niedziela, 16 kwietnia 2017

Wesołych Świąt!

Chciałabym życzyć Wam wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że podczas tych radosnych Świąt Wielkanocnych będziecie cieszyli się miłą atmosferą i spokojem.

Happy Easter!

I'd like to wish You all the best. I hope You'll enjoy a lovely atmosphere and peace during this joyful Easter holiday.


Ta okazja woła o tematyczne mani, więc zrobiłam trochę pisanek i zajączków na paznokciach. Główne kolory to szarość i jasny róż.

This occasion calls for a themed manicure, so I made some Easter eggs and bunnies on my nails. The main colours are grey and light pink.


Kolor bazowy na moich paznokciach to Salon Perfect Foggy Night. Nałożyłam dwie warstwy i zaczęłam odbijać pisankowy wzorek z płytki MoYou London Festive 22. Użyłam lakieru do stempli Colour Alike & B. Loves Plates B. a Sweetheart oraz Stempla B. Loves Plates Crystal Clear.

The base colour on most of my nails is Salon Perfect Foggy Night. I applied two coats and started stamping my Easter egg pattern from MoYou London Festive 22 plate. I used Colour Alike & B. Loves Plates B. a Sweetheart stamping polish and B. Loves Plates Crystal Clear Stamper.
Na kciuk i palec serdeczny wybrałam różową bazę i naklejki stemplowe. Kolor bazowy to ten sam lakier, którym odbijałam pisankowy wzór. Użyłam dwóch warstw, ale lakier był tak gęsty, że było to nie lada wyzwanie. Naklejka zrobiona została na przezroczystym stemplu, a kiedy trochę wyschła (ale nie w 100%) przykleiłam ją do paznokcia. Zajączek pochodzi z płytki Uber Chic Yay Spring!. Odbiłam go lakierem Kaleidoscope 01 Black, a następnie pokolorowałam Salon Perfect Foggy Night i Golden Rose Ice Chic 06.

For my thumb and ring finger I chose a pink base and some stamping decals. The base colour is actually the same polish I stamped the Easter egg pattern with. I used two coats, but the polish is really thick and painting with it was a challenge. The decal was made on a clear stamper and when it dried a bit (but not 100%) I stuck it on the nail. The bunny rabbit comes from Uber Chic Yay Spring! plate. I stamped it with Kaleidoscope 01 Black, afterwards coloured with Salon Perfect Foggy Night and Golden Rose Ice Chic 06.


Poniżej możecie zobaczyć płytki jakich użyłam do zrobienia tego mani..

Below You can see the plates I used to make this manicure..


Żródło: http://moyou.co.uk/

Żródło: http://uberchicbeauty.com/

..i większośc pozostałych produktów.

..and most of the other products.piątek, 14 kwietnia 2017

Checked Nails & Yellow Flowers

Cześć!
Wiosna zaczęła sie już jakiś czas temu i od tego czasu mieliśmy trochę na prawdę ąłdnej podoby, ale ostatnio wzrócił deszcz i zimno.. Żeby uniknąć depresyjnego nastroju musiałam zrobić jakieś ciepłe i radosne paznokcie.

Hello!
Spring started a while ago and since then we had some really nice weather, but lately rain and cold came back.. In order to avoid the depressing mood I had to do some warm and cheerful nails.


Dla mnie żółty to jeden z najbardziej radosnych kolorów, więc właśnie jego wybrałam do dzisjeszego mani. Nałożyłam dwe grubsze warstwy Color Club Macaroon Swoon jako bazę.

For me yellow is one of the most cheerful colours, so that's what I picked for today's manicure. I applied two thicker coats of Color Club Macaroon Swoon as my base.


Chciałam wypróbować jakies nowe płytki MoYou London, więc poszłam w kraciasty wzór na większości paznokci i kombinację tej samej kratki z kwiatami na kciuku i serdecznym. Te dwa wzory pochodzą z całkiem innych płytek, ale wzór kratki był tak podobny, że musiałam je ze sobą sparować.

