sobota, 18 listopada 2017

Another Falling Leaves Manicure

Hej,
oto mój drugi manicure przygotowany na jesienny konkurs Golden Rose. Mogę Wam od razu powiedzieć, że nie wygrałam, ale miło było mieć dodatkową motywację do stworzenia czegoś specjalnego.

Hey,
this is my second manicure prepared for Golden Rose Autumn contest. I can tell You right now that I didn't win, but I enjoyed having extra motivation to create something special.


Kolor bazowy użyty w tym zdobieniu to Golden Rose Color Expert 132 i nałożyłam trzy cienkie warstwy. Kiedy baza wyschła odbiłam wzór negative space z mnóstwem spadających liści.

The base coat used in this nail art was Golden Rose Color Expert 132 and I applied three thin coats. When the base dried I stamped a negative space design with lots of falling leaves.


Wzór jaki możecie tutaj zobaczyć pochodzi z płytki B. Loves Plates B.04 Leaves Of Happiness, odbiłam go lakierem Kaleidoscope by El Corazon 01 Black i Stemplem B. Loves Plates Jumbo. Pokororowałam też niektóre liście używając moich tint'ów DIY (wszystko na ich temat możecie przeczytać TUTAJ).

The design You can see here comes from B. Loves Plates B.04 Leaves Of Happiness plate, I stamped it using Kaleidoscope by El Corazon 01 Black and B. Loves Plates Jumbo Stamper. I also coloured some of the leaves using my DIY sheer tints (You can read all about them HERE).


Na koniec nałożyłam jedną warstwę INM Northern Lights Golden  i kiedy manicure nie chciał się ładnie fotografować coś mnie podkusiło żeby dodać Golden Rose Matte top coat. Myślę, że to nie był najlepszy pomysł, poniżej możecie zobaczyć błyszczącą wersję.

In the end I applied one coat of INM Northern Lights Gold and when the manicure didn't photograph good something got me into adding Golden Rose Matte top coat. I think it wasn't the best idea, below You can see the glossy version.


Brokatowa mgiełka w tej wersji prezentuje się zdecydowanie lepie..

The glitter mist looks much better in this version..


Poniżej możecie zobaczyć płytkę jakiej użyłam..

Below You can see the plate I used..

Źródło: http://blovesplates.com

 ..i wiekszość pozostałych produktów.
 
..and most of the other products.
sobota, 11 listopada 2017

Jesienne Drzewa Z Mnóstwem Spadających Liści

Autumn Trees With Lots Of Falling Leaves

Hej!
Manicure jaki chciałabym Wam dzisiaj pokazać został przygotowany na konkurs na Instagramie. Tematem było "Za co kochasz jesień?" i myslę, że dla mnie jedną z tych rzeczy są kolorowe liście.

Hey!
The manicure I'd like to show You today was prepared for a contest on Instagram. The theme was "What do You love Autumn for?" and I think colourful leaves are one of those things for me.


Kolor bazowy jaki wybrałam pod to zdobienie to Golden Rose Ice Chic 66. Nałożyłam dwie średnie warstwy i tyle wystarczyło żeby całkowicie pokryć paznokcie. Kiedy baza była sucha przeszłam do stemplowania. Chciałam zrobić drzewa i spadające z nich liście. Uber Chic ma idealny layering'owy wzór do tego celu na płytce Lovely Leaves 01.

The base colour I chose for this nail art is Golden Rose Ice Chic 66. I applied two medium coats and that was enough to cover my nail completely. When the base was dry I started stamping. I wanted to do trees with leaves falling from them. Uber Chic has the perfect layering image for this on their Lovely Leaves 01 plate.


