niedziela, 16 lipca 2017

Wakacyjny Paznokciowy Projekt - Tydzień 1: Morskie Klimaty

Summer Vacation Nail Project - Week 1: Marine

Cześć,
jak zwykle w ostatniej chwili chciałabym pokazać Wam manicure na nowy projekt paznokciowy na który się natknęłam. Inicjatywa wyszła od Malinowej i nazywa się Wakacyjny Paznokciowy Projekt. Dzisiaj jest ostatni dzień pierwszego tygodnia, temat to Morskie Klimaty.
 
Hi,
as usual at the last minute I'd like to show You my manicure for a new nail project I came across. The initiative came from Malinowa and it's called Summer Vacation Nail Project. Today is the last day of week 1, the theme is Marine.


Na temat z tego tygodnia zdecydowałam się zrobić podmorskie zdobienie. Nie miałam czasu stworzyć niczego super oryginalnego, ale mam nadzieję, że mimo to mój manicure Wam się spodoba.

For this weeks theme I decided to do a under the sea nail art. I didn't have time to create something super originals, but I hope You'll like my manicure anyway.
Lakierem bazowym jest tutaj Kiko 389 Mint Milk i nałożyłam go w dwóch warstwach. Na wierzch dołożyłam warstwę INM Northern Lights Silver. Wzory stemplowe jakie możecie zobaczyć na moich paznokciach pochodza z dwóch płytek: Bundle Monster BM-XL 211 i Lina Nail Art Supplies Born To Sail 02. Odbiłam je Stemplem Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow i lakierem do stempli Kaleidoscope by El Corazon 01 Black.

The base polish here is Kiko 389 Mint Milk and I applied it in two coats. On top I added one coat of INM Northern Lights Silver. The stamping designs You can see on my nails come from two plates: Bundle Monster BM-XL 211 and Lina Nail Art Supplies Born To Sail 02. I stamped them with Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow Stamper and Kaleidoscope by El Corazon 01 Black stamping polish.


Poniżej są dwie płytki do stempli jakich użyłam..

Below are the two stamping plates I used..

Źródło: http://bundlemonster.com/

Źródło: http://linanailartsupplies.com/

..i większość produktów.

..and most of the products.


Tutaj są tematy następnych tygodni projektu, mam nadzieję, że uda mi się zrobić coś na każdy z nich :)

Here are the themes for the further weeks of the project, I hope I'll be able to make something for each one of them :)


sobota, 8 lipca 2017

Masura Magnetic Polish & Double Stamping

Cześć Wam!
Dzisiaj zdecydowałam się pokazać Wam manicure z jednym z moich ulubionych magnetycznych lakierów - Masura Magellanic Clouds. Jestem całkowicie zakochana w całej kolekcji Magnetic Gradient, ale ten konkretny lakier ma tak świetną kombinację kolorystyczną. Żadne zdjęcie nie jest w stanie go oddać. Już widzieliście go w jednym z moich Halloween'owych mani (TUTAJ), tym razem sparowałam go z odrobiną złota.

Hey there!
Today I decided to show You a manicure with one of my favourite magnetic polishes - Masura Magellanic Clouds. I absolutely love the whole Magnetic Gradient collection, but this particular polish has such an amazing colour combination. No photo is able to give it justice. You have already seen it in one of my Halloween manicures (HERE), this time I pared it with a bit of gold.


Zawsze maluję magnetycznymi lakierami po jakiejść kremowej bazie. Tym razem użyłam China Glaze Charmed I'm Sure (jedną grubsza warstwa). Kiedy baza całkowicie wyschła i wyczyściłam wokół skórek co było konieczne, zaczęłam nakładać Masura Magellanic Clouds. Skończyło się na tym, że pomalowałam dwie warstwy, ale lakier krył ładnie po pierwszej. Magnetyzowałam każdy paznokcieć i każdą warstwę lakieru, jak również końcowy rezultat kiedy pokryłam zdobienie top coat'em Kads. Nie jestem pewna czy jest to coś co musimy robić. Myślę, że można byłoby pomalować dwie warstwy lakieru magnetycznego, przyłożyć magnes i zostawić już tak.

I always paint magnetic polishes over a cream base. This time I used China Glaze Charmed I'm Sure (one thicker coat). When the base dried fully and I made the necessary clean-ups around my cuticles I started applying Masura Magellanic Clouds. I ended up painting two coats, but the polish covered nicely after the first one. I magnetized each nail and each coat of the polish, as well as the end result when I covered the nail art with Kads top coat. I'm not sure if that's actually something we have to do. I think we could paint two coats of the magnetic polish, magnetize them and leave it at that.


