping. Next thing I did was sticking a straight french strip and covering my nails with the navy blue. When it all dried I added some gold tape and two coats of top coat. This manicure is very similar to THIS one which I did recently.


 Na wskazówkę, mały i kciuk nałożyłam muszelki. Musiałam je trochę podgiąć żeby pasowały do krzywizny moich paznokci. Oryginalnie są płaskie i krawędzie odstawałyby po przyklejeniu do paznokcia. Na każdy paznokieć dałam kroplę kleju introligatorskiego Magic i przykleiłam do tego muszelki. Klej nie wpływa na lakier i wysycha na przezroczysto. Kiedy klej zmienił się z białego na przezroczysty nałożyłam jedną warstwę bezbarwnego lakieru Color Club i jedną warstwę INM Out The Door. Te dwie warstwy utrwaliły muszelki na paznokciach. Przetrwały kilka dni bez szkód. Na koniec straciły tylko odrobinę koloru, złoto wytarło się trochę na krawędziach do bardziej miedzianego koloru. Ćwieki mogłyby być użyte ponownie, zmywacz im nie zaszkodził (nawet użyłam ponownie jednej z muszelek, bo zepsułam jeden z paznokci).

On my index, pinky and thumb I applied the shell studs. I had to bend them a bit to fit the curvature of my nails. Originally their flat and the edges would stick out after sticking to the nails. I gave on each nail a drop of Magic bookbinder glue and stuck the shell to that. The glue doesn't effect the polish and it dries clear. When the glue changed from white to clear I applied one coat of a clear polish from Colour Club and one coat of INM Out The Door. These two coats embedded the shells on my nails. They survived a few days at work with no damage. In the end they just lost some of the colour, the gold rubbed a bit on the edged to a more copper colour. The suds could be used again, nail polish remover didn't do them any harm (I even did reuse one of the shells, because I spoiled one of my nails).
Mam nadzieję, że mani Wam się podoba. Poniżej możecie zobaczyć użyte produkty.

Hope You like my manicure. Below You can see the products I used.Dawno nie było też żadnych makijaży.. (brak czasu jest zawszy moim głównym problemem). Tym razem postarałam się o taki bardzo "marynarski"!

For a long time there wasn't also any make-ups.. (lack of time is always my main problem). This time I came up with a very "nave" one!W czasie zakupów w sklepie Born Pretty Store możecie dostać 10% rabatu z kodem HMG10 z mojego bloga. Rabat działa z produktami w regularnej cenie, a przesyłka jest darmowa!
 
While shopping in Born Pretty Store You can get a 10% discount with the code HMG10 from my blog. The discount works with products in regular price and the shipping is free!

poniedziałek, 25 maja 2015

Koronkowe Mani

Lace Manicure

Cześć!
Mam kolejne "stare" mani. To było zaraz po moim mały wypadku paznokciowych i musiałam je skrócić jak tylko się dało. Zrobiłam też co mogłam z kształtem. Przy dłuższych paznokciach mam dużo więcej kontroli nad kształtem moich paznokci.

Hallo!
I've got another "old" manicure. This was just after I had my little nail accident and I had to shorten them as much as I could. I also did what I could with the shape. On longer nails I have much more control over the shape of my nails.


Bazowy kolor to China Glaze Spring In My Step. Jak wspominałam ostatnio to świetny kolor, ale aplikacja jest na prawdę ciężka dla mnie. Musiałam dać trzy-cztery szybkie warstwy. Zauważyłam, że najlepiej pracować z tym lakierem szybko, ale kiedy tak robię często zalewam skórki..

The base colour is China Glaze Spring In My Step. As I mentioned recently it's a great colour, but the application is really hard for me. I had to do three-four quick coats. I noticed that it's best to work quick with this polish, but when I do that I often flood my cuticles..


Korzystając z faktu, że moje paznokcie są tak krótkie użyłam płytki Pueen 27 do stworzenia tego koronkowego wzoru. Wzorki z tego zestawy płytek są dużo za małe na moje dłuższe paznokcie.

Benefiting from the fact that my nails were so short, I used Pueen 27 image plate to create the lace design. The designs on this set of plates are much to little for my longer nails.
Do stemplowania użyłam lakieru My Secret 121. Na wierzchu jak zwykle położyłam Golden Rose Gel Look i INM Out The Door.