Na serdecznym i kciuku odbiłam drzewa używając mieszaniny dwóch lakierów do stempli (żółtego Kads #9 i brązowego Kads #15) żeby uzyskać bardzo jasny odcień brązu. Nie wiem jak to się stało, ale nie mam lakieru do stempli w tym kolorze. Kiedy drzewa były gotowe zaczęłam dodawać spadające liście. Odbiłam ten wzór równeiż na innych paznokciach żeby stworzyć kaskade przypominającą trochę gradient. Kolory jakie wybrałam do liści to pomarańczowy (Kads #8) i czerwony (Kads #14). Wszystkie wzorki były odbite Stemplem Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow żeby zapewnić idealne rozmieszczenie.

On my ring finger and thumb I stamped the trees using a mixture of two stamping polishes (yellow Kads #9 and brown Kads #15) to achieve a very light shade of brown. I don't know how this happened, but I don't have a stamping polish in this colour. When the trees were ready I started adding falling leaves. I also stamped this image on my other nails to create a gradient looking cascade. The colours I picked for the leaves are orange (Kads #8) and red (Kads #14). All of the stamping designs were stamped with Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow Stamper to ensure perfect placement.


Stemple były zabezpieczone dwoma top coat'ami. Najpierw Kads żeby uniknąć rozmazania, potem top coat'em Golden Rose Matte.

The stamping was secured with two cot coats. Firstly with Kads to avoid smudging, than with Golden Rose Matte top coat.


Poniżej jest płytka jakiej dzisiaj użyłam..

Below is the plate I used today..

Źródło: http://uberchicbeauty.com/

..i większość pozostałych produktów.

..and most of the other products.


Mam nadzieję, że podoba Wam się moje propozycja. Jeśli jesteście zainteresowani, TUTAJ jest link do konkursowego hashtag'u na IG. Możecie zobaczyć inne zgłoszenia.

I hope You like my proposition. If You're interested, HERE is the link to the IG contest hashtag. You can check out the other entries.środa, 1 listopada 2017

REVIEW: Born Pretty Store French BP-X20 Plate

Cześć,
dzisiaj mam dla Was recenzję. W mojej ostatniej paczce współpracowej od Born Pretty Store dostałam płytkę z wzorkami typu frech tip. Poniżej zobaczycie dwa zdobienia jakie zrobiłam z jej uzyciem.

Hi there,
today I have a review for You. In my last collaboration package from Born Pretty Store I got a french tip stamping plate. Below You'll see two manicures I made using it.


Płytka nazywa się French BP-X20, mierzy około 6 x 6cm i zawiera 15 wzorów french tip. Przyszła w standardowym, kartonowym opakowaniu pokazanym na zdjęciu powyżej. Jest dobrze wygrawerowana, wzory odbijają się ładnie. Współpracuje z wieloma markami lakierów do stempli. Możecie znaleźć ją TUTAJ. W tym momencie jest w promocji i kosztuje 2,19$.

The plate is called French BP-X20, measures about 6 x 6cm and has 15 french tip designs on it. It came in a standard cardboard packaging shown on the photo above. It's well edged, the design stamp nicely. It works with a wide range of stamping polish brands. You can find the plate HERE. At this moment it's on sale and costs 2,19$.


Pierwszy manicure jaki stworzyłam z tą płytką obejmuje piękne, multichromowe flejki. Strasznie podoba mi się jak wyglądało gotowe zdobienie, ponieważ było jednocześnie proste i efektowne. Pokryłam paznokcie dwoma warstwami My Secret Dressed In Black i tylko jedną ILNP Electric Carnival. Flejki są świetne! Są takie kryjące, kolory niesamowicie się zmieniają a aplikacja jest całkowicie bezproblemowa.

The first manicure I created with this plate involves beautiful multichrome flakes. I loved how the finished nail art looked, because it was simple and attractive at the same time. I covered my nails with two coats of My Secret Dressed In Black and just one coat of ILNP Electric Carnival. The flakes are amazing! They're so opaque, the colours shift wonderfully and application is totally unproblematic.
Kiedy baza była sucha zzaczęłam stemplować moje wzorki french tip (użyłam lakieru do stempli Kaleidoscope by El Corazon 01 Black), ale zamiast umieścić je na końcówkach paznokci odbiłam je bliżej skórek. Myślę, że świetnie w ten sposób wyglądają. Normalnie użyłabym naklejek żeby osiągnąć podobne zdobienie, ale stemple są dużo prostsze. Teraz kiedy mamy przezroczyste stemple (w moim przypadku BPS Clear Jelly Silicone Marshmallow) możemy idealnie wypośrodkować wzór i uniknąć wszystkich wpadek, jakie mogą towarzyszyć używaniu naklejek (oderwanie bazy razem z naklejką, podciekanie lakieru pod naklejkę i wiele więcej).

