sobota, 14 października 2017

Creepy Carnival - #clairestelle8halloween Challenge

Cześć Wam!
Dzisiaj jest dzień Koszmarnego Karnawału w Wyzwaniu #clairestelle8halloween i muszę przyznać, że to był dla mnie ciężki temat. Oczywiście pierwszą myślą były klauny i koniec końców własnie to zrobiłam. Brałam jednak też pod uwagę inne pomysły, takie jak diaboliczne wróżki i dom dziwolągów. W końcowym rozrachunku najbardziej oczywista opcja wyglądała najlepiej, więc mamy morderczego klauna!

Hi there!
It's Creepy Carnival day in #clairestelle8halloween Challenge and I have to say it was a tough theme for me. Off course my first thought was clowns and that's what I ended up doing. I did also considered a bunch of other ideas thought, like diabolic fortunetellers and a house of freaks. In the end the most obvious option looked best, so killer clown it is!


Lakiery bazowe jakich użyłam to My Secret Dressed In Black i Safari 56. Nałozyłam po dwie warstwy każdego i zaczekałam aż całkiem wyschną.

The base polishes I used were My Secret Dressed In Black and Safari 56. I applied two coats of each and waited for them to dry completely.


Na białych paznokciach mam dwie naklejki stemplowe i bardzo adekwatny napis (CARN EVIL :D). Wszystkie te wzorki pochodzą z płytki Bundle Monster BM-S244 i odbiłam je lakierem Kaleidoscope by El Corazon 01 Black. Obrazki były pokolorowane następującymi lakierami do stempli Kads: #4 Orchid, #9 Yellow, #10 Light Pink, #11 Grass Green, #28 Aqua Blue oraz Kaleidoscope by El Corazon 13 True Red.

On the white nails I have two stamping decals and a very adequate sign (CARN EVIL :D). All of these designs come from Bundle Monster BM-S244 plate and I stamped them with Kaleidoscope 01 Black. The images were coloured with the fallowing Kads stamping polishes: #4 Orchid, #9 Yellow, #10 Light Pink, #11 Grass Green, #28 Aqua Blue and Kaleidoscope by El Corazon 13 True Red.


Czarne paznokcie mają na sobie kolorowe baloniki. Pomyślałam, że jest to coś co będzie pasować do karnawałowego tematu tego mani. Odbiłam je kilkoma lakierami do stempli, których używałam wcześniej. Sam wzór pochodzi z płytki Bundle Monster BM-XL30.

The black nail have a bunch of colourful balloons on them. That's something I thought would match the carnival theme of this manicure. I stamped them with some of the same stamping polishes I used before. The design itself comes from Bundle Monster BM-XL30 plate.


Dokończyłam ten manicure poprzez dodanie sporej ilości krwi. Możeby zobaczyć czerwony rozbryzg wszędzie. Krew cieknie z powierzchni baloników i maja one krwawe odciski rąk. Wszystkie wzory jakie tutaj widzicie pochodzą z płytki Lina Nail Art Supplies Make You Mark 01, odbiłam je lakierem Kaleidoscope by El Corazon 13 True Red. Kiedy zdobienie było ukończone zabezpieczyłam je top coat'em Kads i dodałam top coat Golden Rose Matte.

I finished this manicure by adding a fair amount of blood. We can see red splatter everywhere. The balloons have blood dripping from the surface and some bloody hand prints. All of the designs You can see here came from Lina Nail Art Supplies Make You Mark 01, I stamped them with Kaleidoscope by El Corazon 13 True Red. When the nail art was completed I secured it with Kads top coat and added Golden Rose Matte top coat.


Poniżej możecie zobaczyć płytki jakich użyłam..

Below You can see the plates I used..

Źródło: http://bundlemonster.com/

Źródło: http://bundlemonster.com/

Źródło: http://linanailartsupplies.com/

..i wszystkie pozostałe produkty.

..and all of the other products.


Następne w kolejce - Dynie!

Coming up next - Pumpkins!

Źródło: IG @clairestelle8

wtorek, 10 października 2017

Vampires / Bats - #clairestelle8halloween Challenge

Hej,
dzisiaj jest dzień Wampirów i Nietoperzy w Wyzwaniu #clairestelle8halloween. Te dwa tematy są tak blisko powiązane, że po prostu je połaczyłam w jeden bardzo mroczny i ponury manicure.