I used My Secret 121 black for the stamping. On top, like always I put Golden Rose Gel Look and INM Out The Door.


Poniżej możecie zobaczyc płytkę i lakiery których użyłam żeby zdziałać to mani.

Below You can see the plate and polishes I used to make this manicure happen.


sobota, 23 maja 2015

Taaaakie Proste!

Soooo Simple!

Cześć Wszystkim,
dzisiaj chciałabym pokazać Wam coś co zrobiłam kilka tygodni temu. Ostatnio byłam w fazie Projektu Stemplowej Maniaczki i nie miałam czasu pokazać Wam kilku poprzednich mani. To jest tak jak w temacie - taaaakie proste :) Tylko trochę kropek zrobionych sondą.

Hi Everyone,
today I'd like to show You something I made a few weeks ago. Recently I was all about the Stamping Maniac Project and didn't have the time to show You some previous manicures. This one as the theme says - sooooo simple :) Just some dots made with a dotting tool.


Lakier jakiego użyłam jako bazy to Ruby Wing Eternal. Uwierzylibyście, że jak tylko pomalowałam nim paznokcie słońce natychmiast zniknęło.. Poważnie!  Czekałam 3 albo 4 dni chociaż na promyk słońca, żeby zobaczyć jak się zmienia kolor.. i nic! Takie już moje szczęście.

The polish I used as a base here is Ruby Wing Eternal. Would You believe that as soon as I painted my nails with this one the sun immediately disappeared.. Seriously! I waited 3 or 4 days for at least a glimpse of sunlight, to see how it changes colour.. and nothing! That's just my luck.


Ale wracając do lakieru. To lakier solarny i zmienia się z bardziej zielonkawego, morskiego niebieskiego niż możecie zobaczyć na moich zdjęciach, do przykurzonego, szarawego fioletu (?). Przynajmniej tak myślę, w sumie go nie widziałam jak czytaliście wcześniej. Ten jest na prawdę napigmentowany i nałożyłam tylko dwie warstwy. Zazwyczaj Ruby Wing potrzebują więcej warstw do pełnego krycia. Formuła lakieru była bardzo fajna i łatwo się z nią pracowało.

But back to the polish. It's a solar active polish and changes from a more greenish, sea blue then You can see on my photos, to a dusty greyish purple (?). At least I think it does, I didn't actually see it as You read before. This one is really pigmented and I applied just two coats. Usually Ruby Wings need more coats for full opacity. The formula was very nice and easy to work with.
Zdecydowałam się dodać coś do tego lakieru. Zrobiłam trochę kropek lakierem China Glaze Thistle Do Nicely, który według mnie pasowałby do obu kolorów bazowych

I decided to add something to this polish. I made some dots with China Glaze Thistle Do Nicely, which I thought would match both base colours.Poniżej możecie zobaczyć lakiery jakich użyłam.

Below You can see the polishes I used.


niedziela, 17 maja 2015

Projekt Stemplowej Maniaczki: Tydzień 6 - Dużo Na Raz

Cześć ponownie :)
Z powodu braku czasu publikuję dwa mani jedno po drugiej. To jest moja druga propozycja na Projekt Stemplowej Maniaczki Red Rouge.

Hi again :)
Due to a lack of time I post two manicures one after another. This is my second nail art for the Red Rouge's Stamping Maniac Project.


Nazwałam to zdobienie "Dużo Na Raz" ponieważ użyłam brokatu, taśmy, stempli i negative space - wszystkiego w jednym mani. Mam nadzieję, że nie jest tego za dużo ;)

I named this nail art "Much At Once" because I used glitter, tape, stamping and negative space - all in one manicure. I hope it's not too much ;)


Moim pierwszym krokiem w tym mani było odstemplowanie blado różowego wzoru na moim serdecznym i środkowym palcu. Nie ma bazy na tych paznokciach więc jest to stamping na negative space. Użyłam Mundo de Unas Pastel Pink i mojej nowej płytki Born Pretty BP-020.