I wanted to try out some new MoYou London plates, so I went with a black, checked design on most of my nails and a combination of the same check and flowers on my thumb and ring finger. These two design come from totally different plates, but the check design is was similar, that I just had to pare them up.
Płytki jakich użyłam to MoYou London Hipster 05 i Trend Hunter 02. Użyłam też lakieru Kaleidoscope Black i Stempla Aliexpress Blue Metal Handle XL.

The plates I used are MoYou London Hipster 05 and Trend Hunter 02. I also used Kaleidoscope 01 Black and Aliexpress Blue Metal Handle XL Stamper.


Zabezpieczyłam stemple top coat'em Kads (moim top coat'em numer jeden do zdobień) i zaczęłam kolorować kwiaty żółtym tint'em. Wybrałam P2 Gloss Goes Neon Spaceshot, ponieważ daje żywy kolor już przy jednej warstwie. Po wyschnięciu tint'a nałozyłam jedną warstwę INM Out The Door.

Poniżej możecie zobaczyć płytki jakich użyłam..

I secured my stamping with Kads top coat (my number one top coat for nail art designs) and started to colour the flowers with a yellow, sheer tint. I chose P2 Gloss Goes Neon Spaceshot, because it gives a vibrant colour in just one layer. After the tint dried I applied one coat of INM Out The Door.

Below You can see the plates I used..

Źródło: http://moyou.co.uk/


Źródło: http://moyou.co.uk/

..i większośc pozostałych produktów.

..and most of the products.


niedziela, 9 kwietnia 2017

Manicure Gone Wrong..

Hej!
Jestem pewna, że zastanawiacie się dlaczego dałam temu mani taki tytuł. Cóż, użyłam jako bazy solarnego lakieru i zrobiłam na nim stemple. Wszystko było super kiedy zdobienie było w cieniu, ale kiedy włożyłam rękę pod lampę UV żeby zobaczyć jak wyglądałoby w słońcu.. stało się coś dziwnego :/

Hey!
I'm sure You're wondering why did I give this manicure such a title. Well, I used a solar active nail polish as a base and did some stamping over it. Everything was great when the nail art was in the shade, but when I put my hand under a UV lamp to see how it would look in the sun.. something weird happened :/


Na zdjęciu powyżej możecie zobaczyć jak wyglądały obie versje tego mani. Użyłam jako bazy lakieru Ruby Wing Poppy. To żywy róż w cieniu i ciemny, burgundowy odcień w slońcu.
On the photo above You can see how the both versions of this manicure looked like. I used Ruby Wing Poppy as a base colour. It's a vibrant pink in the shade and a dark burgundy colour in the sun.


Zdecydowałam się odbić wzorek jasnym różem (Kaleidoscope 81 Bisque). Pomyślałam, że będzie widoczny na obu kolorach. Wzór jaki możecie zobaczyć na moich paznokciach pochodzi z płytki Uber Chic Love & Marriage 01 i odbiłam go Stemplem B. Loves Plates Crystal Clear.

I decided to stamp a design in light pink (Kaleidoscope 81 Bisque). I thought it would be visible on both colours. The design You can see on my nails comes from Uber Chic Love & Marriage 01 plate and I stamped it with B. Loves Plates Crystal Clear Stamper.
Manicure był zabezpieczony jedną warstwą Sally Hansen Maximum Growth i jedną warstwą INM Out The Door.

The manicure was secured with one coat of Sally Hansen Maximum Growth and one coat of INM Out The Door.


Wersja "w cieniu" tego mani wygląda ładnie. Ale poniżej możecie zobaczyć jak to zdobienie wyglądało jak wyjęłam rękę spod lampy UV. Użyłam lampy żeby zobaczyć jak solarne lakiery wyglądają w wersjach "w słońcu", ponieważ nie zawsze tak łatwo złapać bezpośrednie słońce kiedy się go potrzebuje. Musicie przyznać, że to nie wygląda dobrze.. wzór przybrał szary odcień. Nie jestem pewna co się tutajstało. Nie sądzę żeby lakier do stempli Kaleidoscope zmienial kolor pod wpływem promieniowania UV. Powiedziałabym raczej, że to wynik użycia któregoś z top coat'ów, ale nie próbowałam jeszcze rozwikłać tej zagadki.