Od początku wiedziałam, że chcę na tej bazie zrobić podwójne stemple. Wybrałam wzór z płytki Uber Chic 4-01 i odbiłam go Stemplem B. Loves Plates Crystal Clear. Użyłam lakieru do stempli Born Pretty Store #1 i Kaleidoscope by El Corazon 01 Black.

From the very beginning I knew I wanted to do a double stamping nail art over this base. I picked a design from Uber Chic 4-01 plate and stamped it with B. Loves Plates Crystal Clear Stamper. I used Born Pretty Store #1 stamping polish and Kaleidoscope by El Corazon 01 Black.
Zdobienie pokryłam Kads top coat i INM Out The Door.

I covered the nails art with Kads top coat and INM Out The Door.


Poniżej jest płytka jakiej użyłam..

Below is the plate I used..

Źródło: http://uberchicbeauty.com/

..i  większośc pozostałych produktów.

..and most of the products.


Dzisiajszy manicure ma też pasujący makijaż. Fiolet i złoto, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Już od dość sługiego czasu nie dodawałam żadnych oczu ;)

Today's manicure has also a matching make-up. Purple and gold, I hope You'll like it. I didn't add any eyes for quite some time now ;)
środa, 5 lipca 2017

Holo With A Hint Of Gold

Hej,
przepraszam za moją ostatnią nieobecność. Miałam dużo na głowie i nie starczyło mi energii na pisanie. Mam jednak sporo nieopublikowanych mani, więc zostańcie ze mną ;)

Hey,
sorry I've been so absent lately. I had a lot on my mind and not enough energy to write. I do have quite a few unpublished manicures though, so be sure to stay tuned ;)


Pierwszym zdobieniem jakie chciałabym Wam dzisiaj pokazać jest bardzo elegancka kombinacja holo i stempli. Myślę, że byłoby świetne na specjalną okazję i wyglądałoby wspaniale w sztucznym świetle lub bezpośrednim slońcu.

The first nail art I'd like to show You is a very elegant combination of holo and stamping. I think it would be great for a special occasion and look stunning in artificial light or direct sunlight.


Bazowy lakier jakiego użyłam to Color Club Star Light, Star Bright z kolekcji Halo Hues 2015. Lakiery jakie możecie znaleźć w tej kolekcji są trochę inne niż te wypuszczone wcześniej. Nie jestem pewna jak je opisać, ale są jakby jaśniejsze i zdają się mieć tylko odrobinę koloru. Na pierwszy rzut oka można by nawet powiedzieć, że wyglądają prawie jak srebrne holo i wyglądają podobnie do siebie. Uwierzcie mi jednak, lakier który mam na paznokciach zdecydowanie ma w sobie złoto. Moja koleżanka z kolei wzięła color What's Your Sign i tamten również wygląda świetnie. Delikatny kolor jest subtelny, ale zauważalny. Krycie tych lakierów jest dobre. Potrzebowałam tylko dwóch warstw żeby pokryć paznokcie. Efekt holograficzny jest może troszkę lżejszy niż w starszych kolekcjach, ale wciąż określiłabym go jako silny i uwierzcie mi - wygląda olśniewająco.

The base polish I used here is Color Club Star Light, Star Bright form the Halo Hues 2015 collection. The polishes You can find in this collection are a bit different than the ones I had from the earlier releases. I'm not sure how to describe them, but it's like they're lighter and seem to have just a glimpse of colour. At first You could even say that they look almost like silver holo and appear similar to one another. Trust me though, the polish I have on my nails has definitely gold in it. My friend on the other hand got the colour What's Your Sign and that one also looks great. The delicate colour is subtle, but noticeable. The coverage in these polishes is good. I only needed two coats to cover my nails. The holographic effect is perhaps a bit lighter than in the older collections, but I would still say it's strong and believe me - it looks stunning.
Nie chciałam załkowicie pokryć niesaomwitego lakieru bazowego stemplami, więc zrobiłam wzorek tylko na dwóch paznokciach. Użyłam płytki MoYou London Flower Power 12, lakieru Kaleidoscope 01 Black i Stempla B. Loves Plates Jumbo.

I didn't want to fully coves the amazing base polish with stamping, so I did a design on just two nails. I used MoYou London Flower Power 12 plate, Kaleidoscope 01 Black ad B. Loves Plates Jumbo Stamper.


Wszystkie zdjęcia jakie widzieliście były zrobione w naturalnym świetle. Poniżej jest manicure w słońcu. Tutaj widać jak cudownie prezentuje się holograficzna baza.

All of the photos You saw where taken in natural light. Below is the manicure in the sun. Here You can observe how lovely the holographic base looks like.
Płytka jakiej użyłam jest tutaj..

The plate I used is here..

Źródło: https://moyou.co.uk/
..a pozostałe produkty są tutaj.

..and the other products are here.