When my base was dry I started stamping my french tip designs (I used Kaleidoscope by El Corazon 01 Black stamping polish), but instead of placing them on my tips I stamped them near the cuticles. I think they look great that way. Normally to achieve a similar nail art I would use a sticker, but stamping is so much easier. Now that we have clear stampers (in my case BPS Clear Jelly Silicone Marshmallow), we can center the design perfectly and avoid all the fails that can be related with using stickers (peeling the base with the sticker, polish flooding under the sticker and much more).


Manicure zabezpieczyłam Top Coat'em BPS No Smudge i działa on świetnie, niedługo opublikuję na blogu jego recenzję. Poniżej możecie zobaczyć produkty jakich użyłam.

I secured the manicure with BPS No Smudge Top Coat and it worked great, I'll post a review of it on my blog soon. Below You can see the products I used.


Drugie zdobienie jakie zrobiłam na potrzeby dzisiajszej recenzji to kolorowa, troche geometryczna kompozycja stempli. Jako bazę nałożyłam dwie warstwy Dewi L30 i dwie warstwy ILNP Chit Chat.

The second nail art I did for today's review is a colourful, kind of geometric stamping composition. As a base I applied two coats of Dewi L30 and two coats of ILNP Chit Chat.


Tym razem z płytki BPS French BP-X20 wybrałam zygzakowy wzór. Odbiłam go cztery razy na każdym paznokciu używając różnych kolorów. Chciałam stworzyć efekt ombre, ale nie jestem w 100% zadowolona z rezultatu. Manicure jest dalej fajny, ale nie jest całkowicie taki jak wyobrażenie w mojej głowie.

This time I chose a zig zag design from BPS French BP-X20 plate. I stamped it four times on each nail using different colours. I wanted to create a ombre effect, but I'm not 100% satisfied with the result. The manicure is still quite fun to look at, but it's not entirely what I saw in my head.


Lakiery do stempli jakich tutaj użyłam to Kaleidoscope by El Corazon 18 Bisque, 93 Orchid, 14 Fuchsia i Kads #7 Purple. Wzory odbiłam tym samy przezroczystym stemplem co wcześniej. Tym razem manicure zabezpieczyłam top coat'em Kads.

The stamping polishes I used here were Kaleidoscope by El Corazon 18 Bisque, 93 Orchid, 14 Fuchsia and Kads #7 Purple. I stamped the designs with the same clear stamper as before. This time I secured my manicure with Kads top coat.


Poniżej możecie zobaczyć produkty jakich użyłam.

Below You can see the products I used.


Podczas zakupów na stronie Born Pretty Store pamiętajcie o kodzie rabatowym HMG10 z mojego bloga. Uprawnia on do 10% zniżki na zakupy (tylko nieprzecenione produkty). Przesyłka jest darmowa!

While shopping on the Born Pretty Store site remember about the discount code HMG10 from my blog. It entitles to a 10% discount for your purchase (only products in full price). The shipping is free!

wtorek, 31 października 2017

Halloween - #clairestelle8halloween Challenge

Wesołego Halloween Wszystkim!!!

Kończymy dzisiaj Wyzwanie #clairestelle8halloween i muszę powiedzieć, że tym razem miałam najmniej czasu na wymyślenie czegoś specjalnego. Koniec końców postanowiłam postawić na motyw prosty i dość przewidywalny, ale dla mnie osobiście najsilniej powiązany z Halloween.