The "shade" version of this mani looks nice. But below You can see how this nail art looked when I took my hand out of the UV lamp. I used the lamp to see the solar polishes look in the "sunny" versions, because it's not always so easy to catch the direct sun when I need it. You have to admit that his doesn't look good.. the design turned in to an ugly shade of grey. I'm not sure what happened here. I don't think that the Kaleidoscope stamping polish changes colour under the UV lamp. I would rather say that this was the result of using one of the top coats, but I didn't try to solve this mystery yet.


Tutaj jest płytka jakiej użyłam..

Here is the plate I used..

Żródło: http://uberchicbeauty.com/
..i pozostałe produkty.

..and the rest of the products.


To mani przetrwało tylko sesję zdjęciową. Nie nosiłam go dłużej jak zobaczyłam jego brzydszą wersję.

This manicure only survived during the photo shoot. I didn't wear it longer when I saw the ugly version.

sobota, 1 kwietnia 2017

Delikatne Serduszka

Delicate Hearts

Hej!
Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym starszym mani. Nie bardzo pamiętam kiedy zrobiłam to zdobienie, ale to było dawno temu..
 
Hey!
I'm coming to You today with another older manicure. I don't really remember when I made this nail art, but it was a long time ago.


Bazowy kolor jaki mam na paznokciach to jeden z moich ulubionych lakierów - Kiko 372 Nude. To blady odcień różu, moim zdaniem lekko po chłodnej stronie mocy. Dla mojeko koloru skóry to idealny odcień, kiedy nie chcę żeby paznokcia zanadto się wyróżniały. Nałożyłam dwie wartwy dla pełnego krycia.

The base colour I have on my nails is one of my favourite polishes - Kiko 372 Nude. It's a pale shade of pink, slightly on the cool side in my opinion. For my skin tone this is a perfect shade, when I don't want my nails to stand out too much. I applied two coats for full opacity.


Chciałam żeby to mani było delikatne, więc wybrałam śliczny wzór z płytki Uber Chic Love & Marriage 01 i odbiłam go tylko po jednej stronie każdego paznokcia. Użyłam Stempla Uber Chic XL Clear w raczce z Aliexpress żeby umieścić wzór dokładnie tam gdzie chciałam. Lakier jakim odbijałam to Born Pretty Store #13.
 
I wanted this manicure to be delicate, so I choose a beautiful design from Uber Chic Love & Marriage 01 plate and stamped it on one side of each nails. I used my Uber Chic XL Clear Stamped Head in an Aliexpress Holder to place the design exactly where I wanted. The polish I stamped with is Born Pretty Store #13.
Moje zdobienie jest zabezpieczone jedną warstwą Sally Hansen Maximum Growth i jedną warstwą INM Out The Door. Tym sposobem unikam rozmazania wzoru (co niestety INM robi) i nie muszę rezygnować z szybko schnących właściwości mojego ulubionego top coat'u.

My nail art is secured with one coat of Sally Hansen Maximum Growth and one coat of INM Out The Door. This way I avoid smudging the design (what INM unfortunately does) and don't have to give up the quick drying qualities of my favourite top coat.


Poniżej możecie zobaczyć płytkę UC jakiej tutaj użyłam..

Below You can see the UC plate I used here..

Źródło: http://uberchicbeauty.com/
.. i większość produktów.

.. and most of the products.sobota, 25 marca 2017

Podwójne Stemplowanie W Ciemniejszej Wersji

Double Stamping In A Darker Version

Cześć!
Podwójne stemplowanie to świetna technika. Osobiście uwielbiam oglądać jak paznokciowe dziewczyny łączą kolory i wzory w nowe, interesujące sposoby. To wynosi stemple na zupełnie nowy poziom, a możliwości są nieskończone. Próbowałam robić takie mani juz kilka razy, a dzisiaj chciałabym Wam pokazać moje najnowsze podejście.

