poniedziałek, 1 stycznia 2018

REVIEW: BeautyBigBang 3D Flower Nail Art Stickers II

Hej!
Tak jak sugeruje to temat tego postu, będę dzisiaj recenzować kolejny arkusz Naklejek 3D ze sklepu BeutyBigBang. Już Wam pokazywałam czerwoną wersję tych naklejek TUTAJ i obiecałam przetestować następny zestaw na ciemniejszej bazie. Czytajcie dalej jeśli jesteście zainteresowani jakie są moje wrażenia tym razem.

Hey!
Just like the theme of this post suggests, I'll be reviewing another set of 3D Flower Nail Art Stickers from BeutyBigBang today. I've already shown You a red version of these stickers HERE and I promised to test the next set on a darker base. Keep reading if You're interested how do I fell about them this time.


Tak jak poprzednio naklejki są na dużym, plastikowym arkuszu, który mierzy około 18x22cm. Jest 9 rzędów różnych typów wzorów a każdy z nich składa się z 12 indywidualnych naklejek. Już wspominałam, że chociaż mają one być całopaznokciowymi naklejkami, możemy wyciąć części wzorów i zrobić samemu mniejsze naklejki. Ten metaliczno niebieski arkusz, który tutaj recenzuję ma symbol J003 tak jak poprzedni, ale na stronie jest oznaczony jako SKU: 26627-RBU. Możecie go znaleźć TUTAJ.

Just like before the stickers are on a big sheet of plastic that measures about 18x22cm. There are 9 rows of different types of designs and each of them consists of 12 individual stickers. I already pointed out in my last post regarding these stickers that however they're meant to be full nail designs, we can cut out parts of the designs and make smaller decals ourselves. This metalic blue sheet, that I'm reviewing here has the symbol J003 just like the previous one, but on the site it's marked as SKU: 26627-RBU. You can find it HERE.


Nie byłam zbyt zadowolona z czerwonych naklejek, które recenzowałam wcześniej. Początkowo miałam problemy z ich użyciem, ale ostatecznie udało mi się stworzyć przyzwoicie wyglądający manicure. Jest tylko kilka rzeczy o których musiałam pamiętać. Po pierwsze, nie sądzę abym kiedyś próbowała używać ich na cały paznokieć. Poprzednia próba skończyła się nierówną powierzchnią, załamaniami i postrzępionymi końcówkami paznokci. Naklejki są elastyczne, ale nie potrafiłam ich przykleić idealnie płasko. Do mani całopaznokciowych zdecydowanie wolę naklejki wodne.

I wasn't too happy with the red stickers that I reviewed earlier. I had a hard time to make them work at first, but I managed to create a decent looking manicure after all. There are just a few things I had to remeber. First of all, I don't think I will try to use them as full nail designs again. My previous attempt ended with an uneven surface, wrinkles and jagged ends of the nails. The stickers are flexible, but I just couldn't get them to stick perfectly flat. For full nail manicures I definitely prefer water decals.
Kolejną rzeczą, którą warto wiedzieć o tych nakeljkach jest fakt, że można je łatwo rozmazać zwykłym top coat'em. Przy moich udanych mani najpierw używałam top coat'u do zdobień Kads, a potem zwykłego, szybkoschnącego top coat'e. W ten sposób naklejki pozostały nietknięte.

Another thing worth knowing about these stickers is that they can be easily smudged by a regular top coat. For my successful manicures I used a no smudge top coat from Kads first and a regular, fast drying top coat next. This way the sticker remained intacted.


Biorąc pod uwagę wszystkie te rzeczy po raz kolejny udało mi się z tymi naklejkami stworzyć całkiem ładne mani. Tym razem wybrałam ciemną bazę żeby sprawdzić czy brzegi naklejek będą dalej tak widoczne jak w moim poprzednim zdobieniu. Jeśli przyjrzeć się z bliska to dalej są, ale z pewnej odległości - myślę, że ciemniejsza i shimmer'owa baza trochę je ukryła. Użyłam jednej warstwy My Secret Dressed In Black i jednej warstwy China Glaze Blk-Bila-Bong.

Considering all of those things I once again managed to create a pretty nice manicure with these stickers. This time I chose a dark base to see if the edges of the sticker would still be as visible as in my previous nail art. If You look closely they still are, but from a distance - I think the darker and shimmery base hid them a little bit. I used one coat of My Secret Dressed In Black and one coat of China Glaze Blk-Bila-Bong.