Happy Halloween Everybody!!!

We're ending #clairestelle8halloween Challenge today and I have to say that this time I had a lot less time to think of something special. In the end I decided to go with a simple and quite predictable motive, but for me personally most strongly associated with Halloween.


Są tylko dwa kolory obecne w tym mani - pomarańczowy i czarny. Pomarańcz jakiego użyłam to China Glaze Papaya Punch, a czerń to albo My Secret Dressed In Black (jako baza) albo Kaleidoscope by El Corazon 01 Black (do stempli). Oba lakiery jakich użyłam jako bazy nałożone zostały w dwóch warstwach.

There are only two colours present in this manicure - orange and black. The orange I used was China Glaze Papaya Punch and the black was either My Secret Dressed In Black (as a base) or Kaleidoscope by El Corazon 01 Black (for the stamping). Both of the polishes that I used for my base were applied in two coats.


Na pomarańczowych paznokciach odbiłam drochę upiornych dyń z płytki Lina Nail Art Supplies Spooklicious 01 używając Stempla Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow i lakieru Kaleidoscope by El Corazon 01 Black. Na czarnych paznokciach zdecydowałam się zrobić pomarańczowe kropki używając ChG Papaya Punch i dwustronnej sondy.

On the orange nails I stamped some creepy pumpkins from Lina Nail Art Supplies Spooklicious 01 plate using Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow Stamper and Kaleidoscope by El Corazon 01 Black. On the black nails I decided to do orange dots using ChG Papaya Punch and a two-sided dotting tool.


Cały manicure był zabezpieczony jedną warstwą top coat'u Kads i jedna INM Out The Door.

The whole manicure was secured with one layer of Kads top coat and one of INM Out The Door.


Poniżej jest płytka jakiej użyłam..

Below is plate I used..

Źródło: http://linanailartsupplies.com/
..i większośc produktów.

..and most of the products.


Mam nadzieję, że podobały Wam się moje mani w tym Wyzwaniu. Możecie je wszystkie zobaczyć TUTAJ.

I hope You liked my manicures for this Challenge. You can see all of them HERE.

Źródło: IG @clairestelle8

sobota, 28 października 2017

Monsters - #clairestelle8halloween Challenge

Cześć Wam!
Dzisiaj mamy nowy temat w Wyzwaniu #clairestelle8halloween. To ten na który pierwotnie przygotowałam Frankenstein'a, ale dzięki mojemu roztargnieniu musiałam wymyslic cos nowego. Więęęęęęc.. oto moje Potworne mani.

Hello there!
Today we're having a new theme in #clairestelle8halloween Challenge. It's the one I originally prepared Frankenstein for, but thanks to my absent-mindeness I had to come up with something new. Soooo.. here's my Monsters themed manicure.


Lakier jaki mam na większości paznokci to My Secret Dressed In Black. Nałożyłam go w dwóch średnich warstwach. Tylko paznokcieć palca serdecznego pokryłam China Glaze Urban Night (też w dwóch warstwach), ponieważ czarny kontur mojej naklejki stemplowej zlałby się z czarną bazą.

The polish I have on most of my nails is My Secret Dressed In Black. I applied it in two medium coats. I only covered my ring finger nail with China Glaze Urban Night (also two coats), because the black contour of my stamping decal would merge with a black base.
Wspomniałam naklejkę stemplową.. Bardzo chciałam użyć tego konkretnego wzorka a drzwi na pewno skrywają potwora, więc pasuje on idealnie do dzisiejszego tematu. Odbiłam kontur z płytki Creative Shop 68 przy użyciu Kaleidoscope by El Corazon 01 Black i Stempla Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow. Pokolorowałam obrazek używając Orly Be Daring, China Glaze Drink Up Witches i Color Club Oh Deer.

I mentioned a stamping decal.. I was really looking forward to using this particular image and the door most certainly hides a monster, so it fits perfectly to today's theme. I stamped the contour from Creative Shop 68 plate with Kaleidoscope by El Corazon 01 Black and Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow Stamper. I coloured the image using Orly Be Daring, China Glaze Drink Up Witches and Color Club Oh Deer.