Hey,
today is a day of Vampires and Bats in #clairestelle8halloween Challenge. These two themes are so closely associated that I just combined them into one very dark and drab manicure.


Tło dla mojego głównego zdobienia miało wyglądać jak stary, gotycki zamek albo katerda. Pomalowałam paznokcie warstwą My Secret Dressed In Black i nałożyłam na wierzch dwie warstwy China Glaze Stone Cold (bardzo trafna nazwa). Kiedy moej paznokcie wyschły odbiłam charakterystyczne okno czy portal z płytki MoYou London Gothic 13 używając lakieru do stempli Born Pretty Store #444.

The background for my main nail art was supposed to look like an old, Gothic castle or cathedral. I painted my nails with one coat of My Secret Dressed In Black and applied two coats of China Glaze Stone Cold (very appropriate name) on top. When my nails were dry I stamped a characteristic window or portal from MoYou London Gothic 13 plate using Born Pretty Store #444 stamping polish.


Kiedy część mojego mani służąca za tło była gotowa odbiłam trochę nietoperzy na większości moich paznokci i napis "Blood Thirsty" na serdecznym. Najpierw czerwonym (Kaleidoscope by El Corazon 13 True Red), a potem czarnym (Kaleidoscope by El Corazon 01 Black). Nietoperze pochodza z płytki Lina Nail art Supplies Spooklicious 01, natomiast napis z płytki Bundle Monster BM-S243. Wszystkie obrazki odbite były Stemplem Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow.

When the background part of my manicure was done I stamped some bats on most of my nails and a "Blood Thirsty" sign on my ring finger. First with red (Kaleidoscope by El Corazon 13 True Red) and then with black (Kaleidoscope by El Corazon 01 Black). The bats come from Lina Nail art Supplies Spooklicious 01 plate and the sing is from Bundle Monster BM-S243 plate. All of the images were stamped with Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow Stamper.


Usta z wystającymi kłami są stemplową naklejką. Obrazek pochodzi z płytki B. Loves Plates B.09 Spooky Halloween, a pokolorowałam go Safari 56Kaleidoscope by El Corazon 13 True Red.

The Lips with fangs sticking out of them are a stamping decal. The image itself comes from B. Loves Plates B.09 Spooky Halloween plate and I coloured it with Safari 56 and Kaleidoscope by El Corazon 13 True Red.


Jak zwykle zabezpieczyłam paznokcie top coat'em Kads. Dzięki temu produktowi nie musze się martwić rozmazaniem wzorków. Tym razem dodałam też warstwę top coat'u Golden Rose Matte.

Like alway I secured my nail art with Kads top coat. Thank so this product I don't have to worry about smudging my designs. This time I also added a layer of Golden Rose Matte top coat.


Poniżej możecie zobaczyć płytki jakich użyłam..

Below You can see the plates I used..

Źródło: http://moyou.co.uk/
Źródło: http://linanailartsupplies.com/
Źródło: http://bundlemonster.com/
Źródło: http://bundlemonster.com/

..i większość pozostałych produktów.

..and most of the other products.


Inne tematy Wyzwania #clairestelle8halloween są tutaj:

The other themes for #clairestelle8halloween Challenge are here:

Źródło: IG @clairestelle8

sobota, 7 października 2017

Zombies - #clairestelle8halloween Challenge

Cześć,
już czas na trzeci temat w Wyzwaniu #clairestelle8halloween. Tym razem robimy Zombie!

Hi,
it's time for the third prompt in #clairestelle8halloween Challenge. This time we're doing Zombies!


Kolor bazowy jaki wybrałam pod moje zdobienie to shimmer'owy, neonowy żółty z China Glaze, o nazwie Sun-Kissed. Tak jak większość noenów nie jest on bardzo napigmentowany, ale udało mi się pokryć paznokcie przyzwoicie w trzech grubszych warstwach. Jak na neonowo żółty, to całkiem niezły wynik. Lakier wysycha do matu, a shimmer jest dość delikatny, jednak daje lakierowi bardzo unikatowy charakter. Paznokcie bez stempli pokryte są dwoma warstwami My Secret Dressed In Black.

The base colour I chose to put under my nail art is a shimmery, neon yellow from China Glaze, it's called Sun-Kissed. Just like any neon it's not very pigmented, but I did manage to cover my nails decently in thee thicker coats. For a neon yellow, that's actually not bad. The polish dries matte and the shimmer is quite delicate, but gives the polish a very unique touch. The nails without stamping are covered with two coats of My Secret Dressed In Black.