Poniżej są lakiery jakich użyłam.

Below are the polishes I used.


Podsumowując powiedziałabym, że te naklejki mogą wyglądać na prawdę interesująco i ładnie, ale trzeba się nauczyć ich używać. Wypróbowałam czerwone jako pierwsze i doświadczyłam pewnych porażek. Teraz, kiedy już wiedziałam czego unikać i jaka baza może wyglądać najlepiej uważam moje mani za całkiem dobre. Jeśli chcecie wypróbować te Naklejki 3D albo jakiekolwiek inne produkty ze skelpu BeautyBigBang możecie użyć mojego kodu MGIE10 żeby dostać 10% zniżkę.

In conclusion I would say that these stickers can look really interesting and pretty, but You have to learn how to use them. I tried out the red ones first and experienced some fails. Now, when I knew what to avoid and what kind of base might look best I consider my manicure as a pretty good one. If You want to try out these 3D Flower Nail Art Stickers or any other products from BeautyBigBang You can use my code MGIE10 for a 10% discount.

sobota, 30 grudnia 2017

REVIEW: BeautyBigBang Skull Nail Water Decals

Cześć Wam!
Wspominałam w moim ostatnim poście, że paznokcie mam bardzo krótkie i postaram się je takie utrzymać przez kilka tygodni. Miałam ogromny problem z zawijaniem. Jak tylko moje paznokcie osiągały pewną długość niektóre z nich z jednej strony się zawijały i wyglądały na nierówne. Próbowałąm to skorygować odpowiednim piłowaniem, ale w pewnym momencie wyglądało to już na prawdę źle. Zdecydowałam się drastycznie je skrócić i zobaczyć czy sytuacja się poprawi. Nie miałam tego problemu w przeszłości, więc pomyślałam, że jest to wynik noszenia przez długi okres czasu długich paznokci. Mam nadzieję, że skrócenie ich pomoże, bo to zawijanie niemiłosiernie mnie wkurzało. Zważywszy na tą sytuację nie będę w najbliższym czasie robiła żadnych zdobień. Na szczęście mam dużo nieopublikowanych prac, więc będę miałą materiał do dodawania tutaj na blogu.

Hi there!
I mentioned in my last post that my nails are really short and I'll try to keep them that way for a few weeks. I had a huge problem with curving. Whenever my nails reached a certain length some of them curved on one side and looked uneven. I tried to correct that fact filling properly, but at some point it looked really bad. I decided to drastically shorten them and see if the situation improves. I didn't have problems like this in the past, so I thought it might be a result of wearing long nails for a long period of time. I hope shortening them will help, because this curving was very irritating for me. Considering that situation I won't be doing any new nail arts in the nearest future. Thankfully I have a lot of unpublished work, so I'll have material to post here on my blog.


Wracając do tematu dzisiejszego posta, przychodzę do Was z recenzją naklejek wodnych ze sklepu internetowego BeautyBigBang. Arkusz jaki dostałam ma 10 wzorów, zawiera 5 kwiatowo-czaszkowych kompozycji w różnych rozmiarach i ich lustrzane odbicia do nałożenia na drugą rękę. Naklejki te mają symbol BN-189.

Back to the theme of todays post, I come to You with a review of water decals from BeautyBigBang on-line store. The sheet I got has 10 designs, it contains 5 differently sized flower-skull compositions and they're mirror reflection to put on our other hand. These decals have the symbol BN-189.


Żeby przetestować te naklejki zdecydowałam się użyć dwóch obrazków prezentujących tą samą czaszkę, ale w różnych rozmiarach. Mniejszą na mały palec, a większą na serdeczny. Nałożyłam naklejki na białą bazę (dwie warstwy Safari 56), ale nie jest to konieczne. Naklejki mają swoje własne białę tło, chciałam jednak być pewna, że kolory będą wygladać żywo i czysto. Nakładanie tych całopaznokciowych naklejek było podobne do każdych innych (mój opis jest TUTAJ), ale na początku wycięłam naklejki żeby bardziej pasowały do moich paznokci. Boki naklejek łatwo rozpuszczają się w acetonie, jednak chciałam uniknąć babrania się w okolicy skórek. Kiedy naklejki były na paznokciach delikatnie dotknęłam ich małym pędzelkiem zamoczonym w zmywaczu. Pomogło to wtopić się naklejkom w bazę i wyrównało krawędzie. Na koniec pokryłam je tylko top coat'em Golden Rose Matte.