My first step in this manicure was stamping a pale pink design on my ring and middle finger. There is no base on these nails so it's stamping on a negative space. I used Mundo de Unas Pastel Pink and my new Born Pretty BP-L020 stamping plate.
Wszystkie moje paznokcie są pokryte ekstremalnie ciemnym fioletowym lakierem - China Glaze Crimson. Zanim nałożyłam ten lakier pokryłam część środkowego i serdecznego paznokcia paskiem do french'a. Dodałam do tego miksu trochę taśmy do zdobień żeby wykończyć paznokcie ze stemplami i trochę brokatu na innych paznokciach żeby zrobić spójną kompozycję. Brokat jakiego użyłam to Orly Bubbly Bombshell.

All of my nails are covered with a extremely dark purple nail polish - China Glaze Crimson. Before applying this polish I covered part of my middle and ring finger with a french manicure strip. I added to the mix some nail art tape to finish of the nails with stamping and some glitter on the other nails to make a consistent composition. The glitter I used is Orly Bubbly Bombshell.


Tak jak w moim poprzednim poście zapraszam Was do odwiedzenia bloga Red Rouge i zobaczenia pozostałych mani na temat z tego tygodnia.

Just like in my previous post I invite You to visit Red Rouge's blog and check out the rest of the manicures for this weeks theme.

Projekt Stemplowej Maniaczki u Red Rouge

Projekt Stemplowej Maniaczki: Tydzień 6 - Morskie Paznokcie

Cześć!
To ostatni tydzień Projektu Stemplowej Maniaczki u Red Rouge, robimy dowolne mani. Zdecydowałam się zrobić dwa i to jest pierwsze.

Hello!
This is the last week of Red Rouge's Stamping Maniac Project, we're making arbitrary manicures. I decided to do two designs and this is the first one.


Manicure zaczęłam od niebieskiej bazy. Użyłam lakieru Essie In The Cab-Ana z kolekcji Resort 2013. Ten lakier jest absolutnie cudowny! Nałożyłam dwie warstwy, ale myślę, że jedna grubsza warstwa mogłaby pokryć paznokcie bardzo dobrze. Formuła była idealna. Niebieskie lakiery mogą czasem odbarwiać nasze paznokcie, ten nie zrobił nic. Zmyłam to mani z łatwością.

I started this manicure with a blue base. I used Essie In The Cab-Ana from the Resort 2013 collection. This polish is absolutely amazing! I applied two coats, but I think one thicker coat could cover the nails really well. The formula was perfect. Blue polishes can sometimes stain our nails, this one didn't do a thing. I removed this manicure with ease.


Następną rzeczą jaką zrobiłam był gradient z ciemnym niebieskim i odrobiną niebieskiego brokatu w bezbarwnej bazie. Użyłam Essie Bouncer It's Me i China Glaze Feeling Twinkly.

The next thing I did was a gradient with a dark blue polish and a bit of blue glitter in a clear base. I used Essie Bouncer It's Me and China Glaze Feeling Twinkly.
Na końcu dodałam najważniejszy element tego projektu - stemple :) Chciałam żeby to mani było związane z wodą, syrenami.. innymi słowy trochę morskie. Użyłam płytki MoYou London Sailor 05 i jednego z wzorów, który najbardziej mi się podobał z tej płytki.

In the end I added the most important element in this project - stamping :) I wanted this manicure to be related to water, mermaids.. in other words a bit marine. I used MoYou London Sailor 05 image plate and one of the designs I liked most from this plate.


Mam nadzieję, że moja propozycja Wam się podoba. Inne zgłoszenia do projektu możecie zobaczyć TUTAJ. Chciałabym podziękować Red Rouge za ten rewelacyjny projekt, organizacja była świetna, zdobienia były piękne i dał mi on wiele radości.

Hope You like my proposition. You can see the other project entries HERE. I'd like to thank Red Rouge for this amazing project, the organization was great, the art works were beautiful and it gave me a lot of joy.

Projekt Stemplowej Maniaczki u Red Rouge

wtorek, 12 maja 2015

REVIEW: Born Pretty Store Image Plates III

Cześć!
Ten post jest kolejną recenzją, mam nadzieję, że Wam się nie znudziły. Mam Wam dzisiaj do pokazania następną partię płytek do stempli Born Pretty Store. Jak możecie zobaczyć poniżej mam przygotowane płytki BP-19, BP-29 i BP-34. To moja trzecia recenzja płytek ze sklepu Born Pretty Store, pierwsze dwie możecie znaleźć TUTAJ  i TUTAJ. Wszystkie okrągłe płytki są po 2,99$, ale często są w promocji. Możecie je kupić pojedynczo lub w zestawach.