Wszystkie wzory jakie mam na paznokciach pochodzą z nowej płytki Uber Chic Zombie Love 2. Zdecydowałam się odbić upiorne drzewa czernią używając lakieru Kaleidoscope by El Corazon 01 Black, a ręce zombie zielenią Color Club Artsy Crafty. Napis "Pretty Much Dead Already" teakże był odbity lakierem CC. Do wszystkich wzorów użyłam Stempla Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow.

All of the designs I have on my nails come from the new Uber Chic Zombie Love 2 plate. I decided to stamp the creepy trees black using Kaleidoscope by El Corazon 01 Black and the zombie hands green with Color Club Artsy Crafty. The inscription "Pretty Much Dead Already" was also stamped with the CC polish. For all the designs I used Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow Stamper.


Zdobienia stemplowe były jak zwykle zabezpieczone top coat'em Kads żeby uniknąż rozmazania. Kiedy wysechł dodałam warstwę Golden Rose Matte top coat.

The stamping nail art was like always secured with Kads top coat to avoid smudging. When it dries I added a layer of Golden Rose Matte top coat.


Poniżej możecie zobaczyć płytke UC jakiej użyłam..

Below You can see the UC plate I used..

Źródło: http://uberchicbeauty.com/

..i wszystkie inne produkty.

..and all of the products.


TUTAJ możecie zobaczyć zgłoszenia innych osób do wyzwania, a poniżej są wszystkie tematy na ten miesiąc.

You can see other peoples the entries for this challenge HERE and below are all the themes for this month.

Źródło: IG @clairestelle8


piątek, 6 października 2017

FALL In Love

Hej!
Ostatnio jestem całkowicie w temacie halloween'owych paznokci, ale uwielbiam też jesienne mani. Zdecydowałam się wpleść ich troche między straszne i upiorne wzory, ponieważ mogę się któregoś dnia obudzić i zobaczyć zimę za oknem ;)

Hey!
I'm all about Halloween nails lately, but I also adore fall themed manicures. I decided to do some in between the creepy and spooky nail designs, because I might just wake up someday and see winter outside my window ;)


Manicure jaki możecie tutaj zobaczyć był zainspirowany zdobieniem Sassy Shelly. Moje jest całkiem inne kolorystycznie, jednak to dzięki niej wpadłam na pomysł. Możecie zobaczyć pracę Shelly TUTAJ.

The manicure You can see here was inspired by the nail art of Sassy Shelly. Mine is in totally different colours, but she gave me the idea. You can see Shelly's work HERE.


Bazowy lakier jaki mam na paznokciach to Color Club Oh Deer. To jeden z moich ulubionych jesiennych lakierów, ma idealny kolor ciepłego brązu i świetną formułę. Nałożyłam dwie warstwy, ale niektóre z Was mogą dać radę ujść z tylko jedną. Na tej bazie odbiłam wzór przypominający korę drzewa z płytki Uber Chic 2-02. Użyłam lakieru China Glaze Mahogany Magic i Stempla Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow. Odbiłam także napis "Fall in Love" z płytki Lina Nail Art Supplies Autumn 01 lakierem do stempli Kads #15 Light Brown.

The base polish I have on my nails is Color Club Oh Deer. This is one of my favourite fall polishes, it has the perfect warm shade of brown and it has a great formula. I applied two coats, but some of You might even get away with one. Over this base I stamped a design looking like bark of a tree from Uber Chic 2-02  plate. I used China Glaze Mahogany Magic and Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow Stamper. I also stamped the "Fall in Love" sign from Lina Nail Art Supplies Autumn 01 plate with Kads #15 Light Brown stamping polish.


Kolorowe listki są naklejkami stemplowymi. Użyłam tego samego lakieru do stempli Kads co poprzednio żeby odbić liściasty wzór z płytki Uber Chic 4-01 i pokolorowałam go kilkoma jesiennymi lakierami (Essie Russian Roulette, Color Club Almost Famous, China Glaze Papaya Punch, Kiko 357 Bright Orange). Kiedy lakiery przeschły pokryłam całość top coat'em Kads i po jakimś czasie przeniosłam na paznokcie. Było tutaj trochę czyszczenia.. Zabezpieczyłam skórki lateksem i rozpuściłam brzegi naklejki zmywaczem żeby zdjąc nadmiar razem z lateksem. Niestety dalej musiałam wyrównać linię przy skórkach i pozbyć się odbarwienia skórek po lakierze.. Kiedy to wszystko było zrobione pokryłam zdobienie top coat'em Golden Rose Matte.