Na końcu dodałam trochę potworkowych oczu wyglądających z ciemności. Użyłam sondy i tych samych lakierów co wcześniej (zielonego, fioletowego, czarnego). Zmatowiłam też całe mani top coat'em Golden Rose Matte.

In the end I added some monster eyes peeking from the darkness. I used a dotting tool and the same polishes as before (green, purple, black). I also mattified the whole manicure with Golden Rose Matte top coat.


Płytkę jakiej użyłam możecie zobaczyć TUTAJ, a poniżej są inne produkty.

You can see the plate I used HERE and below are the other products.


Wyzwanie #clairestelle8halloween prawie się skończyło. Został jeszcze tylko jeden temat. Jeśli przegapiliście moje poprzednie mani w tym wyzwaniu, możecie je wszystkie obejrzec TUTAJ.

#clairestelle8halloween Challenge is almost over. We have only one theme left. If You missed my previous manicures in this challenge, You can see all of them HERE.

Źródło: IG @clairestelle8

wtorek, 24 października 2017

Fave Halloween Movie - #clairestelle8halloween Challenge

Hej!
Mam nadzieję, że nie znudziły Wam się jeszcze Halloween'owe mani. Zaplanowałam jeszcze kilka ;) Jeśli zaś chodzi o dzisiejsze zdobienie to muszę się do czegoś przyznać.. Jakimś cudem udało mi się pomylić kolejność tematów w Wyzwaniu #clairestelle8halloween i byłam przekonana, że dzisiaj jest dzień Potworów. Cóż, nie jest ;) Mamy robić mani nawiązujące do Ulubionych Filmów Halloween'owych.

Hey!
Hope You're not bored with Halloween manicures just yet. I still have a few more planned ;) When it comes to today's nail art, I have a confession to make.. I managed to mix up the order of #clairestelle8halloween Challenge themes and I was sure today is Monster's day. Well, it's not ;) We're supposed to do manicures relating to our Favourite Halloween Movies.


Na szczęście nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło ;) Zasadniczo nie mam ulubionego filmu Halloween'owego i nie miałam pojęcia co zrobić na to konkretne zgłoszenie. Przeznaczenie (i moje roztargnienie) zdecydowało za mnie i stawiam na Frankenstein'a. Było o nim dużo filmów (później będę się zastanawić co innego zrobić w temacie Potworów ;)).

Fortunately every cloud has a silver lining ;) I actually don't have a favourite Halloween movie and I had no idea what to do for this particular prompt. Fate (and my mocus) decided for me and I'm going with Frankenstein. There was a lot of movies about him (I'll be wondering what else to do as my Monster manicure later ;)).


Kolejną rzecza jaką chciałabym żebyście wiedzieli na temat tego zdobienia jest fakt, że mocno zainspirowałam się mani zobaczonym na Instagramie. Nie jest to odwzorowanie, bo użyłam innych kolorów i innej płytki, ale zasługi za całą koncepcję należą się Cath @withnailsandi.

Another thing I'd like You to know about this nail art is that I was strongly inspired by a manicure I saw on Instagram. It's not a recreation, because I used different colours and a different plate, but the credit for the whole idea belongs to Cath @withnailsandi.


Przejdźmy do sedna sprawy. Lakiery jakich użyłam w moim okrągłym gradiencie to Essie Navigate Her i China Glaze Westside Warrior. Na tej bazie odbiłam obrazki z płytek MoYou London Literature 07 i Bundle Monster BM-S248 lakierem ChG Westside Warrior. Wzorki te miały być swego rodzaju tłem dla napisów, ale nie są zbyt widoczne. @withnailsandi dużo lepiej z tym poszło niż mi.