Hi!
This post is another review, hope You're not bored with these. I've got a next set of Born Pretty Store image plates to show You today. As You can see below I have the Born Pretty BP-19, BP-29 and BP-34 prepared. This is my third review of plates from Born Pretty Store, the first two are HERE and HERE. All of the round plates are for 2,99$, but they're often on sale. You can buy the separately or in sets.


Pierwsza płytka to BP-19, a jej tematem są liście. Zawiera cztery całopaznokciowe wzory i cztery mniejsze obrazki. Wszystkie duże mają ok. 2,0cm x 1,5cm, a małe od 1,0cm x 0,5cm do 1,0cm x 1,0cm. Wszystkie na prawdę świetnie się odbijają, użyłam Stempla Creative Shop i lakieru My Secret 121. Płytkę możecie znaleźć TUTAJ.

The first plate is BP-19 and it's theme are leaves. It contains four whole nail designs and four smaller images. All the big ones are about 2,0cm x 1,5cm and the small are from 1,0cm x 0,5cm to 1,0cm x 1,0cm. All off them stamp really well, I used the Creative Shop Stamper and My Secret 121 nail polish. You can find the plate HERE.
Druga to BP-29 i to na prawdę płytka dla lakieromaniaczki. Kocham ją! Ma jeden całopaznokciowy wzór i ma on 2,0cm x 1,5cm. Mniejsze mają 0,5cm x 0,5cm (kwiatek); 1,0cm x 1,0cm (buteleczka z gwiazdkami, buteleczka za znakiem zapytania); 1,5cm x 1,5cm (butelki perfum, kobieta, kapiąca ciecz) albo 2,0cm x 1,3cm (napis). Do odbijania użyłam tego samego stempla i lakieru co wcześniej. Płytkę możecie znaleźć TUTAJ.

The second one is BP-29 and it's a true nail polish lover's plate. Love this one! It has one full nail design and it's 2,0cm x 1,5cm. The smaller ones are 0,5cm x 0,5cm (flower); 1,0cm x 1,0cm (bottle with stars, bottle with question-mark); 1,5cm x 1,5cm (perfume bottles, lady, dripping liquid) or 2,0cm x 1,3cm (sign). For the stamping I used the same polish and stamper as before. You can find the plate HERE.
Trzecie płytka to BP-34 i nazywa się Romantic Butterfly. Mamy tu dwa całopaznokciowe wzory - 2,0cm x 1,5cm i 1,8cm x 1,5cm. Duże skrzydło ma 2,3cm x 1,5cm, a kwiatki 2,0cm x 1,0cm. Trzy pozostałe wzory są mniejsze - 1,5cm x 1,2cm (motyl na kwiatku); 1,5cm x 1,0cm (pojedyncze, małe skrzydło) i 1,0cm x 1,0cm (para skrzydeł). Płytkę możecie znaleźć TUTAJ.

The third plate is BP-34 and it's called Romantic Butterfly. We have two full nail designs here - 2,0cm x 1,5cm and 1,8cm x 1,5cm. The big wing is 2,3cm x 1,5cm and the flowers are 2,0cm x 1,0cm. The three other designs are smaller - 1,5cm x 1,2cm (butterfly on flower); 1,5cm x 1,0cm (single, small wing) and 1,0cm x 1,0cm (pair of wings). You can find the plate HERE.
Na koniec mam kilka zdobień z użyciem tych płytek. Mam nadzieję, że widzicie jak świetnie wzory się odbijają. Jestem wielka fanką płytek BPS - są świetnej jakości i są bardzo przystępne cenowo. Mają też oczywiście sporo świetnych wzorów!

Last I have a few designs made with these image plates. Hope You can see how awesome the designs stamp. I'm a big fan of BPS plates - they have great quality and they're really affordable. Of course they also have many great designs!

Truskawki z bitą śmietaną
Green Leaves Manicure
Solar Active Ruby Wing Moonstone

Pamiętajcie, że w czasie zakupów w sklepie Born Pretty Store możecie dostać 10% rabat z kodem HMG10 z mojego bloga. Przesyłka jest darmowa!
 