The colourful leaves are stamping decals. I used the same Kads stamping polish as before to stamp the leaf design from Uber Chic 4-01 plate and coloured it with a bunch of autumny polishes (Essie Russian Roulette, Color Club Almost Famous, China Glaze Papaya Punch, Kiko 357 Bright Orange). When the polishes dried I covered the whole thing with Kads top coat and after a while transfered to my nails. There was a fair share of cleaning involved.. I secured my cuticles with latex and dissolved the edges of decal with nail polish remover to just peel off the excess part of with the latex. Unfortunately I still had to even the cuticle line and get rid of polish staining my cuticles.. When it was all done I covered the nail art with Golden Rose Matte top coat.


Tutaj są płytki jakich użyłam, żeby stworzyć ten manicure..

Here are the plates I used to create this manicure..

Źródło: http://uberchicbeauty.com/

Źródło: http://uberchicbeauty.com/

Źródło: http://linanailartsupplies.com/

..oraz większośc pozostałych produktów.

..and most of the other products.środa, 4 października 2017

Haunted House - #clairestelle8halloween Challenge

Cześć!
Jestem z powrotem  z kolejnym mani na instagramowe Wyzwanie #clairestelle8halloween. Dzisiejsze zgłoszenie ma temat Cmentarz / Nawiedzony Dom. Zdecydowałam się na Nawiedzony Dom i zostawiam cmentarze na później ;)

Hello!
I'm back with another manicure for #clairestelle8halloween Challenge on Instagram. Today's prompt is Cemetery / Haunted House. I decided to do the Haunted House and leave the cemeteries for later ;)


Baza tutaj składa się z dwóch lakierów. Nałożyłam jedną warstwę China Glaze Westside Warrior i pokryłam ją dwiema warstwami lakieru Masura Solar Corona. Jestem na prawdę uzależniona od tych glitter'owych, magnetycznych lakierów - wyglądają tak świetnie! Powiedziałabym nawet - magicznie!

The base coat here consists of two polishes. I applied one coat of China Glaze Westside Warrior and covered it with two coats of Masura Solar Corona. I'm really addicted to these glittery magnetic polishes - they look so great! I would even say - magical!
Kiedy baza była sucha, zaczęłam stemplować wzory. Napis jest podwójnym stemplem, a dom to stemplowa naklejka, pokolorowana na przezroczystym stemplu. Oba wzory pochodzą z płytki Chez Delaney Halloween 006. Zostały odbite lakierami Kaleidoscope by El Corazon 01 Black i Colour Alike & B. Loves Plates B. a Yellow Glow. Całość była zabezpieczona top coat'em Kads i INM Out The Door.

When my base was dry I started stamping the designs. The inscription is a double stamp and the house is a stamping decal, coloured on a clear stamper. Both designs come from Chez Delaney Halloween 006 plate. They were stamped with Kaleidoscope by El Corazon 01 Black and Colour Alike & B. Loves Plates B. a Yellow Glow polishes. The whole thing was secured with Kads top coat and INM Out The Door.


Płytkę jakiej użyłam możecie zobaczyć TUTAJ, a poniżej jest reszta produktów.

You can see the plate I used HERE and below is the rest of the products.


Na wypadek gdyby was to interesowało, tutaj są tematy kolejnych zgłoszeń w wyzwaniu. Może ktoś dołaczy?

In case You're interested, here are the other prompts in the challenge. Maybe someone will join?

Źródło: IG @clairestelle8niedziela, 1 października 2017

Ghosts - #clairestelle8halloween Challenge

Cześć!
Zazwyczaj nie zobowiązuję się do udziału w wyzwaniach nail art'owych ponieważ nigdy nie wiem czy uda mi się je ukończyć, zwłaszcza kiedy wymagają codziennych wpisów. Zwyczajnie nie mam tak dużo czasu.. Wyzwanie Halloween'owe też jest dość wymagające, ponieważ mani mają być dodawane co trzy dni, ale jest to zdecydowanie lepsze niż każdego dnia. Kolejną rzeczą jest fakt, że tematem jest Halloween! Po prostu nie mogłam sie oprzeć i będę się starać zaliczyć każdy temat na liście.

