niedziela, 13 sierpnia 2017

Wakacyjny Paznokciowy Projekt - Tydzień 5: Zachód Słońca

Witajcie!
Czas strasznie ostatnio goni. Zdaje się jakbyśmy wczoraj zaczynały Wakacyjny Paznokciowy Projekt, a już jest on w połowie! Temat jaki na ten tydzień przygotowała dla nas Malinowa to Zachód Słońca.

Welcome!
Time really flies lately. It seems like yesterday we were starting the Summer Vacation Nail Project and now it's already in the middle! The theme Malinowa prepared for us this week is Sunset.


Paznokcie dalej mi odrastają, więc pokazuję Wam manicure jaki zrobiłam dawno temu. Myślę jednak, że fajnie pasuje do tematu. Kolory od razu przniosły mi na myśl piękny zachód słońca.

I'm still growing my nails back, so I'm showing a manicure I did a long time ago. I think it fits the theme nicely though. The colours reminded me of a beautiful sunset right away.


Baza jaką mam na paznokciach to Colour Alike Orange Fizz i myślę, że nałożyłam na paznokcie tylko dwie warstwy. Nie jestem jednak całkowicie pewna. Zazwyczaj takie neony potrzebują co najmniej trzech warstw żeby osiągnąć pełne krycie, więc dwie byłyby na prawdę dobrym wynikiem.

The base I have on my nails is Colour Alike Orange Fizz and I think I put only two coats on my nails. I'm not entirely sure though. Normally neons like this take at least three to achieve full coverage, so two would be a really good result.


Pamiętam, że nie byłam pewna co wąłściwie chcę zrobic na tym pomarańczowym neonie. Wybrałam płytkę Bundle Monster BM-XL210 dość losowo i byłam zdziwiona jak bardzo spodobało mi się to mani. Lakier do stempli jakiego użyłam to Colour Alike & B. Loves Plates B. a Fuchsia Flash. Lakier jest właściwie różowy, jednak na tej bazie wydaje się dużo bardziej czerwonawy. Wzór był odbity Stemplem B. Loves Plates Jumbo.

I remember that I wasn't sure what I wanted to do on this neon orange. I picked Bundle Monser BM-XL210 plate quite randomly and I was surprised how much I liked this manicure. The stamping polish I used was Colour Alike & B. Loves Plates B. a Fuchsia Flash. This polish is actually pink, however on this base it appears much more reddish. The design was stamped with B. Loves Plates Jumbo Stamper.


Poniżej możecie zobaczyć świetną płytkę BM, jakiej użyłam..

Below You can see the awesome BM plate I used..

Źródło: http://bundlemonster.com/
 ..i pozostałe produkty.

..and the rest of the products.


Tak jak pisałam wcześniej, jesteśmy w połowie Wakacyjnego Paznokciowego Projektu. Tutaj możecie zobaczyć jakie jeszcze tematy nam zostały :)

Like I wrote before, we're in the middle of the Summer Vacation Nail Project. Here You can see the themes we have left :)


niedziela, 6 sierpnia 2017

Wakacyjny Paznokciowy Projekt - Tydzień 4: Łapacz Snów

Summer Vacation Nail Project - Week 4: Dreamcatcher

Cześć!
Ostatnio w pracy było strasznie i czasem nie jestem nawet pewna jaki jest dzień tygodnia. To z tego powodu jestem trochę nieobecna, lato jest dla nas najcięższą porą i nie mam wystarczająco dużo energii żeby pisać czy przerabiać zdjęcia. Nie mówiąc już o zdobieniu paznokci.. Zazwyczaj mam na nich bezproblemowy nudziak albo coś równie nudnego. Pomimo tego obiecałam sobie, że nic mnie nie powstrzyma przed uczestnictwem w Wakacyjnym Paznokciowym Projekcie Malinowej. Nawet ostatnie paskudne złamanie, które przydarzyło mi się na samym jego początku. Udało mi się zebrać trochę mani, których nie opublikowałam od razu i jakimś cudem sporo z nich pasuje do tematów projektu. Tym razem mamy robić łapacze snów a ja jakimś trafem mam śliczne piórkowe mani do pokazania Wam. Jasne jest, że nieodłącznym elementem łapaczów snów zawsze są pióra, prawda?

Hi!
It's been crazy at work lately and sometimes I'm not even sure what day of the week it is. That's the reason why I'm a little absent, summer is the busiest time for us and I don't have enough energy to write or edit photos. Not to mention do any nail arts.. Usually I have an effortless nude or something just as boring on my nails. Despite this fact I promised myself nothings gonna stop me from participating in Malinowa's Summer Vacation Nail Project. Not even that nasty nail break I had right at the beginning of it. I managed to gather some manicures I didn't publish right a way and somehow a lot of them fit the themes in the project. This time we're supposed to do dreamcatchers and I happen to have a lovely feather manicure to show You. I's obvious dreamcatchers always involve feathers, right?


Kolor bazowy tutaj to w zasadzie dwa lakiery. Pewnie już wiecie, że kiedy używam brokatów czy flejków, zawsze kładę zwykły, kremowy lakier pod spód. Tym razem nałożyłam dwie warstwy China Glaze Charmed, I'm Sure i dwie warstwy cudownych flejków NfuOh 51. Muszę powiedzieć, że ta kombinacja zapierała dech w piersiach, zmiana koloru z czerwieni, pomarańczu prosto do złota i żywej zieleni była na prawdę widoczna. Niestety manicure okropnie się fotografował, więc musicie mi uwierzyć na słowo ;)

The base colour here is actually two nail polishes. You probably know by now that when I use glitters or flakies, I always put a regular, cream polish underneath. This time I applied two coats of China Glaze Charmed, I'm Sure and two coats of wonderful flakies NfuOh 51. I have to say that this combination was breathtaking, the colour change from red, orange right to gold and a vibrant green was really visible. Unfortunately the manicure photographed terribly, so You have to take my word for it ;)
Do tego mani wybrałam bardzo zwiewny piórkowy wzór z płytki B. Loves Plates B.08 Feather Fever i odbiłam go zlotym lakierem do stempli Born Pretty Store #1. Użyłam Stempla Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow.

For this manicure I chose a very elfin feather design from B. Loves Plates B.08 Feather Fever plate and stamped it with gold Born Pretty Store #1 stamping polish. I used Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow Stamper.


Cały manicure był zabezpieczony top coatem Born Pretty Store No Smudge i muszę powiedzieć, że jest tak samo dobry jak mój ostatnimi czasu ulubiony Kads top coat. Na koniec dodałam też warstwę INM Out The Door żeby przyśpieszyć wysychanie.

The whole manicure was secured with Born Pretty Store No Smudge Top Coat and I have to say it's just as good as my recent favourite Kads Top Coat. In the end I also added one layer of INM Out The Door to make the manicure dry faster.


Poniżej możecie zobaczyć płytkę jakiej użyłam do tego zdobienia..

Below You can see the plate I used for this nail art..

Źródło: http://blovesplates.com/

..i większośc pozostałych produktów.

..and most of the other products.


Mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam moje dalsze małe oszukiwanie w projekcie i pokazywanie mani nie zrobionych specjalnie na wyzwanie? Postaram się to zmienić, jak tylko moje paznokcie zaczną znów wyglądać lepiej. Ponieżej są wszystkie tematy jakie przygotowała dla nas Malinowa.

I hope You don't mind that I'm still cheating a bit in the project and showing You manicures not specifically done for this challenge? I'll try to change that as soon as my nails start to look better again. Below are all the themes Malinowa prepared for us.