To test these decals I decided to use two images presenting the same skull, but in a different size. The smaller one for my pinkie and the bigger one for my ring finger. I applied the decals on a white base (two coats of Safari 56), but it's not necessary. The decals have a white background of their own, but I wanted to be sure the colours look vibrant and clear. The application process of these full nail decals is similar to any other (my description is HERE), but in the beginning I cut the decals to fit my nails better. The sides of the decal dissolve in acetone quite easily, nevertheless I wanted to avoid messiness in my cuticle area. When the decals were on my nails I just delicately touched the sides with a small brush dipped in nail polish remover. This helps to sink the decal into the base and smoothen the sides. In the end I just covered them with Golden Rose Matte.


Na pozostałych paznokciach mam dwie warstwy My Secret Dressed In Black pokryte tym samym matowym top coat'em - Golden Rose Matte.

On my other nails I have two coats of My Secret Dressed In Black covered with the same matte top coats - Golden Rose Matte.


Poniżej są produktych, których użyłam w tym mani.

Below are the products I used in this manicure.


Praca z tymi naklejkami wodnymi była szybka i łatwa. Są one bardzo cienkie, więc nie miałam żadnych problemów z nałożeniem ich płasko na paznokcie. Jak widzicie uniknęłam też zmarszczek czy bąbelków na powierzchni, a nie mam za dużego doświadczenia z całopaznokciowymi naklejkami. Myślę, że są one świetnym produktem do nail art'u. Jeśli zdecydujecie się zamówić je lub jakiekolwiek inne produkty na BeutyBigBang pamiętajcie o moim 10% kodzie rabatowym - MGIE10.

Working with these water decals was quick and easy. They're very thin, so I didn't have any problems with putting them flat on my nails. As You can see I also managed to avoid any wrinkles or bubbles on the surface and I'm not very experienced with full nail decals. I think they're a great nail art products. If You decide to order them or any other products on BeutyBigBang be sure to use my 10% discount code - MGIE10.


środa, 13 grudnia 2017

Poinsettia - #glamnailschallengedec

Cześć!
Boże Narodzenie jest coraz bliżej, a miks kolorów w moim mani aż krzyczy Święta. Dzisiaj w wyzwaniu #glamnailschallengedec robimy Poinsecje.

Hi!
Christmas is closer and closer and the mix of colours in my manicure screams Holidays. Today in #glamnailschallengedec we're doing Poinsettia's.


Najpierw nałożyłam na paznokcie dwa kremowe lakiery jako bazę pod brokaty. Na serdecznym i kciuku jedną warstwę O.P.I Christmas Gone Plaid, a na reszcie paznokci jedną warstwę Kiko 240 Apple Red. Na tym etapie zrobiłam wszelkie poprawki i byłam gotowa żeby przejść do brokatowych lakierów.

First I applied two cream polishes on my nails as a base for the glitters. On my ring finger and thumb one coat of O.P.I Christmas Gone Plaid and on the rest of the nails one coat of Kiko 240 Apple Red. At this point I made all the clean-ups and I was ready to go in with the glitter polishes.
Zielone paznokcie pokryłam China Glaze Glittering Garland (dwie cienkie warstwy), a czerwone China Glaze Ruby Pumps (również dwie warstwy). Być może nie zobaczycie tego na moich zdjęciach, ale ta kombinacja brokatowych lakierów wygląda wspaniale. Próbowałam uchwycić ten efekt na zdjęciach w sztucznym świetle i dodam je na końcu postu, ale w rzeczywistości był o wiele bardziej magiczny.

I covered the green nails with China Glaze Glittering Garland (two thin coats) and the red nails with China Glaze Ruby Pumps (two coats as well). Perhaps You can't see it on my photos, but this combination of glitter polishes looks amazing. I tried to catch this effect on photos in artificial light and will put them in the end of this post, but in real life it's much more magical.