Hi!
Double stamping is a great technique. I personally love to watch nail artist combine colours and patterns in new, interesting ways. This takes stamping to a whole new level and the possibilities are endless. I tried to do manicures like that a few times and today I'd like to show You my newest attempt.


Kolor bazowy jaki mam na paznokciach to Kiko 275 Black. Nalożyłam dwie warstwy i to zapewniło mi 100% krycie. Myślę, że ten lakier to moja nowa ulubiona czerń.

The base colour I have on my nails is Kiko 275 Black. I applied two coats and that was all I needed for 100% coverage. I think this polish is my new favourite black.


Pierwszy wzór stemplowy jaki położyłam na czerni pochodzi z płytki Uber Chic 1-03. Odbiłam go Stemplem B. Loves Plates Jumbo i lakierem do stempli Colour Alike & B. Loves Plates B. a Sunset. Drugi wzorek jest z płytki Uber Chic 6-02 i chciałam żeby był bardziej widoczny niż poprzedni, więć użyłam dużo jaśniejszego lakieru. Był to Kaleidoscope 81 Bisque. Chciałam również umieścić ten wzór w idealnej pozycji, więc odbiłam go Stemplem Uber Chic XL Clear (rączka jest z Aliexpress).

The first stamping design I placed over the black base comes from Uber Chic 1-03 plate. I stamped it with B. Loves Plates Jumbo Stamper and Colour Alike & B. Loves Plates B. a Sunset stamping polish. The second design is from Uber Chic 6-02 plate and I wanted it to be more visible than the previous one, so I used a much lighter polish. It was Kaleidoscope 81 Bisque. I also wanted to place this design in a perfect position, so I stamped it with the Uber Chic XL Clear Stamper (the holder is from Aliexpress).


Manicure jest zabezpieczony jedną warstwą Sally Hansen Maximum Growth żeby uniknąć smug i jedną wstwą INM Out The Door żeby szybciej wyschło.

The manicure is secured with one coat of Sally Hansen Maximum Growth to prevent smudging and with one coat of INM Out The Door to make it dry quicker.


Poniżej możecie zobaczyć dwie płytki UC jakich użyłam..

Below You can see the two UC plates I used..

Źródło: http://uberchicbeauty.com/


Źródło: http://uberchicbeauty.com/

.. i większość pozostałych produktów.

..and most of the other products.wtorek, 21 marca 2017

Hello Spring!

Jest 1szy dzień wiosny i myślę, że kwiatowe, kolorowe mani byłoby na miejscu. Co powiecie na różowe tulipany?

It's the 1st day of spring and I think a flowery, colourful manicure would be in order. How about pink tulips?


Zdobienie jakie dzisiaj pokazuję jest zasadniczo bardzo stare (myśle, że z zeszłego lata), ale bardzo pasuje do tematu wiosny i moja paznokcie były w podobnym stanie jeszcze niedawno (wspominałam, że musiałam je drastycznie skrócić, oto jak bardzo).

The nail art I'm presenting today is actually a very old one (from last summer, I think), but it really suits the spring topic and my nail we're in a similar state just a while ago (I mentioned I had to shorten them drastically, that's how much).


Ponieważ planowałam użyć tinty w tym mani, wybrałam bardzo jasny róż jako bazę. Nałożyłam trzy warstwy Colour Alike Maniurka i myśle, że idealnie się sprawdził jako tło dla ciemniejszych kwiatów.

Because I planned on using tints in this manicure, I chose a very light, pink as a base. I applied three coats of Colour Alike Maniurka and I think it worked perfect as a background for the darker flowers.
Tulipany są wzorem z płytki MoYou London PRO XL 12. Odbiłam je lakierem My Secret Dressed In Black i Stemplem B. Loves Plates Jumbo. Zabezpieczyłam również całość Golden Rose Gel Look zanim zaczęłam kolorować wzór. Tinty jakich użyłam to moje tinty DIY w kolorach 9 (ciemny róż) i 15 (jasna zieleń). Wszystko o nich możecie przeczytać TUTAJ.