Remember that while shopping in Born Pretty Store You can get a 10% discount with the code HMG10 from my blog. The shipping is free!

niedziela, 10 maja 2015

Projekt Stemplowej Maniaczki: Tydzień 5 - Motyw Zwierzęcy

Cześć Wam!
W tym tygodniu jestem prawie spóźniona z mani na Projekt Stemplowej Maniaczki u Red Rouge. Niestety miałam mały paznokciowy wypadek w ostatni weekend i czekałam żeby moje paznokcie choć trochę odrosły.

Hi Guys!
This week I'm almost late with my manicure for Red Rouge's Stamping Maniac Project. Unfortunately I had a little nail accident last weekend and I waited for my nails to grow at least a bit.


Tematem tego tygodnia jest Motyw Zwierzęcy, nie tylko zebra i panterka, ale również węże, ptaki, koty, psy.. Cokolwiek co pasuje do zwierzęcego tematu. Uwierzylibyście, że chyba nigdy w życiu nie zrobiłam panterki? wiem, że to najbardziej popularny wzór, ale ja nawet mam tylko JEDNĄ stara płytkę Konad z wzorek zebrowo-panterkowym. Więc na Projekt zdecydowałam się zrobić klasyczna panterkę po raz pierwszy, ale w niekonwencjonalnych kolorach.

This week's theme is Animal Print, not only zebra and leopard but also snakes, birds, cats, dogs.. Anything that suits the animal topic. Would You believe that I think I never did a leopard print in my life? I know it's the most common design ever, but I even have only ONE old plate from Konad with a zebra-leopard print. So for the Project I decided on the classic leopard print for the first time, but in unconventional colours.
Nie wpadłam jednak na to sama, TO mani zrobione przez Paulinę bardzo mnie zainspirowało :) Jej wzór jest odręczny, a mój odstemplowany ale kolory są takie same.

I didn't come up with this on my own though, THIS manicure made by Paulina inspired me a lot :) Her design is freehand and mine is stamped but the colours are the same.


Kolory jakich używałam w tym mani to China Glaze Spring In My Step i China Glaze Highlight Of My Summer. Najpierw nałożyłam trzy warstwy Spring In My Step, a potem zrobiłam gradient w niektórych partiach paznokci lakierem Highlight Of My Summer. Użyłam gąbki do makijażu żeby gradient był jak najbardziej łagodny. Następnie zrobiłam stemple używając mojej jedynej płytki z panterką - Konad m78. Po prostu odbiłam wzór wielokrotnie żeby uformować jakiś rodzaj kompozycji. Użyłam czarnego lakieru My Secret 121.

The colors I used in this manicure are China Glaze Spring In My Step and China Glaze Highlight Of My Summer. First I applied three coats of Spring In My Step and than made a gradient in some parts of my nails with Highlight Of My Summer. I used a make-up sponge so the gradient would be as gentle as possible. Next I did the stamping using my only leopard print plate - Konad m78. I just stamped multiple times to form some sort of composition. I used My Secret 121 black nail polish.


Pokolorowałam panterkę tymi samymi kolorami, których użyłam do bazy. Jeśli wzór wylądował na różu pomalowałam go na zielono, a jeśli skończył na zieleni - dodałam mu trochę różu w środku. Użyłam do tego małego pędzelka do zdobień.
Ostatnim krokiem jest dodanie top coat'u.To ważny krok ponieważ sprawia, że gradient robi się nawet bardziej łagodny i "miekki". Jak zwykle użyłam najpierw Golden Rose Gel Look żeby nie rozmazać zdobienia, a następnie INM Out THe Door dla szybkiego wysychania.

I coloured the prints with the same colours I used for the base. If the design landed on pink I painted it with green and if it ended up on green - I gave it a bit of pink in the middle. I used a small nail art brush for this. The last step is adding a top coat. It's an important step because it makes the gradient even more gentle and "soft". As usual I used Golden Rose Gel Look first so I wouldn't smudge the nail art and next INM Out The Door for fast drying.


Powyżej widok również na prawą rękę zaś poniżej użyte produkty.

Above there's also a view on the right hand and below the used products.


Mam nadzieję, że podoba Wam się moja propozycja na ten tydzień. Resztę zgłoszeń do Projektu Stemplowej Maniaczki możecie zobaczyć TUTAJ.

Hope You like my proposition for this week. You can see the rest of the Stamping Maniac Project entries HERE.

Projekt Stemplowej Maniaczki u Red Rouge