Oba wzory jakie mam na paznokciach pochodzą z płytki Uber Chic Holiday Jingle. Odbiłam je lakierem do stempli Born Pretty Store #1 i pokolorowałam tymi samymi brokatowymi lakierami których uzyłam wcześniej. Na koniec zabezpieczyłam tylko stemple top coat'em Kads i pokryłam wszystko INM Out The Door.

The designs I have on my nails both come from Uber Chic Holiday Jingle plate. I stamped them with Born Pretty Store stamping polish #1 and coloured with the same glitter polishes I used before. In the end I just secured the stamping with Kads top coat and covered the the whole thing with INM Out The Door.


Tutaj są zdjęcia, które zrobiłam w sztucznym świetle, ale nawet one nie pokazują jak pięknie wyglądały brokaty.

Here are the photos I took in artificial light, but they still don't show how beautiful the glitters looked.
Poniżej możecie zobaczyć płytke UC jakiej użyłam..

Below You can see the UC plate I used..

Źródło: http://uberchicbeauty.com/
..i większość produktów.

..and most of the other products.


Niestety mam złe wieści.. To będzie prawdopodobnie moje ostatnie zdobienie w #glamnailschallengedec. Musiałam skrócić paznokcie do całkowitych króciaków i myślę, że nie będę miała serca stworzyć na nich czegokolwiek wartego pokazania. Może w przyszłym roku będę miala więcej szczęścia ;)

Unfortunately I have some bad news.. This will probably be my last nail art in #glamnailschallengedec. I had to shorten my nails to total nubs and I think I won't have the heart to create anything worth sharing on them. Maybe I'll have better luck next year.

Źródło: IG @nbnailart

niedziela, 10 grudnia 2017

Jingle Bells - #glamnailschallengedec

Cześć,
czas na trzecie zdobienie w wyzwaniu  #glamnailschallengedec. Dzisiaj robimy mani z Dzwoniącymi Dzwonkami. Po moich ostatnich zgłoszeniach które wyglądały dość ciemno zdecydowałam się zrobić coś jasnego, delikatnego i pogodnego. Mam nadzieję, że Wam się spodoba!

Hello,
it's time for the third nail art in #glamnailschallengedec. Today we're doing manicures with Jingle Bells. After my last entries that looked quite dark I decided to do something light, delicate and cheerful. I hope You'll like it!


Bazą w tym zdobieniu jest jeden z moich ulubionych jasnych kolorów - Color Club Poetic Hues. To świetny odcień ivory, który w moim przypadku kryje po dwóch grubszych warstwach. Jak na taki jasny odcień jest to na prawdę dobrze, ale słyszałam, że lakier ten nie jest najłatwiejszy w użyciu. Ja nie mam z nim żadnych problemów, ale mam go od zawsze, więc konsystencja może być inna niż w nowej buteleczce.

The base in this nail art is one of my favourite pale colours - Color Club Poetic Hues. It's an amazing ivory shade, that in my case covers the nails in two thicker coats. For such a light colour that's really good, but I heard that this polish isn't the easiest to work with. I don't have any problems with it, but I have it since forever, so the consistency might be different than in a brand new bottle.


W tym mani połączyłam kilka różnych wzorów żeby uzyskać interesujące tematyczne zdobienie. Główną rzeczą są naklejki stemplowe przedstawiające dzwonki (płytka Major Dijit 17). Dodałam także wijący się wzór z listkami ostrokrzewu i bardzo adekwatny do tematu napis (oba z płytki Lina Nail art Supplies Can't Wait For Xmas! 01). Lakiery jakich użyłam to Kaleidoscope 01 Black, Born Pretty Store stamping polish #1, Essie Russian Roulette i Kiko 297 Acid Green. Wszystkie wzorki odbiłam Stemplem Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow. Zabezpieczyłam je top coat'em Kads i INM Out The Door.

In this manicure I combined a few different stamping designs to achieve an interesting themed nail art. The main thing are the stamping decal featuring bells (Major Dijit 17 plate). I also added a swirly design with holly leaves and a very theme appropriate inscription (bot from Lina Nail Art Supplies Can't Wait For Xmas! 01 plate). The polishes I used are Kaleidoscope 01 Black, Born Pretty Store stamping polish #1, Essie Russian Roulette and Kiko 297 Acid Green. All of the design were stamped with Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow Stamper. I secured them with Kads top coat and INM Out The Door.


Poniżej możecie zobaczyć płytki jakich użyłam..