The tulips are a design from MoYou London PRO XL 12 plate. I stamped them with My Secret Dressed In Black and B. Loves Plates Jumbo Stamper. I also secured the whole thing with Golden Rose Gel Look before I started to colour the design. The tints I used are my DIY sheer tints in 9 (dark pink) and 15 (light green). You can read all about them HERE.


Poniżej jest płytka MoYou London..

Below is the MoYou London plate..

Źródło: http://moyou.co.uk/

.. i pozostały produkty jakich użyłam.

..and the rest of the products I used.sobota, 18 marca 2017

Goodbye Winter

Hej!
Myślę, że możemy spokojnie uznać zimę za zakończoną. Nawet tutaj, w południowo-wschodniej części Polski ;) Oznacza to, że jest ostatni moment na spóźnione śnieżne mani i zaraz potem - na powiedzenie śnieżynkom dowidzenia na jakiś czas. Oto jak ja chciałabym pożegnać zimowy sezon.

Hey!
I think it's safe to say that winter is over. Even here, in the south-east part of Poland ;) This means it's the last moment to post some late snowy manicures and after that - to say goodbye to snowflakes for a while. Here's how I'd like to see off the winter season.


Bazowy kolor w tym mani to czarny. Nałożyłam dwie warstwy Kiko 275 Black na każdy paznokieć i poczekałam aż wyschnie.
 
The base colour in this manicure was black. I applied two coats of Kiko 275 Black on each of my nails and waited for that to dry.


Główną atrakcją tutaj jest oczywiście holo. Mam nadzieję, że możecie zobaczyć chociaż odrobinę jego wspaniałości na moich zdjęciach (pierwsze trzy są w sztucznym świetle). To ILNP Mega (S) i nałożyłam na paznokcie dwie warstwy.

The main attraction here is obviously the holo. I hope You can see at least a glimpse of it's awesomeness on my photos (the first three are in artificial light). It's ILNP Mega (S) and I put two coats on my nails.


Ta wersja holograficznego top coat'u ILNP jest rozproszone, ale jarównież w nim widziałam liniowo układającą się tęczę. Uwierzcie kiedy Wam powiem, że nie mogłam przestać gapić się na moje paznokcie kiedy wyszlam wieczorem z domu. Ten manicure wyglądam taaaak niesamowicie w świetle lamp ulicznym. Był na prawdę zapierający dech w piersiach.

This version of the ILNP holographic top coat is the scattered one, but I did see the linear rainbow in it as well. Believe me when I tell You, that I couldn't stop staring on my nails when I went out in the evening. This manicure looked soooo amazing under the street lights. It was truly breathtaking.


Oprócz oślepiającego efektu holo, miałam też na paznokciach fajny śnieżynkowy wzór stemplowy. Pochodzi on z płytki Uber Chic Christmas 02. Użyłam do zrobienia go lakieru Kaleidoscope 01 Black i Stempla B. Loves Plates Jumbo.

Aside from the blinding holo effect, I also had a nice snowflake stamping design on my nails. It comes from Uber Chic Christmas 02 plate. I used Kaleidoscope 01 Black polish and B. Loves Plates Jumbo Stamper to do it.
Zdjęcia jakie tutaj widzicie są w świetle naturalnym. Holo było wciąż widoczne, ale nie az tak spektakularne. Moje zdobienie było też pokryte warstwą top coat'u, który mógł lekko stłumić efekt.

The photos You can see here are in natural light. The holo was still visible, but not as spectacular. My nail art is also covered with a layer of top coat, so it might have slightly dulled the effect.


Poniżej możecie zobaczyć płytkę jakiej użyłam..

Below You can see the plate I used..


..i większość pozostałych produktów.

..and most of the products.