Hi!
I usually don't commit to nail art challenges, because I'm never sure if I'll be able to finish them, especially when they require daily entries. I just don't have that much time.. The Halloween Challenge is still pretty intense, because manicures are supposed to be posted every three days, but it's much better than every day. Another thing is that it's Halloween themed! I just couldn't resist and I'll try my best to do every theme on the list :)


Wyzwanie zaczyna się dzisiaj i tematem są Duchy. Zdecydowałam się zrobić upiorną scenerię cmentarza, z dużą ilością bezlistnych drzew, starych nagrobków i wpleść kilka duchów tu i tam. Zaczęłam manicure od niebieskawego gradientu. Kolory jakich użyłam to Color Club In De-Nile, Essie Avenue Maintain i My Secret Dressed In Black. Było trochę bałaganu, bo czarny lakier zalał mi skórki, ale na szczęście My Secret w miarę łatwo schodzi ze skóry (przynajmniej jak na czarny lakier). Pokrylam też całość INM Norther Lights Silver żeby złagodzić gradient i dodać trochę blasku mani.

The challenge starts today and the theme is Ghosts. I decided to do a creepy cemetery scenery, with a lot of leafless trees, old tombstones and to twine a few ghost here and there. I started the manicure from a bluish gradient. The colours I used are Color Club In De-Nile, Essie Avenue Maintain and My Secret Dressed In Black. It was a bit messy, because the black flooded my cuticles, but thankfully My Secret cleans quite easily form the skin (at least for a black polish). I also covered the whole thing with INM Northern Lights Silver to soften the gradient and to add a little spark to the manicure.


Nie jestem pewna czy możecie to zobaczyć, ale pierwsze wzory stemplowe jakie nałożyłam na paznokcie są szare. Chciałam dodać mojemu cmentarzowi głębi, więc użyłam szarego lakieru do stempli Born Pretty Store #444 do pierwszych kilku nagrobków i krzyży żeby wyglądały jak dalekie tło. Niestety przesadziłam z czrnymi wzorami (odbitymi My Secret Dressed In Black) i zakryłam wiekszość szarości.. Wzory jakich użyłam żeby stworzyć cmentarz pochodzą z wielu płytek do stempli. Nie jestem w stanie nawet ich wszystkich wymienić, ale najbardziej charakterystyczne elementy są z następujących płytek: Qgirl-002 (nagrobki, krzyże i drzewa ), Uber Chic Halloween 01 (wielkie, krzyczące drzewo), DXE10 z Aliexpress (mniejsze drzewa). Stempel jakiego dzisiaj używalam to Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow.

I'm not sure if You can see it, but the first stamping designs I put on my nails are gray. I wanted to give my cemetery some depth, so I used Born Pretty Store #444 gray stamping polish for the fist couple of tombstones and crosses to make them look like a far away background. I unfortunately went a bit overboard with the black designs (stamped with My Secret Dressed In Black) and covered most of the gray.. The designs I used to create my graveyard came from a number of stamping plates. I can't even name all of them, but the most characteristic features come from the fallowing plates: Qgirl-002 (tombstones, crosses and trees), Uber Chic Halloween 01 (big screaming tree), DXE10 from Aliexpress (smaller trees). The stamper I used today is Born Pretty Store Clear Jelly Silicone Marshmallow Stamper.


Ostatnia rzecz jaką dodałam jest najważniejsza. Jakby nie patrzeć tematem dzisiejszego dnia są Duchy. Większość zjaw nawiedzających mój cmentarz jest z płytki Lina Nail Art Supplies Spooklicious 01 i odbiłam je Kaleidoscope by El Corazon 02 White. Na koniec zabezpieczyłam zdobienie top coat'em Kads i INM Out The Door.

The last thing I added was the most important one. After all, the theme today are ghosts! Most spirits haunting my cemetery are from Lina Nail Art Supplies Spooklicious 01 plate and I stamped them with Kaleidoscope by El Corazon 02 White. In the end I secured the nail art with Kads top coat and INM Out The Door.


Poniżej możecie zobaczyć najważniejsze płytki jakich użyłam..

Below You can see the most important plates I used..

Źródło: http://uberchicbeauty.com/

Źródło: http://linanailartsupplies.com/


..i większośc pozostałych produktów.

..and most of the other products.


Tutaj z kolei jest lista tematów w wyzwaniu #clairestelle8halloween na resztę miesiąca.

Here on the other hand is the list of themes in the #clairestelle8halloween challenge for the rest of the month.

Źródło: IG @clairestelle8