Below You can see the plates I used..
Źródło: Aliexpress Sklep: NAIL PREETY Store
Źródło: https://www.linanailartsupplies.com/

 ..i większość pozostałych produktów.

..and most of the other products.


Jak Wam się podoba moja propozycja?

How do You like my proposition?

Źródło: IG @nbnailart

środa, 6 grudnia 2017

Santa Claus - #glamnailschallengedec

Cześć Wam!
Jest dzień Św. Mikołaja i ta postać jest tematem dzisiejszego zgłoszenia w wyzwaniu #glamnailschallengedec.

Hi there!
It's Santa Claus's day and this character is the theme of today's #glamnailschallengedec promopts.


Manicure jaki przygotowałam ma prostą, czarną bazę. Użyłam My Secret Dressed In Black i nałożyłam dwie warstwy. Moim kolejnym krokiem było stworzenie plamy na środku każdego paznokcia. Początkowo miał to być okrągły gradient, ale w pewnym momencie dałam sobie spokój i zostawiłam plamę w spokoju. Użyłam Essie Avenue Maintain a później China Glaze Dorothy Who? żeby dodać trochę błysku mojemu zimowemu niebu (w tym właśnie kierunku szłam).

The manicure I prepared has a simple, black base. I used My Secret Dressed In Black and applied two coats. My next step was creating the blue blob in the middle of each nail. Initially it was supposed to be a radial gradient, but I gave up at some point and left the blob be. I used Essie Avenue Maintain and after that China Glaze Dorothy Who? to give my winter sky (that what I was going for) a little spark.
Kiedy baza była gotowa zaczełam odbijać Mokołaja na jego saniach. Cały ten obrazek z reniferami włacznie pochodzi z płytki MoYou London Festive 01. Odbiłam go lakierem do stempli Born Pretty Store #3 i Stemplem B, Loves Plates Crystal Clear. Wszystkie migoczące gwiazdki na moich paznokciach również pochodzą z tej samej płytki MoYou London i zostały zrobione lakierem Color Club Over The Moon. Jestem pewna, że w matowej wersji nie zoabczycie, że są one holograficzne, ale na końcu posta dodałam też kilka zdjęć błyszczących.

When the base was ready I started stamping Santa Claus on his sled. This whole image including the reindeers comes from MoYou London Festive 01 plate, I stamped it with Born Pretty Store stamping polish #3 and B. Loves Plates Crystal Clear Stamper. All of the sparkling stars on my nails also come from the same MoYou London plate and they were made with Color Club Over The Moon. I'm pretty sure You can't see they're holographic in the matte version, but at the end of this post I added a few glossy photos as well.


Poniżej możecie zobaczyć bliżej mój kciuk. Na tym paznokciu odbiłam napis "ho, ho, ho!". Z początku nie miałam na niego pomysłu, ale z pomoca przyszła płytka Lina Nail Art Supples Can't Wait For Xmas! 02. Na koniec zabezpieczyłam jeszcze wszystko top coat'em Kads i dodałam jedną warstwę Golden Rose Matte.

Below You can see a closer look on my thumb. I stamped a "ho, ho, ho!" inscription on this nail. I didn't have an idea for it at first, but the Lina Nail Art Supples Can't Wait For Xmas! 02 plate came to the rescue. In the end I just secured everything with Kads top coat and added a layer of Golden Rose Matte.


Tutaj są dwie cudowne płytki jakich użyłam..

Here are the two lovely plates I used..

Źródło: http://moyou.co.uk/
Źródło: http://linanailartsupplies.com/

 ..i większośc pozostałych produktów.

..and most of the other products.


Tutaj z kolei manicure w wersji z błyszczącym top coat'em. Zdjęcia wyglądaja gówniano jak zwykle, ale musze powiedzieć, że baza ślicznie migotała. Która wersja podoba Wam się bardziej?

Here on the other hand is the manicure with a glossy top coat. The photos look shitty as always, but I have to say the base sparkled really nicely. Which version do You like better?


Nastepnym razem w wyzwaniu #glamnailschallengedec będziemy robić Dzwonki. Poniżej jest pełna lista tematów wraz z datami. Na kilka mam już pomysły, obym dała radę je użeczywistnić na paznokciach.