Lets cut to the chase now. The polishes I used for my radial gradient were Essie Navigate Her and China Glaze Westside Warrior. Over this base I stamped some images from MoYou London Literature 07 and Bundle Monster BM-S248 plates with ChG Westside Warrior. These designs were supposed to be a sort of background for the inscription, but they're not very visible. @withnailsandi did a much better job at this than me.


Następnie przyszedł czas na podwójnie steplowanego Frankenstein'a na palcu serdecznym (najpierw ChG Westside Warrior) i napisy na pozostałych paznokciach. Wszystkie te wzorki pochodzą z płytki MoYou London Literature 07. Czarny lakier do stempli jakiego użyłam to My Secret Dressed In Black. Manicure był zabezpieczony top coat'em Kads i zmatowiony Golden Rose Matte top coat.

Next came the double stamped Frankenstein on my ring finger (first with ChG Westside Warrior) and the inscriptions on the rest of my nails. All of these designs came from MoYou London Literature 07 plate. The black stamping polish I used was My Secret Dressed In Black. The manicure was secured with Kads top coat and mattified with Golden Rose Matte top coat.


Poniżej możecie zobaczyć płytki jakich użyłam..

Below You can see the plates I used..

Źródło: http://moyou.co.uk/
Źródło: http://bundlemonster.com/

..i większość produktów.

..and most of the products.


Tutaj natomiast są pozostałe tematy w Wyzwaniu #claiestelle8halloween.

Here on the other hand are the other themes in #claiestelle8halloween Challenge.

Źródło: IG @clairestell8

sobota, 21 października 2017

Skulls - #clairestelle8halloween Challenge

Cześć,
przychodzę do Was z kolejnym mani na Wyzwanie #clairestelle8halloween. Tematem dzisiaj są Czaszki. Mam nadzieję, że spodoba Wam się to co wymyśliłam.

Hi,
I come to You with another manicure for #clairestelle8halloween Challenge. The theme today is Skulls. I hope You'll like what I came up with.


Jako bazę dla tego zdobienia nałożyłam dwie warstwy My Secret Dressed In Black i jedną warstwę Kiko 493 Vino Perlato. Była bardzo shimmer'owa i w ciekawy sposób wyglądała spod stempli.

As a base for this nail art I applied two coats of My Secret Dressed In Black and one coat of Kiko 493 Vino Perlato. It was very shimmery and peeked from underneath the stamping in an interesting way.


Pierwszy wzorek jaki odbiłam pochodzi z płytki MoYou London Gothic 04. Użyłam lakieru do stempli Born Pretty Store #444. Nie jest to aż tak widoczne tutaj, ale wzór ten przypominał mi ramę witraża. Dwa następne obrazki jakie dodałam to naklejki stemplowe, oba odbite Kaleidoscope by El Corazon 01 Black i pokolorowane bielą Safari 56. Czaszka pochodzi z płytki B. Loves Plates B.09 Spooky Halloween, a nagrobek z płytki MoYou London Gothic 01.

The first design I stamped came from MoYou London Gothic 04 plate. I used Born Pretty Store #444 stamping polish. It's not as visible here, but the design reminded me a bit of a stained glass window frame. The two next images I added were stamping decals, both stamped with Kaleidoscope by El Corazon 01 Black and coloured with Safari 56 white. The skull comes from B. Loves Plates B.09 Spooky Halloween plate and the tombstone from MoYou London Gothic 01 plate.


Tak jak zawsze zabezpieczyłam stemple top coat'em Kads żeby uniknąć rozmazywania i dodałam jedną warstwę INM Out The Door.

Just like I always do I secured the stamping with Kads top coat to avoid smudging and added one coat of INM Out the Door.


Poniżej możecie zobaczyć płytki jakich użyłam..

Below You can see the plates I used..

Źródło: http://blovesplates.com/


Źródło: http://moyou.co.uk/


Źródło: http://moyou.co.uk/
..i większość produktów.

..and most of the products.


Zostało już tylko kilka tematów w tym Halloween'owym Wyzwaniu!

Only a few themes left in this Halloween Challenge!

Źródło: IG @clairestelle8