Next up in #glamnailschallenge we'll be doing Jingle Bells. Below is the complete list of all the themes with dates. For a few I already have ideas, I hope I'll be able to embody them on my nails.

Żródło: IG @nbnailart

niedziela, 3 grudnia 2017

Snowflakes - #glamnailschallengedec

Cześć,
zdecydowałam się dołaczyć do nowego wyzwania na Instagramie. Miałam tyle zabawy z #clairestelle8halloween, że nie mogłam się oprzeć wszystkim tym zimowo/bożonarodzeniowym tematom, które zobaczyłam w #glamnailschallengedec. Dzisiaj robimy Śnieżynki!

Hi there,
I decided to join a new nail art challenge on Instagram. I had so much fun with the #clairestelle8halloween one that I couldn't resist all the Winter/Christmas themes I saw in #glamnailschallengedec. Today we're doing Snowflakes!


Zasadniczo zaplanowałam to mani już w zeszłym toku, jednak złapał mnie koniec zimy :D Najpier pokazuję Wam versję matową, ale koniecznie przejedźcie na dół żeby zobaczyć też błyszczącą.

I actually planned this manicure last year, but the end of winter caught me :D I'm showing You the matte version first, but be sure to scroll down to see the glossy one as well.


Kolorem bazowym tutaj jest zwykła czerń. Nałożyłam dwie warstwy mojego ulubionego My Secret Dressed In Black. Kiedy lakier wysechł i zrobiłam wszystkie konieczne poprawki nałożyłam jedną warstwę czerwonego, brokatowego top coat'u - Simple Beauty 167.

The base colour here is a plain black. I applied two coats of my favourite My Secret Dressed In Black. When the polish dried and I made all the necessary clean-ups and applied one coat of a red glitter top coat - Simple Beauty 167.


Kiedy moja baza była gotowa zaczęłam odbijać śnieżynki. Mam na paznokciach kilka róznych wzorów, ale wszystkie pochodzą z nowej płytki Lina Nail Art supplies 4 Seasons - Winter 02.  Lakier do stempli jakiego użyłam to Born Pretty Store #1, a stempel - B. Loves Plates Crystal Clear. Na koniec zabezpieczyłam wszystko top coat'em Kads i nałożyłam Golden Rose Matte.

When my base was ready I started stamping snowflakes. I have a few different designs on my nails, but all of them come from the new Lina Nail Art Supplies 4 Seasons - Winter 02 plate. The stamping polish I used is Born Pretty Store #1 and the stamper - B. Loves Plates Crystal Clear. In the end I secured the whole thing with Kads top coat and applied Golden Rose Matte.


Poniżej możecie zobaczyć błyszczącą wersję dzisiejszego mani. Obie mi się podobaja, ale jak zwykle błyszcząca beznadziejnie się fotografowała.

Below You can see the glossy version of my today's manicure. I liked both just as much, but as usual the glossy one photographed really badly.


To mani jest innym podejsciem do zdobienia, które zrobiłam już dwukrotnie. Możecie je zobaczyć TUTAJ i TUTAJ. Strasznie podobało mi się jak wyszło i już od tamtej pory chciałam zrobić inne warianty kolorystyczne.

This manicure is a different approach to a nail art I already did twice. You can see it HERE and HERE. I really loved how it came out and wanted to do other colour variations ever since.
Jestem pewna, że standardowa niebiesko/srebrna i dzisiejsza czerwono/złota kombinacja nie będą ostatnimi na moim blogu ;)

I'm sure that the standard blue/silver and today's red/gold combinations won't be the last ones on my blog ;)


Płytkę jakiej użyłam możecie zobaczyć tutaj..

You can see the plate I used here..

Źródło: http://linanailartsupplies.com/

..a poniżej jest wiekszość pozostałych produktów.

..and below is most of the other products. 


Jeśli jesteście zainteresowani, tutaj sa inne tematy grudniowej edycji GlamNailsChallenge. Wszystkie inne zgłoszenia możecie zobaczyc pod instagramowym hashtagiem #glamnailschallengedec. Jestem pewna, że zobaczymy tam mnóstwo świetnych prac.

If you're interested, here are the other prompts in the December edition of GlamNailsChallenge. You can check out all of the other entries under the Instagram hashtag #glamnailschallengdec. I'm sure we'll see lots of amazing nail arts there.

Źródło: IG @nbnailart